DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

ARHITEKTURA INVENTURA 2023

Spoštovani člani DAL, spoštovani kolegi in študenti arhitekture!

 

Vabimo vas, da sodelujete na enajsti bienalni razstavi Društva arhitektov Ljubljana (DAL) Arhitektura inventura, ki bo trajala od 10. februarja do 23. marca 2023. 

 

Društvo arhitektov Ljubljana si prizadeva za dvig kakovosti arhitekturne produkcije ter uveljavitev stroke v družbi, zato vsako drugo leto organiziramo pregledno razstavo arhitekturnih del, ki je v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma na ogled širši javnosti. 

 

Od leta 2013 na razstavi sodelujejo tudi kolegi iz drugih arhitekturnih društev in študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Selekcijo vseh del (selekcija prinaša dodatne točke pri obnovi statusa za samozaposlene!) bodo opravili člani izvršnega odbora DAL, študentske projekte pa bo izbral selektor doc. Mitja Zorc. 

 

Na razstavi lahko predstavite realizirana dela s področja arhitekture, urbanizma, notranje opreme, grafičnega in industrijskega oblikovanja ter teoretska razmišljanja o arhitekturi, izjemoma tudi nerealizirano delo. Mladi arhitekti (pet let po diplomi) in študenti lahko prikažejo tudi nerealizirana dela. 

Vsak član lahko predstavi maksimalno dva projekta, ki bosta v katalogu objavljena na isti strani, na razstavi pa prikazana skupaj na istem plakatu. Biroji, v katerih so najmanj trije člani DALa, se lahko predstavijo z max. tremi (3) panoji oziroma max. šestimi (6) projekti. Arhitekti in biroji, ki niso člani DALa, ampak člani drugih arhitekturnih društev, lahko na razstavi in v katalogu prikažejo max. 2 projekta (1 stran v katalogu in 1 plakat).

 

 

Ob razstavi bomo, tako kot doslej, izdali tudi katalog in organizirali tematska predavanja. 

 

 

Katalog in razstavni plakati

Glede na to, da bomo katalog predvidoma tiskali že decembra 2022, vam poleg prve okrožnice pošiljamo tudi natančnejša navodila za pripravo vašega gradiva. Prosimo, da se navodil NATANČNO držite, sicer ne moremo odgovarjati za objavo in kakovost vaše predstavitve. 

 

Navodila za izdelavo razstavnih plakatov, skupaj z vzorci razstavnega plakata in zahtevano tipografijo črk, boste prejeli po e-mailu v drugi okrožnici, predvidoma v novembru 2020, objavljena pa bodo tudi na spletni strani DALa: http://www.drustvo-dal.si/arhitektura_inventura 

 

 

Razstavnina

Priprava razstave zahteva določena finančna sredstva, ki jih od pristojnih državnih in mestnih institucij vedno teže pridobimo. Zato smo se odločili za simbolično pristojbino, ki za arhitekte znaša 60 €. Za študente pristojbine ni. Znesek se lahko poravna samo po položnici na DALov TR račun: SI56 0201 7001 1535 736, NLB

Namen plačila: pristojbina Inventura 2023

Koda: OTHR 

Datum plačila: najkasneje 20. 10. 2022

Referenca: SI00  2022      

Naslov prejemnika: DAL, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana

 

 

Člani, ki pridobijo pokrovitelja (minimalna vsota je 800 €), so pristojbine oproščeni. Pokroviteljstvo je lahko v finančni ali materialni obliki, npr. tiskarske in grafične usluge za katalog ali tiskanje plakatov. Za pokrovitelje smo pripravili enotno vabilo, ki ga lahko dobite na DALu in pošljete morebitnim pokroviteljem. 

 

Del pristojbine vam bomo (skladno z zahtevami razpisaMinistrstva za kulturo JPR-VP-22-25) povrnili v obliki brezplačnega kataloga k razstavi, ki ga boste lahko prevzeli na odprtju razstave ali ob zaključku, ob prevzemu razstavnega gradiva v Cankarjevem domu .

 

 

Pozor! 

Člani DALa morajo poravnati tudi svoje letne članarine, tudi za nazaj. V nasprotnem primeru član ne bo mogel sodelovati na razstavi. Pristojbino bomo šteli kot neporavnani del članarine.

 

 

TERMINSKI PLAN: prosimo, da se datumov natančno držite!

  • rok prijave, rok plačila pristojbine in rok oddaje gradiva za katalog: 20. oktober 2022
  • rok in kraj oddaje razstavnih plakatov in maket: bosta sporočena naknadno
  • datum odprtja razstave z družabnim srečanjem: 11. februar 2023

 

Navodila so tudi na spletni strani www.drustvo-dal.si.

 

Če koga zanima sodelovanje pri pripravi razstave, naj pokliče v tajništvo DAL (ob delavnikih med 10. in 12. uro) ali piše na e-naslovinfo@drustvo-dal.si.

 

 

OSTALA OBVESTILA

 

_ Katalogi 

Na sedežu DAL so še na voljo katalogi po znižani ceni 15 €. 

 

 

_ Članarina

Nekateri člani še vedno niste poravnali članarine za leto 2019 in tudi prejšnjih članarin. Prosimo, da jih nemudoma poravnate na TRR SI56 0201 7001 1535 736. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01 / 252 79 30 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

 

 

_ Dohodnina

Zahvaljujemo se vsem članom DAL, ki ste del dohodnine namenili društvu. Vsi, ki se boste za to še odločili, lahko najdete več informacij na www.dobrodelen.si. Davčna številka DAL je SI 57330921. Hvala!

 

 

_ Razglednice in stare številke ABja

V pisarni DAL lahko brezplačno prejmete razglednice, natisnjene ob akciji »Arhitekturna dediščina 20. stoletja« (kompleti po 50 razglednic). Na voljo so tudi stare številke in posebne edicije ABja.

 

 

_ e-naslovi

Ponovno prosimo vse člane, da nam na DALov info@drustvo-dal.si sporočijo svoje e-naslove. Tako bomo lahko iz pisarne ažurno pošiljali obvestila, vabila in novice o delovanju DALa in o pomembnih dogodkih v arhitekturni stroki.

 

 

Želimo vam lepo, mirno in ustvarjalno jesen !  

 

 

IO DAL

Gašper Skalar, predsednik

Marinka Škrilec Lukač, tajnica

PRVA OKROŽNICA

 

PRIJAVNICA

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO GRADIVA ZA KATALOG

 

LOGOTIP DAL

 

 

 

 

 

išči po inventuri
leto razstave
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2022 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE