DAL - Društvo arhitektov Ljubljana

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PIRAEUS TOWER

avtorja: TOMAŽ MÄCHTIG u.d.i.a., URŠA VRHUNC u.d.i.a.

lokacija: Grčija

naročnik: GreekArchitects.gr in DuPont

projekt: 2010

projektivno podjetje: Maechtig Vrhunc Arhitekti d.o.o.

VRTEC RIBNICA - JAVNI, ANONIMNI NATEČAJ

avtorja: TOMAŽ MÄCHTIG u.d.i.a., URŠA VRHUNC u.d.i.a.

lokacija: Ribnica

naročnik: Občina Ribnica

projekt: 2009

sodelavca: Janez Vrhunc ml, Anja Turk Stok

projektivno podjetje: Maechtig Vrhunc Arhitekti d.o.o.

VABLJENI MEDNARODNI NATEČAJ ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO ZASNOVO PRENOVE IN DOGRADITVE CENTRALNEGA STADIONA BEŽIGRAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

avtorja: izr.prof.dr. BORIS LESKOVEC u.d.i.a., asist. ANDREJ MAHOVIČ u.d.i.a.

lokacija: Ljubljana, Slovenija

naročnik: BŠP, športni marketing, d.o.o. in Mestna občina Ljubljana

projekt: 2009

generalni svetovalec: prof. Geraint John, London UK (trajnostni razvoj)

konzultanti: prof. dr. Sašo Medved u.d.i.s. (ekologija in energija), Bernarda Strgar u.d.biol. (zeleni sistem). izr. prof. dr. Janez Kramar u.d.i.s (hidravlični sistem), doc. dr. Jože Pezdirnik u.d.i.s (hidravlični sistem)

 

posebni sodelavci: Tatjana Mahovič u.d.i.a. (maketa), Marko Volk štud. arh. (renderji)

sodelavci: Uroš Pičulin u.d.i.a. (urbanizem in arhitektura), Elizabeta Petkovšek Leskovec u.d.i.a. (arhitektura), Aleš Iskra štud. arh. (arhitektura)

NORDIJSKI CENTER PLANICA

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve celote zasnove ureditve za Nordijski center Planica, ter arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih rešitev objektov in ureditev

avtorja: izr.prof.dr. BORIS LESKOVEC u.d.i.a., asist. ANDREJ MAHOVIČ u.d.i.a.

naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z ZAPS, projekt: 2009

sodelavec prostorskega načrtovanja in prometa: Stojan Kavčič u.d.i.a.

konzultanti: Janez Gorišek (skoki), Uroš Ponikvar (teki), Oto Giacomelli (program in mediji), Bernarda Strgar (krajinska zasnova), Tomaž Lenič (športne površine)

sodelavca: Blaž Oražem (renderji), Zdenka Frelih (tehnični sodelavec)

išči po inventuri
leto razstave
avtor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | vse
© 2018 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE