DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PRENOVA ŠOL ARHITEKTA EMILA NAVINŠKA
POZIV

MOL bo v naslednjem obdobju v javno-zasebnem partnerstvu skupaj s podjetjem PETROL protipotresno in energetsko sanirala šole arhitekta Emila Navinška v Ljubljani.

 

Gre za zelo pomemben projekt, ki zadeva izjemno ljubjansko stavbno in kulturno dediščino. Zveza društev arhitektov Slovenije (ZDAS), Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) in galerija Dessa si že vrsto let prizadevajo, da bi celoten opus Navinškovih šolskih stavb spomeniško zaščitili, saj so s svojo brezkoridorno zasnovo primer inovativne slovenske arhitekture. Leta 2016 smo zato v galeriji Dessa skupaj z doc. Mitjem Zorcem in njegovimi študenti FA UL ter ob sodelovanju ZVKDS in ob podpori ministrice in kolegic z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) pripravili razstavo En sam velik, svetel, uporaben prostor: 14 šol Emila Navinška v Ljubljani. 

 

Razstava je bila strokovno in medijsko zelo odmevna. Leta 2016 so študenti za projekt Navinšek – za razstavo in strokovne analize – prejeli študentsko Plečnikovo odličje. Istega leta je razstava gostovala tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS ter nato še na trinajstih Navinškovih šolah v Ljubljani. Na podlagi razstave se je oblikoval tudi raziskovalni projekt CRP 2016 Analiza na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne arhitekturne prakse, ki ga je razpisalo MIZŠ, in pri katerem sodeluje tudi MOL OPVI.

 

Prav tako je na podlagi razstave pravkar izšla strokovna revija AB št. 213-214, posvečena Navinškovim šolam in vsebini razstave v Dessi. V reviji so med drugim predstavljene konservatorske usmeritve za obnovo šol Emila Navinška, ki jih je pripravil ZVKDS.

 

Glede na to, da gre za pomembno stavbo dediščino Ljubljane, predlagamo, da bi MOL v projektno nalogo prenove Navinškovih šol dodal smernice, analize in navodila (morda kar zadnjo številko revije AB), z navodilom projektantom, ki bodo izdelali projektno dokumentacijo prenove posamezne Navinškove šole, da morajo smernice upoštevati. 

 

Namreč, v primeru brezkoridornih šol Emila Navinška gre za izstopajoč primer sistemskega načrtovanja in uporabe sistemskih projektnih rešitev. Zato predlagamo, da se tudi k prenovi teh objektov pristopi sistemsko, z usklajenimi izhodišči za projektiranje, pri ključnih elementih zasnove (npr. stavbno pohištvo, fasade, oblikovanje osrednjih prostorov in stopnišč ipd.) pa tudi z usklajenimi projektnimi rešitvami.

 

Prav tako predlagamo, da se na MOL takoj ustanovi strokovna komisija arhitektov (predsednik komisije podžupan prof. Janez Koželj + 2 člana arhitekta-poznavalca Navinškovih del + Tatjana Adamič, ZVKDS, ki je pripravila smernice + gradbenik-strokovnjak s FGG ali ZAG), ki bi v fazi IDZ/IDP in PZI pregledala projekte sanacije Navinškovih šol, podala pripombe in komentarje, revidirala tako v arhitekturnem kot konstrukcijskem smislu (poudarek na protipotresni sanaciji) ter jih na koncu, preden lahko gredo v izvedbo, potrdila.

 

Menimo, da je prenova Navinškovih šol priložnost, s katero bi lahko MOL vzpostavila vzoren slovenski model oz. pristop, kako se kakovostno in celovito ter zato tudi najbolj trajnostno in ekonomično lotiti prenove pomembne stavbne dediščine.

 

Spoštovani g. podžupan, v primeru dodatnih pojasnil naše pobude smo vam na voljo. 

 

Lep pozdrav,

Maja Ivanič, predsednica Zveze društev arhitektov Slovenije, galerija DESSA

Jurij Kobe, predsednik DAL

Jernej Hudolin, ZVKDS

dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo UL

Aleš Prijon, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije

 

 

Povezave na:

 

_ razstavo:  http://www.dessa.si/index.php?nav=101&sel_id=3450&jezik=SL

_ mini katalog: http://www.dessa.si/pdf/dessa_navinsek_zlozenka_03.pdf

_ navodila in smernice za protipotresno in energetsko prenovo: http://www.dessa.si/pdf/dessa_navinsek_besedila.pdf

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2018 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE