DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

Plečnikova nagrada: Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo; Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš. Foto: Miran Kambič. Plečnikova nagrada: Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo; Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš. Foto: Miran Kambič. Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: Hiša Celovška 01; Vanja Gregorc Vrhovec, Aleš Vrhovec. Foto: Damjan Švarc. Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: Hiša Celovška 01; Vanja Gregorc Vrhovec, Aleš Vrhovec. Foto: Damjan Švarc. Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: Wellness Termalija; Dean Lah, Milan Tomac. Foto: Miran Kambič. Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: Wellness Termalija; Dean Lah, Milan Tomac. Foto: Miran Kambič. Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture: Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985. Pregledna razstava in katalog; Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar. Foto: arhiv avtorjev. Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture: Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985. Pregledna razstava in katalog; Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar. Foto: arhiv avtorjev. Plečnikova medalja za strokovno publicistiko: Capsules: Typology of other architecture; Peter Šenk. Foto: arhiv avtorja. Plečnikova medalja za strokovno publicistiko: Capsules: Typology of other architecture; Peter Šenk. Foto: arhiv avtorja. Študentsko priznanje: Magistrska naloga »Najemniški hektar: nadgradnja obstoječe stanovanjske politike in idejna zasnova vrtnega mesta«; David Groleger, mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović. Foto: arhiv avtorja. Študentsko priznanje: Magistrska naloga »Najemniški hektar: nadgradnja obstoječe stanovanjske politike in idejna zasnova vrtnega mesta«; David Groleger, mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović. Foto: arhiv avtorja.
PLEČNIKOVA ODLIČJA 2019 - PODELJENE NAGRADE
NAGRAJENCI

PODELJENA PLEČNIKOVA ODLIČJA:

 

Plečnikova nagrada: 

Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo

Avtorji: Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš

 

 

Plečnikova medalja za aktualno realizacijo:

Hiša Celovška 01 

Avtorja: Vanja Gregorc Vrhove ,  Aleš Vrhovec

 

 

Plečnikova medalja za aktualno realizacijo:

Family Wellness Termalija

Avtorja: Dean Lah, Milan Tomac

 

 

Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture:

Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985

Pregledna razstava in katalog

Avtorji: Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar

 

 

Plečnikova medalja za strokovno publicistiko:

Capsules: Typology of other architecture

Avtor: Peter Šenk

 

 

Študentsko priznanje:

Magistrska naloga »Najemniški hektar: nadgradnja obstoječe stanovanjske politike in idejna zasnova vrtnega mesta«

Avtor: David Groleger

Mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović

 

 

NOMINACIJE:

 

Nominacija za aktualno realizacijo:

Ureditev pokopališča v Šembijah

Avtor: Leon Belušič

 

 

Nominacija za aktualno realizacijo:

Vrtec Pedenjped, Enota Pedenjcarstvo

Avtorji: Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič, 

Iztok Šušteršič, Nena Gabrovec, Damjan Černe, Andreja Zapušek Černe, Primož Fijavž

 

 

Nominacija za aktualno realizacijo:

Lesena hiša

Avtorja:  Tomaž Krušec, Lena Krušec

 

 

Nominacija za Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture:

Svet vmes

Arhitekturno-raziskovalni projekt vmesnega šolskega prostora preko gradnje case studyjev

Avtorji: Svet vmes (Ana Kreč, Jure Hrovat, Ana Kosi in drugi)

 

 

Nominacija za Plečnikovo medaljo za strokovno publicistiko:

Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju

Avtor: Bogo Zupančič

 

 

Nominacija za študentsko priznanje:

Magistrska naloga »Zasnova centra za bivanje in aktivnosti starostnikov«

Avtorica: Lea Korošec

Mentorica: izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

Somentorici: asist. dr. Vanja Skalicky, asist. Maja Žigart

 

 

 

 

KONČNO POROČILO ŽIRIJE ZA IZBOR PLEČNIKOVIH ODLIČIJ 2019

 

Člani strokovne žirije:  

mag. Janez Lajovic, u.d.i.a., Vesna Vozlič Košir, u.d.i.a., izr. prof. mag. Boštjan Vuga, u.d.i.a., grad. dip. (AA), Tomaž Krištof, u.d.i.a. (predsednik) in Zaš Brezar, u.d.i.k.a.

 

Na razpis za Plečnikova odličja za leto 2019 je prispelo 30 predlogov, od tega 16 za realizirana dela, 5 za teorijo, kritiko in strokovno publicistiko, 3 za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture, 1 za življenjsko delo in 5 za študentska priznanja. Pri nekaterih izmed del je delitev umetna, saj bi jih lahko uvrstili v dve kategoriji, na primer med publicistiko ali prispevke k bogatitvi arhitekturne kulture.

 

Žirija se je prvič sestala dne 19. februarja, se seznanila s statutom, za predsednika izvolila Tomaža Krištofa in začela delovati. Žirija se je sestala na petih sejah in imela dva dni ogledov, med katerimi si je ogledala devet realizacij. Končno odločitev je žirija sprejela dne 19. marca 2019.

Po pregledu prispelih predlogov za odličja je žirija enega izmed njih, prenovo domačije Vrlovčnik v Matkovem kotu, avtorjev Roka Žnidaršiča, Jerneje Fischer Knap in Žige Ravnikarja, izločila iz nadaljnjega ocenjevanja, saj je projekt že prejel nominacijo za aktualno realizacijo leta 2017. Žirija je dodatno predlagala arhitekturno-raziskovalni projekt vmesnega šolskega prostora preko gradnje case studyjev avtorjev, zbranih v arhitekturnem biroju Svet vmes (Ana Kreč, Jure Hrovat, Ana Kosi in drugi) in jo po premisleku uvrstila med predloge za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

 

Že na prvi pogled preseneča majhno število prijavljenih predlogov, še zlasti ko jih razdelimo po kategorijah. Predlogov za realizirana dela je več kot pol manj kot prejšnje leto (16 proti 33). Tudi odličnih študentov na obeh fakultetah je bilo letos zagotovo več kot pet, kolikor jih je kandidiralo za študentsko priznanje, znova pa ni bilo nobene kandidature za priznanje za izvajalski dosežek. Za slednjega je že v navadi, da se podeli zgolj na vsakih nekaj let, čeprav številna nagrajena dela temeljijo prav na odlični izvedbi. 

 

Ni znano, ali je manjše število predlogov zaradi majhnega števila realiziranih del in drugih prispevkov, načina kandidiranja ali zaradi samokritičnosti avtorjev, zagotovo pa Plečnikova odličja potrebujejo razmislek glede načina kandidiranja za nagrade. 

 

Žirija je kriterije za izbor del za ogled in kasnejša odličja iskala predvsem ob razmisleku o razliki med Plečnikovimi odličji in ZAPS-ovimi zlatimi svinčniki. Ker jasnejši kriteriji glede prvih in drugih nagrad ne obstajajo, se je žirija odločila izdelati svoje. Zbornične nagrade se podeljujejo za dela, ki predstavljajo najvišji strokovni dosežek. Plečnikova odličja pa se podeljujejo za dosežke arhitekturne misli, pri čemer se posebej ceni njena izvirnost (Kant: Genij je sposobnost izdelati nekaj, za kar ne obstajajo nobena pravila.)

 

Razlike med obema nagradama, kot jih je skušala opredeliti žirija, so minimalne in umetno postavljene, zato je žirija zaznala tudi potrebo po tem, da se obe nagradi vsebinsko jasneje ločita med seboj, sicer prihaja zgolj do jesenske in zimske kolekcije istovrstnih nagrad. Možna pa je tudi obratna smer, da se Plečnikova odličja in priznanja ZAPS preprosto združijo. 

 

Nekatere predstavitve (A3 mape) so bile dokaj skope z informacijami o tehnologiji gradnje, vgrajenih sistemih in podobnem. Arhitektura je tudi gradbeno-tehnična in ne zgolj umetniška disciplina, zato žirija predlaga, da se v prihodnje zapišejo jasnejša navodila, da naj predstavitve del vsebujejo tudi te, za ocenjevanje arhitekture zelo pomembne podatke. 

 

Na podlagi ogleda predstavitve prispelih kandidatur – žirija pa je številna izmed predlaganih del že predhodno videla in poznala – se je žirija odločila za ogled devetih realiziranih del.

 

Ogled realiziranih del je potrdil nujnost ogleda arhitekture v živo. Ogledi objektov so povsem premešali karte, favoriti so se pomikali nazaj, v ospredje pa so prišli nepričakovani kandidati. Žirija je bila zadovoljna predvsem z raznolikostjo arhitekturnih del, ki segajo od 'instagramabilnih' prostorov sprostitve do asketskih kontemplativnih ureditev, od stavb, ki želijo biti uporabniku predvsem prijazne, do takšnih, ki mu dajejo jasno vedeti, da živi ali dela v stroju. Kljub skromnemu številu prijavljenih del torej ta izražajo izjemno pestrost arhitekturnega izraza, ki tudi dokazuje, da je slovenska arhitektura vstopila v zrelejše obdobje, v katerem ni več le ene prevladujoče šole ali mojstrove roke, ki bi bila vodilo vsem drugim, temveč obstaja demokratična izbira različnih pristopov k arhitekturnemu ustvarjanju, ki so vsi enako legitimni. 

 

Po ogledu realiziranih del je žirija izmed njih soglasno izbrala šest, ki jih je nominirala za Plečnikova odličja za realizirana dela. Veliko več dela pa je imela s podelitvijo odličij nominiranim delom. Med prispelimi kandidati ni bilo izrazitega favorita, prav tako tudi ne dela, okrog katerega bi se lahko zedinili vsi člani žirije. Žirija se je ukvarjala tudi z mislijo, da Plečnikove nagrade ne bi podelila in bi s tem prestavila letvico za njeno osvojitev višje, kar bi lahko dolgoročno pozitivno vplivalo na status in razvoj Plečnikovih odličij. Na koncu je žirija nagrado vendarle podelila, ob njej pa še dve odličji za realizirana dela. 

 

Predlogov za medaljo za strokovno literaturo (5) in za medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture (3+1) ni prispelo veliko, kljub temu pa so kandidature na dovolj visoki kakovostni ravni, da je žirija lahko podelila tako medaljo kot tudi dodatno nominacijo v vsakem od obeh področij. Pri tem je žirija poleg kakovosti prispelih del zasledovala predvsem njihov dejanski oziroma potencialni vpliv na razvoj arhitekturne stroke in kritike pri nas, pa tudi angažiranost oziroma samoiniciativnost avtorjev, ki sta botrovali nastanku dela.

 

Izmed prispelih študentskih kandidatur sta se v ožji krog izbora za priznanje za študentsko delo uvrstili dve deli, obe sta magistrski nalogi, ena iz mariborske in ena iz ljubljanske fakultete. Ker se po statutu študentsko priznanje ne podeljuje neposredno za nalogo, ampak za uspešnega študenta, je žirija naprosila predlagatelje za kratek oris lika in dela obeh študentov. Po pregledu prispelega in ponovnem premisleku je žirija, tokrat prvič, poleg samega študentskega priznanja podelila tudi nominacijo za študentsko priznanje.

 

Sklep o dokončnem izboru del za Plečnikova odličja za leto 2019 je 19. marca 2019 sprejela in potrdila skupščina Sklada arhitekta Jožeta Plečnika.

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2019 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE