DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

ARHIKULT 2022
KONFERENCA O GRADNJI IN OBLIKOVANJU OBJEKTOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO

V imenu »Zavoda za promocijo arhitekture« vas vabimo na 7. arhitekturno konferenco »ARHIKULT 2022«, ki bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 20. maja 2022 

 

lokacija >> 

 

Na sreanju bodo povabljeni predavatelji predstavili svoja dela, raziskave in strokovne poglede. Izdelali bomo pregled obsežnega opusa, ki je nastal v zadnjih letih v segmentu zdravstvenih objektov in objektov za nego, njihovih prenov ter notranjih ter zunanjih ureditev. Po 1. delu strokovnih predavanj, bomo nadaljevali s predstavitvijo izbranih arhitekturnih birojev in specializiranih strokovnih prispevkov. Letos se bomo dotaknili vrste aktualnih tem kot so hidroizolacije, zelene strehe, gradnja s peno betonom, talne obloge, novi PURES, akustika, zašita kovinskih konstrukcij, Nove prostorske tehnine smernice za zdravstvene objekte (ZO), obešene fasade, razsvetljava ZO, trajnostna gradnja, pametni objekti ... 

 

predavatelji>> 

 

program>> 

 

 

Po predstavitvi opusa povabljenih arhitekturnih in oblikovalskih studijev bomo zakljuili s podelitvijo nagrad najboljšim realizacijam iz segmenta objektov za zdravstvo in nego.


prijava projekta >> 

 

 

prijave na konferenco >> 

 

Ob prijavi je potrebno plaati kotizacijo na transakcijski raun ZPAR: SI56 0201 1026 1838 710, odprt pri NLB d.d.,. Kotizacija znaša: 

  • Za sklop A: lani ZAPS in IZS: z vkljuenim kosilom 50€ , za nelane 70€ (vse brez DDV) 
  • Za sklop B in C lani ZAPS in IZS: z vkljueno veerjo 70€ , za nelane 90€ (vse brez DDV) 
  • Za sklop A, B in C skupaj lani ZAPS in IZS: z vkljuenim kosilom in veerjo 100€ za nelane 140€ (vse brez DDV)
    Za sklop A, B in C skupaj lani ZAPS - avtorji objavljenega objekta na ARHIKULT 2022, 75€ (brez DDV)
    Za sklop A, B in C študentje / upokojenci - z vkljuenim kosilom in veerjo, 50€ (brez DDV)
    Poslovna vstopnica SKLOP A, B in C skupaj (vkljuena kosilo + veerja) : 250 eur (brez DDV)
  • SKLOP A, B in C skupaj (vkljuena kosilo + veerja) + SiBIM, za lane siBIM/ ZAPS /IZS:160€ (vse brez DDV) 


Prosimo, da pri plailu za namen napišete, za koga je bila kotizacija plaana, za sklic pa: 00 20052022. Potrdilo o plailu pošljite na e- naslov: info@århikult.si
Raun vam bomo izstavili po izvedenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: info@arhikult.si) je ponedeljek . 16. 5. 2022. e se boste odjavili po tem roku, ali e se ne boste odjavili, si organizator pridržuje pravico da vam zarauna stroške, ki so nastali zaradi vaše neudeležbe.
lani ZAPS za udeležbo na sklopu A ali B+C prejmejo 3 kreditne toke 

 

Hkrati vas obvešamo, da bo dan prej, to je 19. 5. 2022, na isti lokaciji - Kongresni center Brdo pri Kranju, potekala 6. konferenca siBIM 2022 z glavno temo "BIM je zakon" v organizaciji Združenja siBIM. Na siBIM2022 bodo predstavljeni napredni pristopi BIM za uspešne projektante, izvajalce in investitorje za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje. Prihajajo zanimivi tuji in domai predavatelji z aktualnimi vsebinami, buildingSMART s poudarkom na digitalizaciji v arhitekturi in inženirstvu. 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2022 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE