DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PRAVNI ZAZNAMKI

Spletna stran na naslovu drustvo-dal.si je last Društva arhitektov Ljubljana. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu drustvo-dal.si so zaščitene kot intelektualna lastnina Društva arhitektov Ljubljana.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na drustvo-dal.si so informativne narave. Društvo arhitektov Ljubljana se bo trudil za optimalno delovanje drustvo-dal.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo drustvo-dal.si. Vsi uporabniki uporabljajo drustvo-dal.si na lastno odgovornost. Društvo arhitektov Ljubljana ter katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi drustvo-dal.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv drustvo-dal.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Društvo arhitektov Ljubljana tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršne koli njene uporabe. Društvo arhitektov Ljubljana ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe drustvo-dal.si.
Društvo arhitektov Ljubljana se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost, ažurnost in popolnost.
Društvo arhitektov Ljubljana lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko prosto naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na drustvo-dal.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez navajanja vira, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa drustvo-dal.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Društvo arhitektov Ljubljana ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z drustvo-dal.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Društva arhitektov Ljubljana za vse primere izključena.
To pravno obvestilo lahko Društvo arhitektov Ljubljana kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te podstrani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba spletnih strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

VARSTVO PODATKOV

Društvo arhitektov Ljubljana avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Društvo arhitektov Ljubljana podatke o obiskanosti drustvo-dal.si uporablja za lastne potrebe.

 

PIŠKOTKI

Obiskovalci na naši spletni strani ne prejmejo nebenega piškotka brez njihove lastne neposredne akcije. Obiskovalec lahko prejme piškotke ob naslednjih akcijah:
- piškotek ‘voted_x’ s trajanjem 1 meseca, obiskovalec prejem v kolikor glasuje v naši anketi,
- piškotek ‘wordpres_test_cookie’ s trajanjem do konca seje, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- piškotek ‘wordpress_x’ s trajanjem 14 dni oz. do odjave, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- piškotek ‘wordpress_logged_in_x’ s trajanjem 14 dni oz. do odjave, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- nekatere piškotke drugih strani lahko uporabnik pridobi v kolikor na naši strani uporablja vtičnike za socialna omrežja in deljenje vsebin.

 

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE