DAL - Društvo arhitektov Ljubljana

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

JUHANI PALLASMAA: UMETNOST IN ARHITEKTURA KOT IZKUŠNJA – MENTALNA RESNIČNOST UMETNOSTI
PREDAVANJE

Predava: dr. Juhani Pallasmaa, arhitekt, zaslužni profesor, avtor in publicist, SAFA, častni član FAIA, član FRIBA

 

Ponedeljek, 21. maja ob 20.00 uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

 

Umetniške in arhitekturne teorije, izobraževalni sistemi in prakse obravnavajo umetnost in arhitekturo z vidika formalnih, vizualno estetiziranih materialnih objektov in prostorov. Vendar je že leta 1934 John Dewey izpostavil, da je umetnost utemeljena v človeški izkušnji in ne v fizičnem objektu. Fenomenološki vidik premešča poudarek na izkušnjo ter kompleksne interakcije med zaznavanjem, spominom, domišljijo, čustvi in identifikacijo. Obenem se žarišče zanimanja preusmerja od oblike in geometrije k nematerialnim »kvazistvarem«, kot so vzdušje ali atmosfera, občutenje, sozvočje in uglašenost. Poudarek na izkušnji postavlja pod vprašaj tudi hegemonijo fokusiranega videnja ter izpostavlja osrednji pomen vseusmerjenih čutov. Doživljanje sveta in arhitekture je v osnovi taktilno, telesno in eksistencialno. Naš najpomembnejši arhitekturni čut se hitro lahko izkaže za eksistencialni čut biti. 

Juhani Pallasmaa je avtor več kot petdesetih knjig o večsenzoričnih ter bivanjskih razsežnostih izkušnje umetnosti in arhitekture. Deloval je kot rektor helsinškega Inštituta za oblikovanje, dekan Fakultete za arhitekturo pri Univerzi za tehnologijo v Helsinkih ter direktor helsinškega Muzeja finske arhitekture. Je gostujoči profesor na več severnoameriških univerzah ter predava in vodi delavnice na številnih univerzah po Evropi, Severni, Srednji in Južni Ameriki, Afriki, Aziji in Avstraliji. Doma in na tujem je prejemnik številnih nagrad in priznanj za svoje arhitekturne dosežke in književna dela.

 

Juhani Pallasmaa: Utelešena podoba

 

Juhani Pallasmaa je ena osrednjih osebnosti arhitekturne in umetnostne teorije in filozofije v svetu, čeprav sam trdi, da ni ne filozof ne pravi teoretik, temveč esejist, saj ga zanima predvsem poetična dimenzija umetnosti in arhitekture, njegovo pisanje pa je bliže literarni ekspresiji kot znanstvenim razlagam. Vsekakor je povsem samosvoj mislec in kritik sodobne ustvarjalnosti na najrazličnejših področjih umetnosti. Njegovo raziskovanje in kritični premislek sega preko meja tradicionalne arhitekturne teorije in se širi na druge umetniške zvrsti, predvsem na področje slikarstva, literature, poezije in filma, posega pa tudi v območje filozofije, antropologije, psihologije, v zadnjem času pa tudi na področja nevro znanosti. Prav zaradi širine miselnega horizonta, ki odlikuje teoretsko delo Juhanija Pallasme, je verjetno danes med njegovimi bralci več likovnih umetnikov, literatov, pesnikov, cineastov, kritikov in teoretikov sodobne umetnosti kot arhitektov.

Pri nas Pallasmo poznamo predvsem po dveh knjigah, ki sta bili prevedeni v slovenski jezik, Oči kože (Studia humanitatis, 2007) in Misleča roka (Studia humanitatis, 2012). Če prva opozarja, da svojega okolja ne doživljamo le vizualno, temveč s celim telesom, kot veččutno doživetje, nas druga opominja, da je ustvarjalnost tako na področju obrti, kot umetnosti vezana na enotnost duha in telesa. Če se prva nanaša na dojemanje in doživljanje prostora, se potemtakem druga ukvarja z vprašanji ustvarjalnega procesa. Če prvo lahko razumemo kot kritiko tim. 'družbe spektakla', ki je podlegla hegemoniji vidnega,  je druga kritika družbe digitalne dobe, ko postaja virtualno bolj resnično od resničnosti.

Zadnja knjiga trilogije, z naslovom Utelešena podoba, je namenjena raziskavi o kulturi in naravi umetniških podob in domišljije. V času poplave nasilnih komercialnih, spektakularnih, ikoničnih, pa tudi virtualnih podob, moramo, kot pravi avtor, »braniti osrednjo vlogo poetične in utelešene podobe pri vsaki umetniški izkušnji«. Pallasmaa ugotavlja, da moč velikih umetniških del izvira iz človekovega eksistencialnega izkustva. Umetniška dela doživljamo s pomočjo poetičnih podob, ki združujejo različne vidike in razsežnosti doživetij v enkratno, ponotranjeno in s spominom obogateno entiteto. Takšne podobe imajo svoje življenje in svojo realnost in nastajajo s pomočjo nepričakovanih miselnih asociacij, ne pa s pomočjo racionalne in vzročne logike. Podobe običajno razumemo kot vidne slike, vendar so poetične podobe veččutne in doživljamo jih na čustven in utelešen način.

Skratka, v vseh treh delih gre za raziskavo o odnosu med razumom in domišljijo, med racionalnim in poetičnim, med teorijo in ustvarjanjem, da bi ponovno premislili vlogo umetnosti in arhitekture v sodobnem svetu. Celotno trilogijo, ki predstavlja miselna in vrednostna izhodišča izjemno obsežnega Pallasmovega arhitekturnega, teoretskega in pedagoškega opusa, lahko razumemo kot svojevrsten poklon spoznanju, da so prava umetniška dela »eksistencialne metafore v katerih se zrcali ves svet«.

 

prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

 

ob predstavitvi knjige Utelešena podoba, Studia Humanitatis, 2017

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NAŠI SPOMENIKI IN JAVNA PLASTIKA V PROSTORU IN NA PAPIRJU
OKROGLA MIZA

Okrogla miza NAŠI SPOMENIKI IN JAVNA PLASTIKA V PROSTORU IN NA PAPIRJU v ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 18. uri v Galeriji Dessa, Židovska steza 4.

 

 

V okviru sodelovanja Društva arhitektov Ljubljane in Društva likovnih umetnikov Ljubljane ter Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov vas vabimo na okroglo mizo, razgovor o problematiki spomenikov in plastiki v javnem prostoru.

 

V uvodnem delu bo Jurij Kobe odprl nekatera vprašanja današnjega odnosa do spomenikov in javne plastike v urbanem prostoru, Martina Lipnik pa bo spregovorila o veljavni zakonodaji ki zadeva to področje oblikovanja prostora.

 

 

Več na spletni strani www.dessa.si

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
JAVNI PREVOZ KOT URBANO NEZAVEDNO
PREDAVANJE

Luka Novak

Javni prevoz kot urbano nezavedno

Sociološki, urbanistični, filozofski in ekonomski vidiki javnega prevoza

 

Luka Novak se bo v predavanju lotil analize javnega prevoza in njegovega vpliva na različne plati človekovega delovanja. Skozi pojem psihogeografije bo predstavil sociološke in psihološke posledice različnih tipov javnega prevoza, ki sledijo posegom velikih urbanistov, kot sta baron Haussmann in Robert Moses. Skozi primerjavo metrojev Pariza, New Yorka in Tokia bo s pomočjo strukturalizma in lingvistike pokazal, kako javni prevoz deluje kot urbana govorica, naše poti skozi njega pa predstavljajo individualne urbane izreke. Vsa ta večplatnost javnega prevoza nudi podstat za ekonomski razvoj mest, ki so s pomočjo hitrega in demokratičnega železniškega prevoza postale dinamične in tehnološko napredne metropole.

 

Predavanje temelji na knjigi Luke Novaka Podzemna železnica kot urbano nezavedno, ki je izšla tudi v francoščini in je doživela prodoren odmev v francoskih medijih.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
STANKO KRISTL IN LJUBLJANSKA ŠOLA ZA ARHITEKTURO
SERIJA PREDSTAVITEV IN OKROGLA MIZA

Vabljeni v torek, 8. maja, ob 17.00 v Fabianijevi predavalnici Fakultete za arhitekturo UL na dogodek Stanko Kristl in Ljubljanska šola za arhitekturo, ki bo skozi serijo predstavitev in okroglo mizo obravnaval pomen Ravnikarjeve šole, Kristlovo vlogo profesorja ter njegov teoretični in praktični pristop k izobraževanju in raziskovanju na ljubljanski šoli za arhitekturo ter na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani.  Sodelovali bodo Stanko Kristl, Aljoša Dekleva, Gregor Košak, Ana Kučan, Aleš Vodopivec in kustosi razstave Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor Tadej Glažar, Tina Gregorič in Maja Vardjan.


Dogodek je nastal v partnerstvu med Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in je del spremljevalnega programa razstave Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor, ki je do 30. septembra odprta v MAO. 

 

Več na mao.si in na FB dogodku.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVA ODLIČJA 2018
VABILO

Vabimo vas na slovesno podelitev Plečnikovih odličij za leto 2018, v ponedeljek, 23. aprila ob 12. uri v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani, Cankarjeva 20

 

Prav tako vas vabimo na odprtje razstave del Plečnikovih nagrajencev, ki bo ob 14. uri v galeriji DESSA, Židovska steza 4.

 

Plečnikova odličja so osrednje javno in najvišje strokovno priznanje slovenskim avtorjem za vrhunske stvaritve, nastale v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali tujini, na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme. Podeljujejo se od leta 1973, ko je bil ob 100 obletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane, za vsakoletno podelitev teh odličij ustanovljen Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Sklad danes deluje v okviru Društva arhitektov Ljubljane. Nagrado skupaj podeljujejo arhitekturna stroka, Mestna občina Ljubljana (MOL) in Republika Slovenija.

 

Vabljeni!

 

Podelitev Plečnikovih odličij so omogočili člani in donatorji Sklada arhitekta Jožeta Plečnika:

 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

 

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

 

Mestna občina Ljubljana 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PRENOVA ŠOL ARHITEKTA EMILA NAVINŠKA
POZIV

MOL bo v naslednjem obdobju v javno-zasebnem partnerstvu skupaj s podjetjem PETROL protipotresno in energetsko sanirala šole arhitekta Emila Navinška v Ljubljani.

 

Gre za zelo pomemben projekt, ki zadeva izjemno ljubjansko stavbno in kulturno dediščino. Zveza društev arhitektov Slovenije (ZDAS), Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) in galerija Dessa si že vrsto let prizadevajo, da bi celoten opus Navinškovih šolskih stavb spomeniško zaščitili, saj so s svojo brezkoridorno zasnovo primer inovativne slovenske arhitekture. Leta 2016 smo zato v galeriji Dessa skupaj z doc. Mitjem Zorcem in njegovimi študenti FA UL ter ob sodelovanju ZVKDS in ob podpori ministrice in kolegic z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) pripravili razstavo En sam velik, svetel, uporaben prostor: 14 šol Emila Navinška v Ljubljani. 

 

Razstava je bila strokovno in medijsko zelo odmevna. Leta 2016 so študenti za projekt Navinšek – za razstavo in strokovne analize – prejeli študentsko Plečnikovo odličje. Istega leta je razstava gostovala tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS ter nato še na trinajstih Navinškovih šolah v Ljubljani. Na podlagi razstave se je oblikoval tudi raziskovalni projekt CRP 2016 Analiza na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne arhitekturne prakse, ki ga je razpisalo MIZŠ, in pri katerem sodeluje tudi MOL OPVI.

 

Prav tako je na podlagi razstave pravkar izšla strokovna revija AB št. 213-214, posvečena Navinškovim šolam in vsebini razstave v Dessi. V reviji so med drugim predstavljene konservatorske usmeritve za obnovo šol Emila Navinška, ki jih je pripravil ZVKDS.

 

Glede na to, da gre za pomembno stavbo dediščino Ljubljane, predlagamo, da bi MOL v projektno nalogo prenove Navinškovih šol dodal smernice, analize in navodila (morda kar zadnjo številko revije AB), z navodilom projektantom, ki bodo izdelali projektno dokumentacijo prenove posamezne Navinškove šole, da morajo smernice upoštevati. 

 

Namreč, v primeru brezkoridornih šol Emila Navinška gre za izstopajoč primer sistemskega načrtovanja in uporabe sistemskih projektnih rešitev. Zato predlagamo, da se tudi k prenovi teh objektov pristopi sistemsko, z usklajenimi izhodišči za projektiranje, pri ključnih elementih zasnove (npr. stavbno pohištvo, fasade, oblikovanje osrednjih prostorov in stopnišč ipd.) pa tudi z usklajenimi projektnimi rešitvami.

 

Prav tako predlagamo, da se na MOL takoj ustanovi strokovna komisija arhitektov (predsednik komisije podžupan prof. Janez Koželj + 2 člana arhitekta-poznavalca Navinškovih del + Tatjana Adamič, ZVKDS, ki je pripravila smernice + gradbenik-strokovnjak s FGG ali ZAG), ki bi v fazi IDZ/IDP in PZI pregledala projekte sanacije Navinškovih šol, podala pripombe in komentarje, revidirala tako v arhitekturnem kot konstrukcijskem smislu (poudarek na protipotresni sanaciji) ter jih na koncu, preden lahko gredo v izvedbo, potrdila.

 

Menimo, da je prenova Navinškovih šol priložnost, s katero bi lahko MOL vzpostavila vzoren slovenski model oz. pristop, kako se kakovostno in celovito ter zato tudi najbolj trajnostno in ekonomično lotiti prenove pomembne stavbne dediščine.

 

Spoštovani g. podžupan, v primeru dodatnih pojasnil naše pobude smo vam na voljo. 

 

Lep pozdrav,

Maja Ivanič, predsednica Zveze društev arhitektov Slovenije, galerija DESSA

Jurij Kobe, predsednik DAL

Jernej Hudolin, ZVKDS

dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo UL

Aleš Prijon, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije

 

 

Povezave na:

 

_ razstavo:  http://www.dessa.si/index.php?nav=101&sel_id=3450&jezik=SL

_ mini katalog: http://www.dessa.si/pdf/dessa_navinsek_zlozenka_03.pdf

_ navodila in smernice za protipotresno in energetsko prenovo: http://www.dessa.si/pdf/dessa_navinsek_besedila.pdf

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ODPRTE HIŠE SLOVENIJE 2018
FESTIVAL

Vabljeni na festival odprte Hiše 2018, ki bo potekal po vsej Sloveniji med 13. in 15. aprilom.

 

Program dogodka in rezervacije ogledov na http://www.odprtehiseslovenije.org/festival/

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MEŠTROVIĆ – PLEČNIK
PREDAVANJE

Kipar in arhitekt – dva velika umetnika svojega časa in velika prijatelja. Ivan Meštrović (1883-1962) je bil najpomembnejši hrvaški kipar, Jože Plečnik (1872-1957) pa velja za najpomembnejšega slovenskega arhitekta. Živela sta v istem obdobju, oba sta izhajala iz skromnih razmer bivše monarhije, študirala na akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju in bila člana umetniškega združenja Secesija. Zelo hitro sta dokazala svoj talent in bila cenjena v domovini in tujini. Osebno sta se poznala, se medsebojno cenila, sodelovala in prijateljevala. Zato ni odveč, da o njunem odnosu zvemo kaj več.  

 

Predavanje Andreja Hrauskyja v sredo, 28. marca ob 19. uri v Cankarjevem domu, konferenčni prostori M 3-4.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DRUŽBA, PROSTOR, GRADITEV
SIMPOZIJ

 

Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja 

 

Simpozij 4.4.2018 Brdo pri Kranju 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vas vabimo na simpozij »Družba, prostor, graditev - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja« v sredo, 4. aprila 2018 ob 9.00 na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, v dvorani Splendens. 

 

 PROGRAM SIMPOZIJA

 

 

Vaše cenjene prijave sprejemamo do srede, 28. 3. 2018, na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/159278 

 

 

Grajeni prostor je eden od ključnih gradnikov kvalitetnega življenja in uspešnega gospodarskega razvoja v Sloveniji. Ob sprejetih dokumentih, ki dajejo podlago za boljše upravljanje s prostorom in kvalitetnejšo gradnjo, je treba izpostaviti pomen prostora kot družbene kategorije ter pomen arhitekturne, inženirske in sorodnih dejavnosti, za doseganje dolgoročnih ciljev vzdržnega razvoja Slovenije ter ohranjanje in nadgrajevanje kvalitete življenja v državi. 

 

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor 

 

mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije 

 

Aleš Prijon, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

 

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
CONSTRUCTING THE COMMONS: A NEW APPROACH OF THE ARCHITECTURE OF THE CITY
PREDAVANJE

Vabljeni na javno predavanje gostjočega profesorja Toma Avermaete, TU Delft, Nizozemska,  z naslovom

 

Constructing the Commons: A New Approach of the Architecture of the City.

 

Predavanje bo v torek, 13. marca ob 18. uri v Plečnikovi predavalnici na Fakulteti za arhiteturo. 

 

Predavanje je del študentske delavnice.

VEČ O PREDAVANJU

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
EVROPSKA NAGRADA ZA URBANI JAVNI PROSTOR
NAGRADA

Prijave na evropsko nagrado za urbani javni prostor potekajo od 15. januarja do 21. februarja 2018.

 

Več in nagradi in prijavah

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
O ... OBLIKOVANJE! MED VIZIJO IN REALNOSTJO.
RAZSTAVA

Razstava DOS, Cankarjev dom, 15. 2.—15. 3. 2018

 

Bienalna razstava Društva oblikovalcev Slovenije predstavlja izbor vidnih sporočil s področja produktnega in unikatnega oblikovanja. Prikaz nastalih del članov kaže tako dvoletni prerez delovanja društva kot tudi položaj v širšem kontekstu slovenskega oblikovanja. V tem času se je društvu priključilo več novih članov, predvsem ustvarjalcev na področju unikatnega oblikovanja. Vsak avtor je prikazan z delom, ki se najbolj dotika območja med vizijo in realnostjo v oblikovanju.

 

Izpostavljeni so tako nekateri na novo zasnovani izdelki notranje opreme, celostne vizualne rešitve za različne blagovne znamke, plakati za gledališča v manjših serijah ali izdelki unikatnega oblikovanja. Širši koncept razstave je zasnovan kot vmesno polje med oblikovalsko vizijo in njeno realnostjo, ki jih kot posamezniki ali kot stroka doživljamo v današnjem prostoru in času – med posameznikom in oblikovalsko politiko, ali drugače, nekje na razpotju med vizijo in realnostjo.

Talno dvodimenzionalno postavitev razstave, ki publiko nagovarja s slikami in tudi s slogani oblikovalcev, zaključuje poudarjen prostorski element (kubus ali »mind box«).

 

Ta je neločljiv in odločilen del razstave, v njem se predvaja film, ki prikazuje diskrepanco med vizijo in realnostjo na področju pojmovanja in rabe oblikovanja.

 

Film pojasnjuje stanje v družbi in posredno utemelji izzivalen koncept postavitve razstave.

 

VIZIJA & REALNOST

Avtor: Franci Kek

 

Resno so O … oblikovanju povedali:

dr. Danilo Türk

dr. Romana Tomc

Seku Conde

Ljudmila Novak

dr. Žiga Turk

Jan Škoberne

Marjan Šarec

Majda Širca

Jani Muhič

Sašo Hribar

 

Neresno je Jože Punkatou prikazal realno stanje:

- kdaj bo pa nas kdo kaj vprašal

- oblikovanje, to je samo zato, da bo nekdo dobro zaslužil

- od oblikovalcev je prav, da je le oblikovalec kovin

- pa za žledolom, pa za poplave, a zdaj bomo pa še za oblikovanje dajali

- saj ne veš koliko to stane, to je samo zato, da eden vmes denar pokasira

- vrata so za to, da se zaprejo; mislim, da sem bil dovolj jasen

 

 

Vodja projekta: dr. Petra Bole

Zasnova koncepta: Danijela Grgić, Mateja Panter, dr. Petra Bole

Projektna skupina: Danijela Grgić, Mateja Panter, Nataša Vuga, Jožica Curk, Nataša Šušteršič Plotajs, Jurij Dobrila

Avtorica scenografije: Mateja Panter

Avtorica celostne vizualne podobe in kataloga ob razstavi: Nataša Vuga

Oblikovanje logotipa: Nataša Šušteršič Plotajs

Avtor filma Vizija & Realnost: Franci Kek

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DAN ODPRTIH VRAT V ATELJEJIH ARHITEKTK, GRADBENIC IN OBLIKOVALK
MOMOWO

Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca 2018, evropski projekt MoMoWo organizira tretji Dan odprtih vrat v ateljejih arhitektk, gradbenic in oblikovalk, ki se bo odvijal v Lizboni, Oviedu, Torinu, v Sloveniji in na Slovaškem (v partnerskih državah projekta MoMoWo). 

Dan odprtih vrat ponuja projektantkam možnost, da širši javnosti, študentom, obrtnikom in gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo. O projektu: MoMoWo – Women's Creativity Since the Modern Movement / Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje je prvi izbrani in financirani projekt Evropske unije, ki je posvečen arhitektkam, gradbenicam in oblikovalkam. Ženskam torej, ki so aktivne v svetu projektiranja in gradnje. 

Rok za prijave na e-naslov: nejc.bernik@zrc-sazu.si: 12. februar 2018.

Vabljene k sodelovanju!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DRUGAČNO RAZUMEVANJE PLEČNIKA
PREDAVANJE

Andrej Hrausky

 

Drugačno razumevanje Plečnika

 

Predavanje ob izidu knjige Plečnikova arhitektura v Ljubljani

 

Arhitekt Andrej Hrausky bo predstavil knjigo in spregovoril o Plečnikovih konceptih, reciklaži in tkanju drobnih urbanističnih posegov v širšo celoto.

 

Predavanje v organizaciji Fakultete za arhitekturo, Oddelka za krajinsko arhitekturo na BF in Sklada arhitekta Jožeta Plečnika bo na FA v Plečnikovi predavalniciv sredo 21. 2. 2018 ob 18. uri.

  

Vljudno vabljeni!

  

Knjiga je ob zaključku Plečnikovega leta izšla v sozaložništvu Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Galerije Dessa. Prinaša celovit pregled Plečnikove arhitekture v Ljubljani in skuša razložiti , kako jo gledati, videti in razumeti.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
HIŠA EU - POMEMBEN OBJEKT ARHITEKTURNE ZAPUŠČINE MODERNE
PREDSTAVITEV

V počastitev slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja 2018 ob 18h, vabi Hiša EU, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na predstavitev zasnove in prenove Hiše EU arhitekta, akademika in Prešernovega nagrajenca Milana Miheliča. Prenovo je zasnoval studio Krog.

 

Na predstavitvi bodo sodelovali akademik prof. dr. Stane Bernik, mag. Gojko Zupan, arhitekt Andrej Mlakar in dr. Nataša Koselj. 

 

Dogodek soorganizirata Hiša EU in Docomomo Slovenija.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVA ODLIČJA 2018
RAZPIS

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

razpisuje

 

Plečnikovo nagrado za leto 2018  - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

 

Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo  ali  delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

 

Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

 

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije.

Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta .

 

Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim  materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 15. februarja 2018 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si

 

Navodila za pripravo predlogov so objavljena na www.drustvo-dal.si/plecnikova_odlicja_2018 

 

Razpisu je treba priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela.

 

Plečnikova odličja za leto 2018 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada.

 

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SLAB CITY: DISPATCHES FROM THE LAST FREE PLACE
PREDAVANJE

Vabljeni na predavanje Charlie Haileya in Donovana Wylieja z naslovom Slab City: Dispatches from the Last Free Place.

 

Fakulteta za arhitekturo Plečnikova predavalnica, 5. februarja ob 19. uri.

 

VEČ

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
AVTORSTVO V ARHITEKTURI
PREDAVANJE

V polpreteklem obdobju intenzivne natečajne aktivnosti je na površje splavalo nekaj nevralgičnih točk, kot so: udeležba avtorjev v prednatečajnih aktivnostih, ustrezen način prenosa materialnih avtorskih pravic od natečaja do izvedbe objekta in razsežnosti avtorskih pravic pri prostorskem načrtovanju, zlasti OPPN. Ker se nevralgične točke pojavljajo na stičiščih različnih pravnih sistemov, in sicer: avtorstvo, javno naročanje ter prostorska in gradbena zakonodaja, se je izkazala potreba po oblikovanju stališča v zvezi s to problematiko. Skupaj z osnutkom stališča smo pripravili še predavanje, na katerem bomo v prvem delu predstavili teoretične in pravne osnove avtorstva, v drugem konkretne vsebinske rešitve in osnutek stališč, v tretjem bomo obravnavali konkretne primere iz prakse. Vprašanja za tretji sklop lahko pošljete na e_naslov natecaji@zaps.si z navedbo zadeve: Avtorstvo - vprašanje.

 

Predavanje bo v Plečnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo v sredo, 24. 1. 2018, od 16:00 - 19:00.

 


Predavala bosta odvetnica Mojca Starec (Odvetniška družba Čeč - Gruden in Starec o.p. d.o.o.) in Branko Oman, univ.dipl.iur., prokurist AAS d.o.o, soavtor komentarja k ZASP.

 

Prijave do zasedbe mest sprejemamo na e_naslov izobrazevanje@zaps.si.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA GRADI DRŽAVO
REVIJA AB 211-212

vsebina številke

Jurij Kobe ... Od nekdaj je znano, da je oblikovan, grajen prostor tisto, kar ključno sooblikuje
samozavest naroda ali nacije. Ironija je, da nam danes za to rabo zadostujejo omembe
Plečnikove arhitekture.

 


Uroš Lobnik ... Arhitektura vzpostavlja prostore, ki določajo državo, in šele ko država odloča,
kakšno in koliko javne arhitekture graditi za ljudi, je arhitektura kreativna in pomembna
oblikovalka identitete države.

 


Mojca Hren ... Bistvena lastnost javnih stavb naj bi bili torej splošna odprtost in dostopnost
ljudem. Pri nas javne stavbe le v redkih primerih izražajo vrednote, ki naj bi jih zastopala naša
država (sodobnost, demokratičnost, odprtost, poštenost).

 


Pavel Gantar ... Razmerje med državo in arhitekturo je v svojem temelju vprašanje o politični
(in ekonomski) moči. Je vprašanje, v kolikšni meri in kako arhitektura nastopa kot »nosilec«
(kontejner) politične moči oz. kako se skozi arhitekturo, torej oblikovanje prostora, izražajo
politična volja, moč, oblast in kako vpliva na druge ljudi.

 


Peter Mlakar ... Gre torej za kreacijo zavesti o pomniku našega prebivanja, gre torej za
predstavo njegovega neizginotja. Zavesti nas vseh kot ljudstva ali nacije.

 


Mateja Kurir ... Ker je bila arhitektura v zgodovini vselej eno najpomembnejših orodij oblasti,
ne preseneča, da je ravno pojem oblasti (in njene možne izpeljave v pojmih moči in dominance)
domala od začetka eno temeljnih torišč filozofskega premišljanja arhitekture.

 


Miha Dešman ... Arhitektura kultivira človekov notranji svet in s tem prispeva k humanemu
(kulturnemu) razvoju skupnosti. To počne v interesu naročnikov, uporabnikov in v splošnem
javnem interesu.

 


Janez Koželj ... Narodna in univerzitetna knjižnica NUK 2: sprejet zakon o izgradnji knjižnice
1987, pridobljeno zemljišče, opravljene arheološke raziskave, izveden natečaj in izbran
projektant 1989, izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI, določen nov program,
ponovno izveden mednarodni natečaj in izbran nov projektant 2012, izdelava PGD ni naročena.

 


Andrej Hrausky ... Verjel je [Plečnik], da če začenjamo graditi prestolnico naroda, je treba
pričeti pri temeljih. Slovenci nimamo ustrezne prostorske vzgoje, zato je potrebno, da izkusimo
nekaj klasike: stoo na tržnicah, klasično stebrišče v Nuku, mikenske stebre v ustavnem sodišču,
egipčanske pilone pri zapornicah itd.

 


Andrej Šmid ... Težke naloge za arhitekta so tiste, ki so najtežje preizkušnje tudi v življenju.
Gotovo najzahtevnejše soočenje arhitekta s snovanjem v arhitekturi je − primerna obravnava
smrti.

 


Nejc Černigoj ... Predvsem pa je neprimerno to, da predsednik nima uradne rezidence,
v kateri bi v času mandata prebival in v kateri bi se lahko odvijal drugi, neformalni del
protokolarno-diplomatskih aktivnosti.

 


Gaja Golob in Žiga Erjavec ... Železnico nasprotno od reke povezujemo s hrupom in
z degradiranimi območji, pa vendar s pravim pristopom in metodami lahko tudi sistem železnice
v mestu postane kakovosten doprinos k sistemu mestnih javnih površin.

 


Miha Čebulj ... Predstavljeni projekti, združeni v Vizijo Ljubljana, so konkreten predlog
k vključujočem in vitalnem snovanju glavnega mesta države.


Tomaž Krištof ... Naloga študentov je bila narediti projekte stanovanja za zaščito žvižgačev
(whistle blowers) na strehi slovenskih ambasad.

 


Kristina Dešman ... Če želimo, da bo tudi v naslednjih desetletjih služilo potrebam bolnikov,
zdravstvenih delavcev, študentov, raziskovalcev, meščanom Ljubljane in še komu, se mora
območje razvijati v skladu s premišljeno prostorsko strategijo.

 

Več o reviji in naročilo

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
LANDEZINE LIVE
SERIJA PREDAVANJ

Landezine LIVE, torek, 13.2.2018 ob 17:00, v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana. Več informacij na landezine.com/live oz. live@landezine.com 

 

Serijo predavanj Landezine LIVE organizira Landezine – Društvo za promocijo krajinske arhitekture s sedežem v Ljubljani. Glavna dejavnost društva je urejanje mednarodnega krajinskoarhitekturnega portal www.landezine.com, ki ga dnevno obišče prek 5000 ljudi z vsega sveta. Tokratna edicija dogodka Landezine LIVE je poimenovana ‘read/write landscape’.

 

--

 

Read/Write Landscape

 

je niz štirih predavanj o oblikovanju prostora skozi prizmo sociologije, krajinske arhitekture, arhitekture in literature. Tokratni dogodek bo soočil procese sinteze imaginarnih in fizičnih prostorov. Več na landezine.com/live

 

 

GOVORCI: 

Pavel Gantar, urbani sociolog, bo spregovoril o oblikovanju prostora kot kulturni disciplini in o vezeh med prostori in družbo, ki so onkraj nujnega. Kako sta estetika in poetika še vedno relevantni pri oblikovanju prostora v času eruptivnih okoljskih in socioloških izzivov?

 

Georges Descombes je švicarski krajinski arhitekt. Predstavil bo poetično intervencijo Renaturalizacije reke Aire pri Ženevi. Descombes svoj oblikovalski pristop k projektu primerja s pisanjem Marcela Prousta, zgodi se med čutnim in realnim. 

superpositions.ch/

 

Klaske Havik je nizozemska arhitektka, pisateljica, urednica in profesorica se analize urbanih prostorov loteva z literarno metodo. Predstavila bo svojo knjigo Urban Literacy - Reading and Writing Architecture, za katero je uvod napisal Juhani Pallasmaa. Kot prispodobo za svojo tezo o povezavi med literature in arhitekturo Havik uporabi prav ljubljansko Tromostovje.

Writingplace.org/

 

Chris Eckman je glasbenik, skladatelj in pisec. V njegova dela je krajina čvrsto vpeta, premika se med abstraktnim in realnim in deluje bodisi kot koncept, ambient ali pa celo kot vsebinsko izhodišče. Chris bo prebral nekaj izbranih odlomkov iz serije esejev ‘Imaginative Geographies’, z njim pa bomo spregovorili še o vplivu krajine na njegovo ustvarjanje.

Chriseckman.net/

 

--

Cena vstopnic je €8 v predprodaji prek spletne strani landezine.com/live, ter €10 na dan dogodka v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, na Slomškovi 18 v Ljubljani.

 

Kontakt za podrobnosti:

 

Zaš Brezar: zas@landezine.com / +386 40 81 40 04 / skype: zasbrezar

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, GOSPODU MIRU CERARJU
PISMO

Izraz resne zaskrbljenosti ob vse pogostejšem, strokovno neprimernem načinu obravnave našega  'javnega dobrega', kamor sodita naš prostor in naša kulturna dediščina.

 

Neposredni povod našemu dopisu sta objavljena članka v časopisu Dnevnik, prvi z dne 12. decembra 2017 novinark Darje Valenčič in Žive Rokavec z naslovom 'Cerar pozval k pospešitvi postopkov glede BŠP' in pred tem, dne 6. 12. 2017 članek  'ARSO ni opravil svojega dela' novinarke Vanje Brkič. 

 

Oba članka govorita o tem, da vplivni ljudje kritizirajo redne poti odločanja o prostoru. 

 

Še večja je naša zaskrbljenost ob dejstvu, da se takšna obravnava našega prostora ali kulturne dediščine v imenu učinkovitosti vse pogosteje že rešuje kar s hitro sprejetimi odločitvami, ki jim mnogokrat dajejo pravno moč na hitro sprejeti zakoni, sprejeti na podlagi kratkoročnih in omejenih izhodišč.

 

Tu ne gre le za primere spomenikov – nepremične kulturne dediščine kot so zadnji eklatantni primeri Rakuschev mlin v Celju ali Kolizej ali sedaj Plečnikov štadion v Ljubljani, temveč za našo splošno dediščino, torej za premoženje države Slovenije na sploh, kamor sodita tako prostor - okolje kot ozračje. 

 

V imenu učinkovitih kratkoročnih ekonomskih rešitev smo priče dolgoročnega  žrtvovanju našega prostora ali ozračja: tako so bili povsem legalno sprejeti zakoni  o graditvi TEŠ 6, kar naj bi reševalo vprašanje delovnih mest velenjske regije. Že danes vemo, da je proizvodnja električnega toka v tem obratu neekonomična. Večji problem je v dejstvu, da smo vložili velika sredstva v dodatno onesnaževanje našega ozračja. Pravkar je bil po hitrem postopku sprejet zakon o graditvi lakirnice Magne Steyr sredi odprtega praznega prostora Dravskega polja, in ki se pravkar že gradi. Za ta namen so bili spremenjeni celo veljavni dolgoročni prostorski akti, kar bo povzročilo, da v prihodnosti ne bo ostalo pri danes videnem obsegu zidave za industrijske obrate.

 

Navajamo le dva eklatantna primera, vendar je tak način razmišljanja, ki sega zgolj v sedanje razmere in mu je bolj oddaljena prihodnost nepomembna zelo nevaren, in kaže na še mnoge druge, danes sicer manj izstopajoče primere, ki pa v prihodnosti  za naše javno dobro ne bodo nič manj usodni.  Slovenija, ki še vedno v Evropi velja kot 'zelena', ta naziv opravičuje le še s svojo količino gozdov, ki so s privatizacijo postali plen prav tako kratkoročnega izkoriščanja. Neurejenost in nespoštovanje  zakonodaje sta v velikem delu naše države povzročili povsem devastiran odprt prostor. Pravkar prebrodena ekonomska kriza je pri nas poleg tega povsem izključila razmišljanje o dolgoročni prihodnosti. Temu je botrovala še dosedanja zakonodaja, ki je prostorskemu načrtovanju odvzela generalne urbanistične načrte. Ob tem pa v naši državi še vedno velja Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je nobena državna institucija niti ne izvaja niti zanjo ne skrbi. Gre za državni odlok, ki kljub njegovi daljnoročni  koristni usmerjenosti na tak način nima nobene pravne vrednosti, čeprav je bil pripravljen vestno in spoštljivo do okolja.

 

Spoštovani predsednik, kot organizacije strokovnjakov se obračamo na vas, da se zavzamete za resnejšo obravnavo prihodnosti našega prostora in ozračja, kajti tu vidimo prihodnost naše države.

 

Hvala in lep pozdrav!

 

Zveza društev arhitektov Slovenije

Maja Ivanič, u.d.i.a., predsednica ZDAS

 

Društvo arhitektov Ljubljane

Prof. Jurij Kobe u.d.i.a., predsednik DAL

  

Zbornica za arhitekturo in prostor

Aleš Prijon, u.d.i.a., predsednik ZAPS

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

© 2018 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE