DAL - Društvo arhitektov Ljubljana

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

INDUSTRIJSKI OBJEKT - TESTIRNICA

avtorja: SLAVOJKA AKRAPOVIČ u.d.i.a., ROBERT ZAKRAJŠEK u.d.i.s.

lokacija: Ivančna Gorica

naročnik: podjetje AKRAPOVIČ d.d.

izvedba: januar 2007

sodelavci: Jure Likeb štud.arh., David Matoh štud.arh., biro SPINO d.o.o.

projektivni biro: ATELJE GALERIJA

fotografije: Branko Cvetkovič

INDUSTRIJSKI OBJEKT - LIVARNA

avtorja: SLAVOJKA AKRAPOVIČ u.d.i.a., ROBERT ZAKRAJŠEK u.d.i.s.

lokacija: Ivančna Gorica

naročnik: podjetje AKRAPOVIČ d.d.

izvedba: januar 2009

sodelavci: biro IBE d.d., Damjan Holc u.d.i.a., Jure Likeb štud.arh., David Matoh štud.arh.

projektivni biro: ATELJE GALERIJA

fotografije: Branko Cvetkovič, Bor Dobrin

STROKOVNE PODLAGE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA CELOVITO PROSTORSKO UREDITEV PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET V KOPRU

avtorja: doc. dr. LUČKA AŽMAN MOMIRSKI u.d.i.a., prof. MARCO VENTURI u.d.i.a.

lokacija: Koper

naročnik: Luka Koper d.d.

projekt / izvedba: 2007-2010

sodelavci: Tomaž Berčič u.d.i.a., Miha Bukovec abs.arh., Gašper Kociper abs.arh., Matevž Korošec abs.arh., Samo Oblak u.d.i.a., Tjaša Pečnik u.d.i.a., Marko Stanovnik abs.arh., Jure Šuštar abs.arh., Rok Triller abs.arh., Nac Žuber u.d.i.a.

 

 

vodja izvajalcev: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

krajinska arhitektura: mag. Marta Vahtar (Icro d.o.o.)

luška infrastruktura: mag. Lilian Batellino (Inštitut za vode RS)

vodnogospodarske ureditve: mag. Rok Fazarinc (Inštitut za vode d.o.o.)

železniška infrastruktura: Antun Kezele (SŽ-projektivno podjetje, Ljubljana d.d.)

cestna infrastruktura: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

mostovi in viadukti: Leon Gradnik (PNZ d.o.o.)

geotehnične podlage: izr. prof.dr. Janko Logar (UL FGG)

projektivno podjetje: LASSCAN d.o.o. Ljubljana, PNZ d.o.o.

VINOGRAD NA TERASAH

avtorja: doc. dr. LUČKA AŽMAN MOMIRSKI u.d.i.a., TOMAŽ BERČIČ u.d.i.a.

naročnik: INTERREG IIIB

projekt / izvedba: 2006-2008

sodelavci: Andreja Škvarč u.d.i.kmet., Ivan Kodrič u.d.i.kmet., viš. pred. dr. Ana Petkovšek u.d.i.g., dr. Jure Klopčič u.d.i.g.

projektivno podjetje: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Uniarh d.o.o.

fotografije: Lučka Ažman Momirski

išči po inventuri
leto razstave
avtor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | vse
© 2018 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE