DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

POJASNILA V ZVEZI Z NATEČAJEM
ODGOVOR ZAPS GLEDE NATEČAJA ZA VRTEC V OBČINI KOČEVJE

V Društvu arhitektov Ljubljane smo Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije zaprosili za pojasnila v zvezi z natečajem za vrtec v občini Kočevje. Objavljamo pismo DAL in odgovor ZAPS.

 

PISMO DAL Z 10. APRILA 2018

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

Vegova ulica 8

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 10. 04. 2018

Tek. št.:  40/2018

 

 

 

Spoštovani.

 

Naše veselje ob razpisu »Projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo 16 oddelčnega vrtca v Občini Kočevje«, se je ob pregledu natečajnega gradiva prevesilo v začudenje. Kako lahko ZAPS sodeluje pri razpisu natečaja s pogoji, ki jih beremo v dokumentaciji. Morda smo pri prebiranju natečajnih pogojev kaj napačno tolmačili ali razumeli, zato vas prosimo za naslednje obrazložitve:

 

1. Razpisan je natečaj za 16 oddelčni vrtec. Veljavni in obvezni Pravilnik o normativih in minimalnih pogojih za prostor in opremo vrtca v 12. členu določa, da zmogljivost nove stavbe ne sme biti večja od šestih oddelkov. Hkrati dopušča tudi večjo zmogljivost stavbe, pod pogoji, da je mogoče zagotoviti min. 15 m2 igrišča za otroka. Možnost izjeme naročnik, ob asistenci ZAPS, s pridom izkoristi, število oddelkov poveča za več kot dva in pol krat. 

 

Omejitev števila oddelkov v pravilniku ni naključna, sledi domačim in mednarodnim izkušnjam na področju gradnje vrtcev, ki med drugim govorijo o varovanju otrok v domačem okolišu (spoznavanje značilnosti kraja na sprehodih, orientacija, enostavnejši dostop do vrtca za starše in stare starše, stiki otrok z domačini …), zagotavljanju optimalne varnosti otrok, če je le mogoče v pritličnih stavbah  (požar, naravne nesreče) in podobno. Skratka vrtci naj ne bi bili, kot se je nekoč slikovito izrazila kolegica na Ministrstvu za šolstvo, valilnice otrok, temveč vse kaj drugega. Zakaj ZAPS pristaja na naloge, ki že v štartu ne sledijo pravilniku (oziroma izkoriščajo »luknje v njem) in odstopajo od priporočil stroke (kurikulum za vrtce)?

 

2. V poglavju Predmet projektnega natečaja piše, da bodo podeljene do tri enakovredne prve nagrade, investitor pa bo pristopil k pogajanjem z vsemi prvonagrajenci (ker gre za »javno – zasebno« partnerstvo, sklepamo, da bo to zasebnik). V natečajnem pravilniku so jasno določene pristojnosti ocenjevalne komisije (izbira strokovno najustreznejše rešitve), to je izbira najboljše rešitve po kriterijih, ki zajemajo vse vidike načrtovanja, tudi ekonomiko. Zakaj dopustiti, da namesto komisije rešitev za izvedbo izbere nekdo drug? S tem se po nepotrebnem odpira možnost manipuliranja s projektanti. Zakaj ZAPS pristaja na pogoje, ki jih pravilnik ne predvideva? Zakonodaja javnemu naročniku pri tako veliki investiciji zapoveduje projektni natečaj, javno zasebno partnerstvo ne more biti izgovor, naročnik je jasno zapisan: Občina Kočevje.

 

3. Ocenjujemo, da je investicijska vrednost gradnje vrtca s 16 oddelki (2400 m2) približno 4.000.000 EUR ali več (manj gotovo ne). V 33., 34. in nadaljnjih členih Pravilnik o javnih natečajih (pozor: gre za pravno obvezujoč dokument in ne kakšno interno gradivo društev ali zbornice) določa, da znašajo stroški v primeru projektnega natečaja natečaja do 3% investicije. Ker je za vrtec predviden nagradni sklad 19.800 EUR, sklepamo, da bo izvedba natečaja stala 39.600 EUR ali manj (34. člen pravilnika: »nagradni sklad, katerega denarna sredstva lahko obsegajo najmanj 50% skupnih stroškov določene vrste javnega natečaja« …). Torej bo izveden javni natečaj za, ocenjujemo, manj kot 1% investicijske vrednosti. Kako se bo to izšlo? Z ukinitvijo odškodnin (spet iskanje »lukenj« v Pravilniku, ki v 37. členu dejansko dopušča, da se za odškodnine odloči naročnik javnega natečaja, kljub temu, da so le-te za nenagrajene projekte omenjane skozi ves pravilnik) se seveda nekaj privarčuje. Vendar: je to prav? Menimo, da bi ZAPS moral storiti vse, da njeni člani za sodelovanje pri natečajih dobijo odškodnino, ki jim pokrije vsaj del materialnih stroškov, saj se s tem širi možnost sodelovanja mladim in manj uveljavljenim arhitektom.

 

 

Spoštovani, kot smo že napisali, dopuščamo, da se motimo in smo ob prebiranju natečajnega gradiva nekatere stvari napačno razumeli. Vljudno vas prosimo za pojasnila do 17. 4. 2018.

 

 

Lep pozdrav,

za IO DAL Jurij Kobe, predsednik

 

 

ODGOVOR ZAPS S 1. JUNIJA - NA POVEZAVI DESNO

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2019 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE