DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PLEČNIKOVE NAGRADE, MEDALJE IN PRIZNANJA DO DANES

 

1973

ANTON BITENC, dipl. ing. arh.
za ureditev otoka Bled, rekonstrukcija
in ureditev Vipave

1974

BRANKO KOCMUT, dipl. ing. arh.
za ureditev Slomškovega trga v Mariboru

FRANCE IVANŠEK, dipl. ing. arh.
za zidavo Murgle


1975

prof. EDO RAVNIKAR, dipl. ing. arh.
za Trg revolucije v Ljubljani

dr. MARKO POZZETTO, dipl. ing. arh.
za knjigo o arhitektu Plečniku


1976

SVETOZAR KRIŽAJ, dipl. ing. arh.
za galerijo Veno Pilon v Ajdovščini in ureditev
notranjih ambientov Rotovža v Ljubljani
ter Homanove hiše v Škofji Loki

1977

prof. DUŠAN OGRIN, dipl. ing. kr.
za pionirsko pedagoško delo in metodološki prispevek na področju urejanja in oblikovanja kulturne krajine

1978

MIRKO MRVA, dipl. ing. arh.
BORUT DELAK, dipl. ing. arh.
JANEZ KOBE, dipl. ing. arh.
za zasnovo novega dela naselja Kotlje, občina
Ravne na Koroškem


1979

OTON JUGOVEC, dipl. ing. arh.
za izkazan ustvarjalni odnos do arhitekturnih nalog in trajno kulturno-oblikovalsko razsežnost njegovih stvaritev, reaktorska zgradba v Podgorici, stanovanje v četrti na Zaloški cesti v Ljubljani, počitniške hišice na Bledu, itd.


1980

Zaradi smrti tovariša Tita nagrada ni bila podeljena

1981

prof. DUŠAN MOŠKON, dipl. ing. arh.
za ambientalne ureditve in realizacije
mestotvorne arhitekture v Ormožu

prof. MARJAN MUŠIČ, dipl. ing. arh.
za dolgoletno raziskovanje arhitekturne dediščine, publicistično in pedagoško delo ter realizacije spomeniške arhitekture

dr. DAMJAN PRELOVŠEK, umet. zgod.
za dolgoletno sistematično raziskovanje Plečnikovega opusa in monografijo »Jože Plečnik, dunajska dela od 1896 do 1914«

1982

prof. BORIS KOBE, dipl. ing. arh.
posthumna nagrada za življenjsko delo
(Plečnikova nagrada)

BORIS PODRECCA, dipl. ing. arh.
za njegov poglobljen pristop k ustvarjanju sožitja starega z novim v stvaritvah notranje arhitekture
in za uveljavljanje Plečnikovega duha v tujini
(Plečnikova nagrada)

dr. STANE BERNIK, umet. zgod.
za njegov prispevek k zgodovini in kritiki sodobne arhitekture in oblikovanja
(Plečnikova medalja)


1983

IVO SPINČIČ, dipl. ing. arh.
za življenjsko delo in še posebej za njegovo
prenašanje izhodišč arhitekture modernega
gibanja v naš prostor in naše razmere
(Plečnikova nagrada)

MIHA KERIN, dipl. ing. arh.
MAJDA KREGAR, dipl. ing. arh.
EDO RAVNIKAR, dipl. ing. arh.
prof. ERVIN PRELOG, dipl. ing. arh.
za realizacijo grajskega stolpa v Ljubljani in za njihov avtorski pristop k poustvaritvi mestnega spomenika
(Plečnikova medalja)

prof. dr. NACE ŠUMI, umet. zgod.
za njegov temeljni prispevek k zgodovini slovenske arhitekture, aktivno kritično spremljanje sodobne arhitekture in za njegov doprinos na področju
varovanja arhitekturnih spomenikov
(Plečnikova medalja)


1984

LJUBO HUMEK, dipl. ing. arh.
za življenjsko delo na razvijanju in ohranjanju
kulturnih vidikov urbanizma in za realizacije
mestnih ureditev v Mariboru
(Plečnikova nagrada)

JANEZ KALIŠNIK fotograf
za več kot 30 letno sistematično in kontinuirno spremljanje slov.urbanistične arhitekturne in oblikovalske produkcije
(Plečnikova medalja)

Skupina strokovnih sodelavcev Pokrajinskega
muzeja Celje in arhitekti
za ureditev prostorov in stalnih zbirk
v Pokrajinskem muzeju Celje
(Plečnikova medalja)

1985

SAVIN SEVER, dipl. ing. arh.
za realizacijo kompleksa tiskarne SOČA v Novi Gorici
(Plečnikova medalja)

BRANKO URŠIČ, dipl. ing. arh.
za oblikovanje L programa lameliranega pohištva
(Plečnikova medalja)

skupina za razstave pri ISKRA marketingu:
MARKO DEU, dipl. ing. arh.
DRAGO NOVAK, akademski; slikar
MILAN ZORNIK, dipl. ing. arh.
ZVONE ZUPANEK, dipl. ing. arh.
za oblikovanje sejemskih predstavitev ISKRE
(Plečnikova medalja)

EVITA LUKEŽ, študentka arhitekture
(študentsko Plečnikovo priznanje)

1986

MARKO MUŠIČ, dipl. ing. arh.
za izvirno arhitekturo nove cerkve v Dravljah
(Plečnikova nagrada)

REVIJA AB - arhitektov bilten
za prispevek k sodobnemu arhitekturnemu snovanju
(Plečnikova medalja)

ROMAN BAHOVEC, študent arhitekture
EMAN TRAMŠAK, študent arhitekture
(študentsko Plečnikovo priznanje)

pasarji:
RAFAEL in ALOJZ ŽMUC
ALOJZ PIRNAT
za dolgoletno in kvalitetno sodelovanje
pri realizaciji pasarskih del za arhitekta Plečnika
(priznanje za izvajalski dosežek)


1987

prof. EDVARD RAVNIKAR, dipl. ing. arh.
(jubilejna nagrada)

VOJTEH RAVNIKAR, dipl. ing. arh.
za realizacije zadnjih let v kraški regiji
(Plečnikova nagrada)

FRANCOIS BURKHART,
LOJZE GOSTISA,
BORIS PODRECCA, dipl. ing. arh.
DAMJAN PRELOVSEK, um. zgod.
za predstavitev Plečnikovega opusa na razstavi
v Parizu in Ljubljani
(Plečnikova medalja)

DAMJAN GALE, dipl. ing.arh.
za dosežke na področju arhitekturne fotografije
(Plečnikova medalja)

ALJOŠA KOLENC, študent arhitekture
MATJAŽ POŽLEP, študent arhitekture
(študentsko Plečnikovo priznanje)

kamnoseki DO MINERAL:
IVANKA ZAGORC, FRANC ZADNIKAR, FRANC HRIBAR
kamnoseki DO MARMOR HOTAVLJE:
ANDREJ PETERNEL, PAVLE RAZLOŽNIK
za kvalitetno izvedbo arhitekturnega dela
(priznanje za izvajalski dosežek)


1988   

BORUT PEČENKO, dipl. ing. arh.
NIKOLAJ STARE, dipl. kr. arh.
TOM PIRKMAJER, dipl. ing. arh.
JOŽE POŽAVKO, dipl. ing. arh.
za prispevek k oblikovanju parkovno
krajinskega območja Treh ribnikov v Mariboru
(Plečnikova nagrada)

ZALOŽBA KRT
za vzpodbujanje in razširjanje teoretske misli
na področju arhitekture in urbanizma
(Plečnikova medalja)

INDUSTRIJA POHIŠTVA STOL KAMNIK
za serijo Plečnikovih stolov
(priznanje za izvajalski dosežek)

1989

JANEZ KOŽELJ, dipl. ing. arh.
za stanovanjsko poslovni objekt na Poljanski cesti ter za njegov širši prispevek k razvoju slovenske arhitekture
(Plečnikova nagrada)

ANDREJ KEMR, dipl. ing. arh.
TOMAŽ KRŽIŠNIK,
MILJENKO LICUL, dipl. ing. arh.
za preureditev in obnovo gradu nad Laškim
(Plečnikova nagrada)

ključavničar JOŽE BRIŠKI
za izjemne kovaške in ključavničarske izdelke
(priznanje za izvajalski dosežek)

POHIŠTVO CELJE,
MARMOR HOTAVLJE,
KAMNOSEŠTVO KUNAVER
za izvajalska dela na prenovljenem gradu
Tabor nad Laškim
(priznanje za izvajalski dosežek)

1990

ALEŠ VODOPIVEC, dipl. ing. arh.
za adaptacijo Festivalne dvorane na Bledu
(Plečnikova medalja)

MATJAŽ GARZAROLLI, dipl. ing. arh.
za prenovo in interierja recepcije občine Piran
in za galerijo Černigoj v Lipici
(Plečnikova medalja)

BOŽO PODLOGAR, dipl. ing. arh.
za inciativo in rekonstrukcijo jambora pred »Pegleznom«
(priznanje za kulturni doprinos)

GALERIJA DESSA
za koncept promocijskih rešitev in
vzpostavljanje strokovnega dialoga
(priznanje za kulturni doprinos)

JURIJ KRPAN, študent arhitekture
za študijo in video zapis Podirajoče se nove hiše
(študentsko Plečnikovo priznanje)

SCT, Slovenija ceste - tehnika, ing. MARKO JECELJ
za kvalitetno izvedbo prefabrikatov na več
arhitekturnih realizacijah
(priznanje za izvajalski dosežek)

STILLES Sevnica, JOŽE KRAGELJ in STANE NOVŠAK
za trajen in kakovosten doprinos k zahtevni izvedbi interierjev doma in v tujini
(priznanje za izvajalski dosežek)


1991

SAVIN SEVER, dipl. ing. arh.
za oblikovanje vhodne zgradbe v Karavanški predor
(Plečnikova nagrada)

MILAN POGAČNIK, dipl. ing.arh.
za revitalizacijo Modne hiše v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

TONE CEVC, um. zg.
IGNAC PRIMOŽIČ, dipl. ing. arh.
EDVARD PRIMOŽIČ,
PETER SKALAR, dipl. ing. arh.
za knjigo »Kmečke hiše v Karavankah«
(Plečnikova medalja)

"SKUPINA"
SAŠA GALONJA
TADEJ GLAŽAR
POLONA ŠUŠTERŠIČ
ARNE VEHOVAR
ALEŠ VRHOVEC, študenti arhitekture
za uspelo predstavitev svojega avtorskega in študijskega dela na Piranskih dnevih arhitekture 1990
(študentsko Plečnikovo priznanje)

MAJDA SKRINAR, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo garažne hiše v Piranu
(študentsko Plečnikovo priznanje)

pasar BOJAN TRATNIK
za izvedbo pasarskih del pri izvedbi prenove notranje opreme na zgradbi Peter Roseggerstrasse 30
v Gradcu v Avstriji
(priznanje za izvajalsko dosežek)

1992

MILAN MIHELIČ, dipl. ing. arh.
za ustvarjalski prispevek k prenovi hiše
Gornji trg 24 v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

BORIS PODRECCA, dipl. ing. arh.
za ustvarjalni prispevek k prenovi
Tartinijevega trga v Piranu
(Plečnikova medalja)

JURIJ KOBE, dipl . ing. arh.
za ustvarjalni prispevek k prenovi
Cekinovega gradu v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

MARJAN EILETZ, dipl. ing. arh. (Argentina)
za ohranjanje in posredovanje slovenske
arhitekturne misli v tujem okolju
(Plečnikovo priznanje)

VLASTO KOPAČ,dipl. ing. arh.
za skrbno izvedeno prenovo Plečnikovih Žal.
(Plečnikovo priznanje)

TONE COREL
za kvalitetno prenovo Tromostovja, Čevljarskega mostu in Gerberjevega stopnišča
(Plečnikovo priznanje za izvedbo)

IRA ZORKO in
VALENTIN GORENČIČ, študenta arhitekture
za izvirno idejo postavitve začasne brvi preko Ljubljanice na Ribjem trgu v Ljubljani
(študentsko Plečnikovo priznanje)


   

1993

mag.VLADIMIR BRACO MUŠIČ, dipl. ing. arh.
za dosedanje delo na področju oblikovanja prostora,
za publicistično in pedagoško delo
(Plečnikova medalja)

EDO JALŠOVEC, dipl. ing. arh. in
BOGDAN ČERNE, dipl. ing. arh.
za prenovo Židovskega kareja v Mariboru
(Plečnikova medalja)

RENZO RUCLI, dipl. ing. arh.
za individualne stanovanjske hiše v Benečiji
(Plečnikovo priznanje)

SILVO PIVK in
LUDVIK MEZEK
za nadpoprečno kvalitetno izvedeno fasado
na Narodni galeriji v Ljubljani
(priznanje za izvajalski dosežek)

ŠPELA KUHAR, študentka arhitekture
za natečajni projekt ekološko arhitekturne
metamorfoze železarne Jesenice
(študentsko Plečnikovo priznanje)

BOŠTJAN VUGA, študent arhitekture
za poglobljeno študijsko in obštudijsko delovanje
in diplomsko nalogo »Stanovanjska vila v sivi coni«
(študentsko Plečnikovo priznanje)
 

1994

prof. DUŠAN OGRIN
za knjigo »Vrtna umetnost sveta«
(Plečnikova medalja)

VESNA VOZLIČ, dipl. ing. arh. in
MATEJ VOZLIČ, dipl. ing. arh.
za ureditev talnih površin Cankarjevega
nabrežja v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

GALERIJA DESSA
za ponatis Plečnikovih knjig in nadpovprečen prispevek pri promociji slovenske arhitekture doma in v svetu
(Plečnikovo priznanje)

DARKO LEČNIK, dipl. ing. arh.
za oblikovanje fasadnih elementov stavbe AVTOCOMMERCE v Ljubljani
(Plečnikovo priznanje)

1995

ANTON LEŠNIK, dipl. ing. arh.
za realizacijo poslovno skladiščne stavbe FARMADENT v Mariboru
(Plečnikova nagrada)

prof. dr. FEDJA KOŠIR, dipl. ing. arh.
za knjigo "Zamisel mesta"
(Plečnikova medalja)

KLEMEN RODMAN, dipl. ing. arh.
RENATO REPŠE, dipl. ing. arh.
in MIRAN KAMBIČ, dipl. ing. arh.
za realizacijo razstave o arhitektu Ivanu Vurniku
v Cankarjevem domu v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

TAMARA VELJIČ, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Projektna študija urejanja regionalnega odlagališča komunalnih odpadkov na Barju v Ljubljani«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

ALMONT iz Slovenske Bistrice in
KRISTAL iz Maribora
za izvedbo aluminijaste fasade in steklenih elementov
(Plečnikovo priznanje )


1996

JANKO ZADRAVEC, dipl. ing. arh.
EDO JALŠOVEC, dipl. ing. arh.
BOGDAN ČERNE, dipl. ing. arh. in
BRANKO ČEPIČ, dipl. ing. arh.
za stavbo Srednje tekstilne šole v Mariboru
(Plečnikova medalja)

MILOŠ FLORIJANČIČ, dipl. ing. arh.
za prizidek Fakultete za arhitekturo v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

BARBARA ROT, dipl. ing. arh.
STAŠA BLAŽIČ-GJURA, dipl. ing. arh. in
VLASTO KOPAČ, dipl. ing. arh.
za obnovo Plečnikovih tržnic v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

MATEJ BLENKUŠ, študent arhitekture
za zavzet in zgleden študij arhitekture
(študentsko Plečnikovo priznanje)

MIHA KAJZELJ, študent arhitekture
za diplomsko delo o arhitekturi visokogorskih bivakov
(študentsko Plečnikovo priznanje)

1997

MAJDA KREGAR, dipl. ing. arh.
MIHA KERIN, dipl. ing. arh.
EDO RAVNIKAR, dipl. ing. arh.
za poslovno trgovski objekt v Bežigrajskem
dvoru v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

MATJAŽ GARZAROLLI, dipl, ing. arh.
za prenovo Prešernovega trga v Kopru
(Plečnikova medalja)

MARJAN ZUPANC, dipl. ing. arh.
ŠPELA KUHAR, dipl. ing. arh.
ALEŠ BIZJAK, dipl. ing. kraj . arh.
RALPH SCHURMANN, dipl. ing. arh.
za velodrom v Novem mestu
(Plečnikova medalja)

FRANCE IVANŠEK, dipl. ing. arh.
za »Hommage a Edvard Ravnikar 1907 – 1993«
(Plečnikova medalja)

GALERIJA DESSA in NOVA LJUBLJANSKA BANKA
za knjigo »Plečnikova Ljubljana, vodnik po arhitekturi«
(Plečnikovo priznanje)

ANJA PLANIŠČEK, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Počivališče ob avtocesti«
(študentsko Plečnikovo priznanje)
 

1998

ALEŠ PRINČIČ, dipl. ing. arh.
za vrsto družinskih hiš in intererjev v Furlaniji
(Plečnikova nagrada)

DANILO FÜRST, dipl. ing. arh.
za življenjski prispevek na področju
slovenske arhitekture
(Plečnikova medalja)

A - BESEDA, uredniški odbor
za stalno rubriko z arhitekturno tematiko
v časopisu VEČER
(Plečnikova medalja)

TOMAŽ KRUŠEC, študent arhitekture
za izjemno študijsko in obštudijsko delo
(študentsko Plečnikovo priznanje)

PRIMOŽ JEZA, študent arhitekture
za izjemno študijsko in obštudijsko delo
(lokala Orto bar in Propaganda v Ljubljani)
(študentsko Plečnikovo priznanje)

1999

JURIJ KOBE, univ.dipl. ing. arh.
za stavbo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

JANKO J. ZADRAVEC, univ.dipl. ing. arh. in
BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. ing. arh.
za večnamensko dvorano v Gorišnici
(Plečnikova medalja)

TOMAŽ MÄCHTIG, študent arhitekture
za diplomsko delo »Biomorfno telo« in uspešno obštudijsko dejavnost
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2000

NANDE KORPNIK, univ.dipl. ing. arh.
za poslovno stanovanjsko hišo Ažman
v Grižah pri Celju
(Plečnikova nagrada)

PETRA PAŠKULIN, univ.dipl. ing. arh.
za poslovno trgovski center na Dunajski cesti v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

JAKA BEŽAN, študent arhitekture
za diplomsko delo »Novi mestni park – Tivoli«
(študentsko Plečnikovo priznan]e)

BOŽO ROZMAN, študent arhitekture
za diplomsko nalogo »Vodni park Bonifika«
(študentsko Plečnikovo priznanje)
 

2001

prof. dr. ALEŠ VODOPIVEC, univ. dipl. ing. arh.
prof. DUŠAN OGRIN , univ. dipl. ing. agr.
ANDREJA GABROVEC, univ. dipl. ing. arh.
doc. dr. DAVORIN GAZVODA, univ. dipl. ing. kraj. arh.
za pokopališče Srebrniče pri Novem Mestu
(Plečnikova nagrada)

SADAR IN VUGA ARHITEKTI, d.o.o.
za stavbo Arcadia
(Plečnikova medalja)

ANDREJ KEMR, univ. dipl. ing. arh.
za paviljon Turistično informativnega centra v Laškem
(Plečnikova medalja)

MAŠA ŽIVEC, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Revitalizacija urbane strukture, Vila Nova de Gaia, Porto«
(študentsko Plečnikovo priznanje)


2002

MATIJA BEVK, univ. dipl. ing. arh. In
VASA J. PEROVIĆ, univ. dipl. ing. arh.
za Stanovanjski kompleks na Aljaževi ulici v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

MILENA TODORIČ-TOPLIŠEK, univ. dipl. ing. arh.
za prodajno servisni center Opel v Kranju
(Plečnikova medalja)

MARUŠA ZOREC, univ. dipl. ing. arh.
za razstavo in monografijo o arhitektu Otonu Jugovcu
(Plečnikova medalja)

MARTINA TOMŠIČ, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Urbanistično arhitekturna zasnova krajinskega parka Dragonja«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2003

NICHOLAS DODD, univ. dipl. ing. arh.
TADEJ GLAŽAR, univ. dipl. ing. arh.
VASA J.PEROVIČ, univ. dipl. ing. arh.
ARNE VEHOVAR, univ. dipl. ing. arh.
ANA KUČAN, univ. dipl. ing. kraj. arh.
(avtorica krajinske arhitekture).
za osnovno šolo ob Rinži v Kočevju
(Plečnikova nagrada)

MATEJ VOZLIČ, univ. dipl. ing. arh.
VESNA VOZLIČ, univ. dipl. ing. arh.
za poslovno stavbo Linde M.P.A.
(Plečnikova medalja)

SAVIN SEVER, univ. dipl. ing. arh.
za pomemben prispevek k razvoju slovenske arhitekture
(Plečnikova medalja)

ROBERT POTOKAR, univ. dipl. ing. arh.
za knjigo: »Gorenjska; arhitekturni vodnik«
(Plečnikova medalja za kulturni prispevek)

TINA GREGORIČ, univ. dipl. ing. arh. 
in študent M. Arch AA 
ALJOŠA DEKLEVA, univ. dipl. ing. arh. 
in študent M. Arch AA
za magistrsko delo, publikacijo »Negotiate
my boundary«
(študentsko Plečnikovo priznanje)


2004

JANKO ZADRAVEC, univ. dipl. ing. arh.
za gimnazijo Ptuj na Ptuju
(Plečnikova nagrada)

ROK KLANJŠČEK, univ. dipl. ing. arh.
za turistično naselje Livek nad Kobaridom
(Plečnikova medalja)

MIHA KERIN, univ. dipl. ing. arh.
MAJDA KREGAR, univ. dipl. ing. arh.
EDO RAVNIKAR, univ. dipl. ing. arh.
za prenovo Ljubljanskega gradu
(Plečnikova medalja)

TRAJEKT, ZAVOD ZA PROSTORSKO KULTURO LJUBLJANA
za kulturni prispevek
(Plečnikova medalja)

ROK ŽNIDARŠIČ, študent arhitekture
za diplomsko nalogo »Metoda projektiranja
arhitekta Edvarda Ravnikarja«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2005

MATIJA BEVK, univ. dipl. ing. arh.
VASA J. PEROVIĆ, univ. dipl. ing. arh.
za naselje socialnih stanovanj Ljubljana – Polje
(Plečnikova nagrada)

ANDREJ KEMR, univ. dipl. ing. arh.
IGOR SKULJ, univ. dipl. ing. arh.
za poslovni objekt Mohorjev atrij v Celju
(Plečnikova medalja)

STANE BERNIK, umetnostni zgodovinar
za knjigo »Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja«
(Plečnikova medalja za kulturni prispevek)

2006

DEAN LAH, univ. dipl. ing. arh.
MILAN TOMAC, univ. dipl. ing. arh.
za hotel Sotelia v Termah Olimia, Podčetrtek
(Plečnikova nagrada)

dr. BOGO ZUPANČIČ, univ. dipl. ing. arh.
za splošni prispevek k obogatitvi kulture in arhitekturne publicistike
(Plečnikova medalja)

prof. Dr. STANKO KRISTL, univ. dipl. ing. arh.
za arhitekturni opus 2006
(Plečnikova medalja)

KATARINA ŠTOK, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Arhitektura zvoka –
zgradba Akademije za glasbo«
(študentsko Plečnikovo priznanje)


2007

MATIJA BEVK, univ. dipl. ing. arh.
VASA J. PEROVIĆ, univ. dipl. ing. arh.
za študentski dom Poljane v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

LENA KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
mag. TOMAŽ KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
za projekt Celjska koča
(Plečnikova medalja)

dr. MATEJ BLENKUŠ, univ. dipl. ing. arh.
prof. MILOŠ FLORIJANČIČ, univ. dipl. ing. arh.
za knjižnjico v Grosupljem
(Plečnikova medalja)

MAJDA KREGAR, univ. dipl. ing. arh.
MIHA KERIN, univ. dipl. ing. arh.
EDO RAVNIKAR ml., univ. dipl. ing. arh.
za vzpenjačo na ljubljanski grad
(Plečnikova medalja)

ANDREJ MERCINA, univ. dipl. ing. arh.
za monografijo Arhitekt Ilija Arnautović –
Socializem v slovenski arhitekturi
ter
ANJA PLANIŠČEK, univ. dipl. ing. arh.
Za soavtorsko postavitev razstave
v Moderni galeriji v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

URŠA POGAČNIK, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Nezaznavna arhitektura«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

ROMAN d. o. o. iz Ljubljane
za natančno in kvalitetno izvedbo jeklenih elementov, ter neklasičnih, s strani arhitektov inovativno zasnovanih detajlov
(Plečnikovo priznanje)


2008

ROK BENDA, univ. dipl. ing. arh.
PRIMOŽ HOČEVAR, univ. dipl. ing. arh.
MITJA ZORC, univ. dipl. ing. arh.
za Srednjo ekonomsko šolo v Murski Soboti
(Plečnikova nagrada)

ALJOŠA DEKLEVA, univ. dipl. ing. arh.
TINA GREGORIČ, univ. dipl. ing. arh.
LEA KOVIČ, univ. dipl. ing. arh.
za objekt Odpad – recikliranje kovin v Pivki
(Plečnikova medalja)

prof. dr. ALEŠ VODOPIVEC, univ. dipl. ing. arh.
prof. PETER SKALAR, oblikovalec
za zbornik Umetnost in arhitektura
(Plečnikova medalja)

akademik MILAN MIHELIČ, univ. dipl. ing. arh.
za arhitekturni opus
(Plečnikova medalja)

PETER RAUCH, študent arhitekture
za diplomsko nalogo – esej »Pomen v sodobni arhitekturi«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

ANNA PELLEGRINI, študentka arhitekture
FLORIJAN PETELIN, študent arhitekture
za diplomsko nalogo »Interdisciplinarna analiza skupnega prostora dveh mest z naslovom: Gorizia / Nova Gorica – nov intermodalni center«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2009

doc. MARUŠA ZOREC, univ. dipl. ing. arh.
MARTINA TEPINA, univ. dipl. ing. arh.
za trg in zunanji oltar na Brezjah
(Plečnikova nagrada)

ALEŠ PRINČIČ, univ. dipl. ing. arh.
za Hotel Clocchiatti »Next« v Vidmu
(Plečnikova medalja)

MATIJA BEVK, univ. dipl. ing. arh.
VASA J. PEROVIĆ, univ. dipl. ing. arh.
za tri hiše: Hiša D v Ljubljani, Hiša HB
v Pirničah in Hiša K v Domžalah
(Plečnikova medalja)

JURE KOTNIK, univ. dipl. ing. arh.
za knjigo Container Architecture
(Plečnikova medalja)

MARTINA MALEŠIČ, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Arhitekta France
in Marta Ivanšek«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2010

mag. TOMAŽ KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
LENA KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
VID KURINČIČ, univ. dipl. ing. arh.
za Novo stavbo Biotehniške fakultete v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

JOŽE PETERKOČ, univ. dipl. ing. arh.
za Tri hiše na Jurčkovi v Ljubljani
(Plečnikova medalja)

JERNEJ GARTNER, univ. dipl. ing. arh.
TANJA GOBOV, univ. dipl. ing. arh.
BRIGITA BABNIK, univ. dipl. ing. arh.
MATIJA LENARŠIČ, univ. dipl. ing. arh.
za prenovo arheološke kleti Knežjega dvorca v Celju
(Plečnikova medalja)

prof. dr. ALEŠ VODOPIVEC, univ. dipl. ing. arh.
ROK ŽNIDARŠIČ, univ.dipl.ing.arh.
prof. PETER SKALAR, oblikovalec
za monografijo Edvard Ravnikar / Architect and Teacher
(Plečnikova medalja)

prof. dr. FEDJA KOŠIR, univ. dipl. ing. arh.
za knjigi Vitruvij: O arhitekturi in Fedja Košir: O antičnem inženirstvu
(Plečnikova medalja)

JANA KOCJAN, študentka arhitekture
za diplomsko nalogo »Hiša literature«
(študentsko Plečnikovo priznanje)


2011

MATJAŽ BOLČINA, univ. dipl. ing. arh.
ERNEST MILČINOVIČ, abs. arh.
TEJA SAVELLI, univ. dipl. ing. arh.
za Prenovo Škrateljnove domačije v
Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači
(Plečnikova nagrada)

doc. MARUŠA ZOREC, univ. dipl. ing. arh.
MATJAŽ BOLČINA, univ. dipl. ing. arh.
za PrenovoVetrinjskega dvora v Mariboru
(Plečnikova medalja)

MATIJA BEVK, univ. dipl. ing. arh.
VASA J. PEROVIĆ, univ. dipl. ing. arh.
za Stanovanjsko soseska Sotočje v Kranju
(Plečnikova medalja)

MIHA KAJZELJ, univ. dipl. ing. arh.
za Bivak pod Grintovcem
(Plečnikova medalja)

AJDIN BAJROVIĆ, študent arhitekture
za diplomsko nalogo »Idejna zasnova več
generacijske stanovanjske soseske v Ljubljani
in idejni načrt za stanovanjski blok«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

TOMAŽ BUDKOVIČ, študent arhitekture
za diplomsko nalogo »Vodnik po arhitekturi Eda Mihevca«
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2012

prof. JURIJ KOBE, univ. dipl. ing. arh.
ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. ing. arh.
za Lutkovno gledališče v Mariboru
(Plečnikova nagrada)

ROK JEREB, univ. dipl. ing. arh.
BLAŽ BUDJA, univ. dipl. ing. arh.
za Športno dvorano v Stopičah
(Plečnikova medalja)

mag. ALEŠ PRINČIČ, univ. dipl. ing. arh.
za Stanovanjsko hišo Fabro
(Plečnikova medalja)

SANDRA BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. ing. arh.
MIHA KAJZELJ, univ. dipl. ing. arh.
IZTOK KAVČIČ, univ. dipl. ing. kraj. arh.
IZTOK LEMAJIČ
za Krajinsko arhitekturno ureditev veslaškega
centra in ciljne regatne arene z novim sodniškim stolpom na Bledu
(Plečnikova medalja)

ANA STRUNA BREGAR, univ. dipl. ing. arh.
KRISTINA DEŠMAN, MA arh.zgod.
za akcijo Odprte hiše Slovenije
(Plečnikova medalja)

SKUPINA ŠTUDENTOV ARH TEKTURE NA FA UL
za Šolo za prihodnost v JAR
(študentsko Plečnikovo priznanje)


2013

MATIJA BEVK, univ.dipl.inž.arh.
doc. VASA J. PEROVIĆ, MA BiA
ALJOŠA DEKLEVA, univ.dipl.inž.arh., M.Arch (AA Dist)
TINA GREGORIČ, univ.dipl.inž.arh., M.Arch (AA Dist)
ROK OMAN, univ.dipl.inž.arh ., M.Arch (AA)
ŠPELA VIDEČNIK, univ.dipl.inž.arh., M.Arch (AA)
doc. JURIJ SADAR, univ.dipl.inž.arh.
doc. BOŠTIJA VUGA, univ.dipl.inž.arh., Grad Dip (AA)
za Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, KSEVT, Vitanje
(Plečnikova nagrada)

VOJKO PAVČIČ, univ.dipl.inž.arh.  
za Kulturno in upravno središče Sv. Jurij ob Ščavnici
(Plečnikova medalja)

doc. UROŠ LOBNIK , univ.dipl.inž.arh. 
ANDREJA PODLIPNIK, univ.dipl.inž.arh.   
za Večnamenski center Rinka,
center za trajnostni razvoj Solčavskega, Solčava
(Plečnikova medalja)

ŠPELA KUHAR, univ.dipl.inž.arh., vodja     
POLONA FILIPIČ, univ.dipl.inž.arh. 
LENKA KAVČIČ, univ.dipl.inž.arh.   
TANJA MALJEVAC, univ.dipl.inž.kraj.arh.    
ANA STRUNA BREGAR, univ.dipl.inž.arh.
BARBARA VIKI ŠUBIC, univ.dipl.inž.arh.   
za projekt Arhitektura in otroci
(Plečnikova medalja)

MILOŠ KOSEC, univ.dipl.inž.arh.    
za diplomsko delo na UL FA: Ruševina kot arhitekturni objekt
(študentsko priznanje)


2014

 

MATIJA BEVK, univ.dipl.inž.arh.
doc. VASA J. PEROVIĆ, MA BiA
ANDREJ UKMAR, univ.dipl.inž.arh.
za stanovanjsko - poslovni kopleks Situla v Ljubljani
(Plečnikova nagrada)

 

doc. JURIJ SADAR, univ.dipl.inž.arh.
doc. BOŠTIJA VUGA, univ.dipl.inž.arh., Grad Dip (AA)
za Center za nadzor zračnega prometa
Slovenije ATCC, Brnik
(Plečnikova medalja)

 

DEAN LAH, univ. dipl. ing. arh.
MILAN TOMAC, univ. dipl. ing. arh.
za prenovo Dominikanskega samostana na Ptuju
(Plečnikova medalja)

 

ANDREJ HRAUSKY, univ. dipl. ing. arh.
MAJDA CAJNKO, univ. dipl. ing. arh.
za 25. letno vodenje galerije DESSA
(Plečnikova medalja)

 

doc. dr. NATAŠA KOSELJ, univ. dipl. ing. arh.
za monografijo o arhitektu Danilu Fürstu
(Plečnikova medalja)

 

Podjetje BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.
za izdelavo replike Plečnikovega strešnika za prenovo treh cerkva
(Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek)

 

Podjetje STOL & STOL d.o.o.
za izvedbo inukatnih stolov za Hotel Plaza v Ljubljani
(Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek)

 

MARTIN PELCL, univ. dipl. ing. arh.
za diplomsko delo ARHITEKTURA DIALOGA
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

2015

 

BORIS BEŽAN, MARA PARTIDA MUÑOZ, HÉCTOR MENDOZA RAMIREZ
Za Pavilijon muzeja Serlachius Gösta,
Mänttä — Vilppula, Finska
(Plečnikova nagrada)


ROK JEREB, BLAŽ BUDJA
Varstveno delovni center INCE, Mengeš
(Plečnikova medalja za aktualno realizacijo)

 

MOJCA GREGORSKI, MIHA KAJZELJ, MATIC LAŠIČ
za Vrtec Poljčane
(Plečnikova medalja za aktualno realizacijo)

 

TOMAŽ KRUŠEC, LENA KRUŠEC,
VID KURINČIČ, JURIJ NEMEC
MAJDA KREGAR
za prenovo Linhartove dvorane
Cankarjevega doma, Ljubljana
(Plečnikova medalja za prispevek
k bogatitvi arhitekturne kulture)


Člani EASA Slovenija: ANDRAŽ LEČNIK, ALEŠ KOBE, ALJOŠA MERLJAK, MARTA VRANKAR, MATIC BRDNIK, MATIC KAŠNIK, PIA MIKOLIČ, TABITA JERANT, TADEJ PAVLIČ
za projekt EASA013: Primer participacije, Žužemberk
(Plečnikova medalja za prispevek
k bogatitvi arhitekturne kulture)


IZTOK HVALA
za magistrsko delo Revitalizacija območja jaška Frančiške, Idrija
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

 2016

 

MATEJ BLENKUŠ, MILOŠ FLORIJANČIČ, KLEMEN KOBAL, ALEŠ VODOPIVEC, MARKO SMREKAR, ANA KUČAN, LUKA JAVORNIK
za Nordijski center Planica
(Plečnikova nagrada)

 

MARUŠA ZOREC, MAŠA ŽIVEC, MATJAŽ BOLČINA
za Obnovo Plečnikove hiše
(Plečnikova medalja za aktualno realizacijo)

 

MATIJA BEVK, VASA J. PEROVIĆ, TADEJ GLAŽAR, BLAŽ GORIČAN
za Stanovanjski objekt Prule
(Plečnikova medalja za aktualno realizacijo)

 

IGOR SAPAČ, FRANCI LAZARINI
Za publikacijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem
(Plečnikova medalja za prispevek s področja strokovne publicistike)

 

EVA ERŽEN, SARA HAFNER, MATIC JONTEZ, DARJA JOSIĆ, TADEJ KAVČIČ, TADEJ URH, HELENA VOZLIČ
za razstavo En sam velik, svetel, uporaben prostor: Brezkoridorne šole Emila Navinška, razstava in pilotna raziskava na primeru 14 šol v Ljubljani
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

2017

 

ROK JEREB, univ. dipl. ing. arh.
BLAŽ BUDJA, univ. dipl. ing. arh.
NINA MAJORANC, univ. dipl. ing. arh.
za Materinski dom Ljubljana
(Plečnikova nagrada)

 

doc. mag. TOMAŽ KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
LENA KRUŠEC, univ. dipl. ing. arh.
VID KURINČIČ, univ. dipl. ing. arh.
prof. dr. ANA KUČAN, univ. dipl. ing. kraj. arh.
LUKA JAVORNIK, univ. dipl. ing. kraj. arh.
za Nogometni center Brdo pri Kranju
(Plečnikova medalja)

 

ALEKSANDER LUŽNIK, univ. dipl. ing. arh.
ANA OCVIRK ŠAFAR, univ. dipl. ing. arh.
MONIKA FINK SERŠA, univ. dipl. ing. arh.
za Hišo na Bledu
(Plečnikova medalja)

 

doc. JANKO J. ZADRAVEC, univ. dipl. ing. arh.
izr. prof. UROŠ LOBNIK, univ. dipl. ing. arh.
za prenovo palače na Krekovi ulici 2 v Mariboru za potrebe Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
(Plečnikova medalja)

 

NINA GRANDA, univ. dipl. ing. arh.
MATEVŽ GRANDA, univ. dipl. ing. arh.
TINKA BELTRAM PREKOVIČ, univ. dipl. ing. arh.
MILOŠ KOSEC, univ. dipl. ing. arh.
izr. prof. dr. PETRA ČEFERIN, univ. dipl. ing. arh.
za revijo Outsider
(Plečnikova medalja)

 

TADEJ JURANOVIČ, univ.dipl.inž.arh.
za magistrsko delo na UL FA: Senzorialno doživljanje arhitekture odmika, Idejna zasnova Hiške iz kamna na Loborju
(študentsko Plečnikovo priznanje)

 

 2018

 

VESNA VOZLIČ KOŠIR, univ. dipl. ing. arh.
MATEJ VOZLIČ, univ. dipl. ing. arh.
za Ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga
(Plečnikova nagrada)

 

KATJA CIMPERMAN, univ. dipl. ing. arh.
izr. prof. dr. MATEJ BLENKUŠ, univ. dipl. ing. arh.
ANJA CVETREŽNIK, univ. dipl. ing. arh.
za Hišo za preživetje na Trebčah
(Plečnikova medalja)

 

MAJDA KREGAR, univ. dipl. ing. arh.
MIHA KERIN, univ. dipl. ing. arh.
za prenova Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu
(Plečnikova medalja)

 

dr. LUKA SKANSI, arh. zgod.
dr. BOGO ZUPANČIČ, arh. zgod.
dr. MARTINA MALEŠIČ, umetn. zgod.
PRIMOŽ FIJAVŽ, arh. in oblik.
BOŠTJAN BOTAS KENDA, graf. oblik.
za raziskovalni projekt »Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila.«
ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti (razstava s katalogom)
(Plečnikova medalja)

 

ALJOŠA KOTNJEK, mag. inž. arh.
za magistrsko delo na UL FA:
Sledi kultur kamna in rože v Ravnikarjevem oblikovanju (študentsko Plečnikovo priznanje)

2019

 

MARKO STUDEN, univ. dipl. inž. arh., M.Sc.
BORIS MATIĆ, mag. inž. arh.
JERNEJ ŠIPOŠ, univ. dipl. inž. arh.

za Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo

(Plečnikova nagrada)

 

VANJA GREGORC VRHOVEC, univ. dipl. inž. arh.
ALEŠ VRHOVEC, univ. dipl. inž. arh.

za Hišo Celovška 01 

(Plečnikova medalja)

 

DEAN LAH, univ. dipl. inž. arh.
MILAN TOMAC, univ. dipl. inž. arh.

za Family Wellness Termalija

(Plečnikova medalja)

 

ADAM BREZNIK, mag. inž. arh.
TIMOTEJ JEVŠENAK, mag. inž. arh.
MONIKA VEŠLIGAJ, mag. inž. arh.
DOMEN ERMENC, graf. oblik.
PIA KLANČAR, fotografinja 

za projekt Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985
Pregledna razstava in katalog

(Plečnikova medalja)

 

dr. PETER ŠENK, univ. dipl. inž. arh.
za knjigo: Capsules: Typology of other architecture

(Plečnikova medalja)

 

DAVID GROLEGER, mag. inž. arh.
za magistrsko delo na UL FA: 
Najemniški hektar: nadgradnja obstoječe stanovanjske politike in idejna zasnova vrtnega mesta

(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

 2020

 

 

MATIJA BEVK, univ. dipl. inž. arh.
izr. prof. VASA J. PEROVIĆ, MA BiA
CHRISTOPHE RISS
za Islamski versko-kulturni center, Ljubljana
(Plečnikova nagrada)

 

doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž. arh.
ŽIGA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh.
za Telovadnico Osnovne šole Vižmarje-Brod, Ljubljana
(Plečnikova medalja)

 

TOMAŽ VUGA, univ. dipl. inž. arh.
za knjigo Projekt: Nova Gorica
(Plečnikova medalja)

 

MATEVŽ ČELIK VIDMAR, direktor MAO
za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture
(Plečnikova medalja)

 

VID ŽNIDARŠIČ, mag. inž. arh.
za magistrsko delo na UL FA: 
DRAMA! (začasna), idejna zasnova začasnih prostorov SNG Drama Ljubljana na parkirišču NUK 2 v Ljubljani
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

VALENTIN TRIBUŠON OVSENIK, mag. inž. arh.
za magistrsko delo na UL FA: 
FUŽINSKA COPACABANA, idejna zasnova ureditve športnega parka in plaže na območju med Štepanjskim naseljem in Fužinami v Ljubljani
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

2021

 

TOMAŽ KRUŠEC
LENA KRUŠEC
VID KURINČIČ
ZALA LIKAVEC PEROVŠEK
ANA KUČAN
LUKA JAVORNIK 
za Tržnico Ptuj
(Plečnikova nagrada)

 

MARUŠA ZOREC
ANA MERKLIN
UROŠ RUSTJA
MARTINA TEPINA 
za Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana 
(Plečnikova medalja)

 

PETRA ČEFERIN 
za knjigo The Resistant Object of Architecture. Lacanian Perspective 
(Plečnikova medalja za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike)

 

JURIJ KOBE
MAJA KOVAČIČ 
za Prenovo mežnarije in stalno postavitev razstave na Svetem Urhu pri Ljubljani 
(Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture)

 

NEJA TOMŠIČ
MILOŠ KOSEC
MARTIN BRICELJ BARAGA
NIKA GRABAR 
Skupina Nonument  / Nonument Group 
(Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture )

 

ROK PRIMAŽIČ 
za magistrsko delo STRUKTURE SOBIVANJA, projektna študija tipologije ljubljanskih študentskih domov, povezanih z mestom 
(Študentsko Plečnikovo priznanje)

 

2022 

MATIJA BEVK
VASA J. PEROVIĆ
JOHANNES PAAR
za Neue Galerie und Kasematten / Neue Bastei v avstrijskem Wiener Neustadtu
(Plečnikova nagrada)

 

ALJOŠA DEKLEVA
TINA GREGORIČ
LEA KOVIČ
za Sosesko Novo Brdo
(Plečnikova medalja)

 

MARKO STUDEN
BORIS MATIĆ
JERNEJ ŠIPOŠ
za Cukrarno
(Plečnikova medalja)

 

Interdisciplinarna delovna skupina:
Andrej Hrausky, Sonja Ifko, Lena Jevnik, Nataša Jurgec Gurnick, Špela Karo, Mateja Kavčič, Natalija Lapajne, Darja Pergovnik, Ana Porok, Irena Potočnik, Špela Spanžel (vodja), Marko Stokin, Tomaž Štoka (koordinator), Metka Štrajhar, Meta Štular, Irena Vesel, Gojko Zupan in Bogo Zupančič 
za pripravo nominacije del Jožeta Plečnika za vpis v Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine
(Plečnikova medalja)

 

dr. MATEJA KURIR 
za znanstveno monografijo O oblasti v arhitekturi
(Plečnikova medalja)

 

EVA MATIJAŠEVIĆ
za magistrsko delo: Idejna zasnova rafinerije odpadkov in energetsko središče na območju termoelektrarne Trbovlje
(študentsko Plečnikovo priznanje)

2023

 

MATJAŽ BOLČINA
ERNEST MILČINOVIĆ
JAN ŽONTA
za Odprto knjižnico v ljubljanski Osnovni šoli Vič
(Plečnikova nagrada v kategoriji arhitekturne realizacije manjšega merila)

 

JURE HROVAT
ANA KREČ
KATJA PATERNOSTER
krajinska arhitektura
DARJA MATJAŠEC
NEJC FLORJANC
KATJA MALI
za Vrtec Kočevje, enota Čebelica
(Plečnikova medalja v kategoriji arhitekturne realizacije večjega merila)

 

multidisciplinarni kolektiv Krater: Gaja Mežnarić Osole, Andrej Koruza, Danica Sretenović, Rok Oblak, Primož Turnšek, Sebastjan Kovač, Anamari Hrup, Eva Jera Hanžek, Amadeja Smrekar, Altan Jurca Avci in društvo Prostorož.
za projekt »Krater, tipologija mestne divjine«
(Plečnikova medalja v kategoriji javnega prostora)

 

avtorji in kuratorji paviljona, raziskovalnega projekta, razstave ter knjige: Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar, Asta Vrečko, Anja Delbello, Aljaž Vesel, Nuša Jurkovič, Samo Kralj, Vid Hajnšek in Jana Jocif
za projekt »Skupno v skupnosti: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture«
(Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture)

 

SEBASTJAN CVELBAR
za magistrsko delo: »Idejne presnove ekonomsko/zakonodajnega prostora in zasnovo potemkinovega mesta na mestu Ljubljana«
(Štipendija Plečnikovega sklada)

 

LENART PIANO
za magistrsko delo: »Ali lahko gradimo drugače? Idejna zasnova tovarne konopljinega betona v Šmatevžu pri Gomilskem.«
(Štipendija Plečnikovega sklada)

2024

 

ROK ŽNIDARŠIČ
JERNEJA FISCHER KNAP
SAMO MLAKAR
KATJA IVIĆ
DINO MUJIĆ
za Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji
(Plečnikova nagrada v kategoriji arhitekturne realizacije večjega merila)

 

MATIJA BEVK
VASA J. PEROVIĆ
VALENTIN TRIBUŠON
ROK PRIMAŽIČ
ANTONIA RUBIĆ
IRENE SALORD VILA
za 2 prenovi
(Plečnikova medalja v kategoriji arhitekturne realizacije manjšega merila)

 

BLAŽ BUDJA
ROK JEREB
MARJAN PIPENBAHER
TOMAŽ WEINGERL
DUŠAN STUPAR
za  Brv za pešce in kolesarje v Irči vasi
(Plečnikova medalja v kategoriji javnega prostora)

 

ANA KUČAN
MATEJA KURIR
za angleško izdajo knjige Garden and Metaphor: Esseys  on the Essence of the Garden
(Plečnikova medalja za strokovno publicistiko)

 

META KUTIN
za projekt Mesto živi v ljudeh – ozaveščanje o prostorski kulturi
(Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture)

 

NEŽA BRANKOVIČ
za magistrsko delo Dom v zalivu, idejna zasnova prenove narodnega doma v Trstu
(štipendija Plečnikovega sklada)

išči med odličji
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE