DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

STROKOVNE PODLAGE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA CELOVITO PROSTORSKO UREDITEV PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET V KOPRU

avtorja: doc. dr. LUČKA AŽMAN MOMIRSKI u.d.i.a., prof. MARCO VENTURI u.d.i.a.

lokacija: Koper

naročnik: Luka Koper d.d.

projekt / izvedba: 2007-2010

sodelavci: Tomaž Berčič u.d.i.a., Miha Bukovec abs.arh., Gašper Kociper abs.arh., Matevž Korošec abs.arh., Samo Oblak u.d.i.a., Tjaša Pečnik u.d.i.a., Marko Stanovnik abs.arh., Jure Šuštar abs.arh., Rok Triller abs.arh., Nac Žuber u.d.i.a.

 

 

vodja izvajalcev: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

krajinska arhitektura: mag. Marta Vahtar (Icro d.o.o.)

luška infrastruktura: mag. Lilian Batellino (Inštitut za vode RS)

vodnogospodarske ureditve: mag. Rok Fazarinc (Inštitut za vode d.o.o.)

železniška infrastruktura: Antun Kezele (SŽ-projektivno podjetje, Ljubljana d.d.)

cestna infrastruktura: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

mostovi in viadukti: Leon Gradnik (PNZ d.o.o.)

geotehnične podlage: izr. prof.dr. Janko Logar (UL FGG)

projektivno podjetje: LASSCAN d.o.o. Ljubljana, PNZ d.o.o.

VINOGRAD NA TERASAH

avtorja: doc. dr. LUČKA AŽMAN MOMIRSKI u.d.i.a., TOMAŽ BERČIČ u.d.i.a.

naročnik: INTERREG IIIB

projekt / izvedba: 2006-2008

sodelavci: Andreja Škvarč u.d.i.kmet., Ivan Kodrič u.d.i.kmet., viš. pred. dr. Ana Petkovšek u.d.i.g., dr. Jure Klopčič u.d.i.g.

projektivno podjetje: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Uniarh d.o.o.

fotografije: Lučka Ažman Momirski

STANOVANJSKI HIŠI KODELJEVO

avtorja: SANDRA BANFI ŠKRBEC u.d.i.a., IZTOK LEMAJIĆ u.d.i.a.

lokacija: Kodeljevo, Ljubljana

naročnik: RED d.o.o., Ljubljana

projekt: 2008-2009

izvedba:  2010

projektivno podjetje: REAL engineering d.o.o.

fotografije: Iztok Lemajić

VESLAŠKI CENTER V MALI ZAKI IN CILJNA REGATNA ARENA S SODNIŠKIM STOLPOM V VELIKI ZAKI

avtorji arhitekture: SANDRA BANFI ŠKRBEC u.d.i.a., IZTOK LEMAJIĆ u.d.i.a., MIHA KAJZELJ u.d.i.a.

lokacija: Bled

naročnik: Občina Bled, Bled

projekt: 2008-2009, izvedba: 2010

avtorji krajinske arhitekture: Sandra Banfi Škrbec u.d.i.a., Iztok Lemajić u.d.i.a., Miha Kajzelj u.d.i.a., Iztok Kavčič u.d.i.k.a.

projektivno podjetje: Arhé d.o.o., Ljubljana

fotografije: Iztok Lemajić

išči po inventuri
leto razstave
avtor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | vse

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE