DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

Kosovelova ulica, Izola avtor: Baltasar Gralla Kosovelova ulica, Izola avtor: Baltasar Gralla
14 STRATEŠKIH VZIDAV V IZOLI

avtorji: BALTASAR GRALLA, DARJA HORVAT, TEODOR HRIBOVŠEK, NIKA IVANČIČ, KATJA JAGLIČIČ, ČRT JAKLIČ, MAJA JAKŠA, MARUŠKA JAMNIK, SILVA JANEŽIČ, JERNEJA JENKO, ŠPELA JERKIČ, ALENKA KRAMPF, NEŽA KRAVOS, TINA SILIČ

mentorji: prof. Janez Koželj, asist. mag. Polona Filipič, asist. Primož Hočevar

INDUSTRIJSKI OBJEKT - TESTIRNICA

avtorja: SLAVOJKA AKRAPOVIČ u.d.i.a., ROBERT ZAKRAJŠEK u.d.i.s.

lokacija: Ivančna Gorica

naročnik: podjetje AKRAPOVIČ d.d.

izvedba: januar 2007

sodelavci: Jure Likeb štud.arh., David Matoh štud.arh., biro SPINO d.o.o.

projektivni biro: ATELJE GALERIJA

fotografije: Branko Cvetkovič

INDUSTRIJSKI OBJEKT - LIVARNA

avtorja: SLAVOJKA AKRAPOVIČ u.d.i.a., ROBERT ZAKRAJŠEK u.d.i.s.

lokacija: Ivančna Gorica

naročnik: podjetje AKRAPOVIČ d.d.

izvedba: januar 2009

sodelavci: biro IBE d.d., Damjan Holc u.d.i.a., Jure Likeb štud.arh., David Matoh štud.arh.

projektivni biro: ATELJE GALERIJA

fotografije: Branko Cvetkovič, Bor Dobrin

STROKOVNE PODLAGE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA CELOVITO PROSTORSKO UREDITEV PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET V KOPRU

avtorja: doc. dr. LUČKA AŽMAN MOMIRSKI u.d.i.a., prof. MARCO VENTURI u.d.i.a.

lokacija: Koper

naročnik: Luka Koper d.d.

projekt / izvedba: 2007-2010

sodelavci: Tomaž Berčič u.d.i.a., Miha Bukovec abs.arh., Gašper Kociper abs.arh., Matevž Korošec abs.arh., Samo Oblak u.d.i.a., Tjaša Pečnik u.d.i.a., Marko Stanovnik abs.arh., Jure Šuštar abs.arh., Rok Triller abs.arh., Nac Žuber u.d.i.a.

 

 

vodja izvajalcev: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

krajinska arhitektura: mag. Marta Vahtar (Icro d.o.o.)

luška infrastruktura: mag. Lilian Batellino (Inštitut za vode RS)

vodnogospodarske ureditve: mag. Rok Fazarinc (Inštitut za vode d.o.o.)

železniška infrastruktura: Antun Kezele (SŽ-projektivno podjetje, Ljubljana d.d.)

cestna infrastruktura: Darko Potočnik (PNZ d.o.o.)

mostovi in viadukti: Leon Gradnik (PNZ d.o.o.)

geotehnične podlage: izr. prof.dr. Janko Logar (UL FGG)

projektivno podjetje: LASSCAN d.o.o. Ljubljana, PNZ d.o.o.

išči po inventuri
leto razstave
avtor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | vse

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE