DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

TRAJNOSTNO SOSEDSTVO VELIKA PRESKA

avtorica: VERONICA EGART u.d.i.a. spec. arh. urb.

lokacija: Velika Preska, Polšnik

naročnik: Center za zunanjo ureditev d.o.o.

projekt: 2008-2010

sodelavci: Jože Kos, Špela Petrovčič abs. arh., Andreja Pikelj abs. arh., Mateja Šušteršič abs. arh., Miha Žargi abs. arh.

projektivno podjetje: Naino d.o.o., Geolet, biro za arhitekturo in geodezijo d.o.o.

fotografija: Veronica Egart

NATEČAJ KOPALIŠČE KOLEZIJA, LJUBLJANA - ENAKOVREDNO PRIZNANJE

avtorji: MONIKA FINK - SERŠA u.d.i.a., MARJA GAZVODA abs.k.a. URŠA HABIČ abs.k.a., ALEKSANDER LUŽNIK u.d.i.a., ANA OCVIRK u.d.i.a.

lokacija: Ljubljana

naročnik: Mestna občina Ljubljana

projekt: 2009

projektivno podjetje: NAVA, arhitektura in oblikovanje d.o.o., Ljubljana

DUNAJSKI MOZAIK

avtorja: prof. MILOŠ FLORIJANČIČ u.d.i.a., doc.dr. MATEJ BLENKUŠ u.d.i.a.

lokacija: Ljubljana, Slovenija

naročnik: Mreža JIT

projekt: 2009

izvedba: 2010

sodelavci: Nataša Slokar u.d.i.a., Nina Savnik u.d.i.a., Peter Karba u.d.i.a., Vesna Hudoklin u.d.i.a.

projektivno podjetje: Abiro, Blenkuš - Florijančič, d.o.o.

fotografije: Miran Kambič

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE - PRENOVA PRITLIČJA

avtorica: GABRIJELA FRATNIK u.d.i.a.

lokacija: Dutovlje

naročnik: Socialno varstveni zavod Dutovlje

projekt: 2008

izvedba: 2010

išči po inventuri
leto razstave
avtor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | vse

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE