DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

SEZNAM ČLANOV

A

Accetto Matjaž
Akrapovič Slavojka

 

Antoni Danilo

 

Apih Marko

 

Ažman Lucija

 

 

 

 

B

Bajrović Ajdin
Bartol Ambrož
Balentin Jure
Banfi Škrbec Sandra
Batistič Nejc
Bebler Katarina
Benda Rok

 

Berlot Igor
Bergoč Domen
Bevk Matija
Bizjak Breda
Blaganje Dušan
Blatnik Andrej

 

Blažko Edvard
Blenkuš Matej
Bogataj Rok
Bolčina Matjaž
Bolta Tadej
Boršič Primož

 

Brenk Marjeta
Breskvar Tomaž
Brezar Vladimir
Briški Boris
Budja Blaž 
Budkovič Tomaž

 

 

 

 

C

Cajnko Majda
Carič Jančič Margarita

 

Ceglar Alja
Carrera Arias Javier

 

Cimperman Katja
Coloni Alessio

 

Curk Jožica
Cvelbar Maja

       

Č

Čakš Katarina
Čebašek Emilija
Čeferin Petra

 

Čeligoj Tomaž
Černe Marjeta
Černigoj Andrej

 

Černigoj Nejc
Čerpes IlkaČešarek Boštjan
Čorak Nives

       

D

de Gleria Vid
Debevec Barbara
Dekleva Aljoša
Demšar Gašper

 

Dešman Kristina
Dešman Miha
Dimitrovska Kaliopa
Dobrin Miha

 

Dominko Goran
Dragišič Lidija
Draksler Rafael
Draksler Vesna

 

Drolc Ahčin Davorina
Duhovnik Mateja

       

Đ

Đuričić Zoran

     
       

E

Ebenšpanger Tomaž

 

Egart Veronica

 

Erjavec Franci

 

       

F

Fikfak Alenka
Fink Monika
Fischer Knap Jerneja 

 

Fišer Berlot Eva
Fornazarič Matej

 

Frankovič Lidija
Fratnik Gabrijela

 

Furlan Barbara
Furlan Prijon Ariana

 

 

 

 

G

Gabrijelčič Aleš
Gabrijelčič Boštjan
Gabrijelčič Peter
Gabrovec Andreja
Gabrščik Boris
Gašperič Matej

 

Gazvoda Katarina
Gazvoda Matevž
Gerbec Rok
Girandon Andrej
Girandon Jernej
Glažar Tadej

 

Gradišer Tina
Gregorc Vrhovec Vanja
Gregorčič Gregor
Gregorič Tina
Gregorski Mojca

 

Grmek Jadranka
Groleger Gorazd
Groleger Samo
Gužič Trplan Mojca

       

H

Hafner Benjamin
Henigsman Jure

 

Herič Nina
Hoefler Matej

 

Hrausky Andrej
Hren Jošt

 

Hrovat Jure

 

 

 

 

I

Iancovich Peter

 

Ivanič Maja 

 

 

 

 

 

 

J

Jambrek-Herzog Mojca
Javornik Tina
Jenko Marija

 

Jerman Aleš
Jerman Bojko
Jerman Tina

 

Jevšenak Timotej
Jordan Ferdo
Jug Andreja

 

Jurančič Igor
Jurca Avci Sanja
Jutraž Anja

 

 

 

 

K

Kajzelj Miha
Kalamar Andrej
Kandus Blaž
Kavčič Lenka
Kerčmar Tatjana
Kerin Miha
Kerševan Marion Damjana
Ketiš Žan
Kindlhofer Albina
Kitek Kuzman Manja
Kobe Janez
Kobe Jurij
Kobilšek Vilma

 

Kocbek Jana
Kocbek Vimos Mojca
Kocjan Andrej
Kolenc Boštjan
Korenjak Alenka
Koritnik Janez
Koren Anže
Korsič Anastasia
Kosec Miloš
Koselj Nataša
Kosi Ana
Košak Dominik

 

Košak Karin
Kotnjek Aljoša

Kovač Helena
Kovač Šmajdek Maša
Kovačič Maja
Koželj Janez
Koželj Vladimir
Kragelj Eržen Alenka
Kramar Marko
Kranjc Katjuša
Kraševac Gregor
Kreč Ana

 

Kregar Majda
Krištof Tomaž
Križman Matjaž
Krušec Lena
Krušec Tomaž
Kuhar Rok
Kuhar Špela
Kurent Andrej
Kurinčič Vid
Kutin Meta
Kuzman Janez
Kvas Miro

 

 

 

 

L

Lah Dean
Lašič Matic
Lebar Bojan
Lečnik Darko

 

Les Zohil Sabina
Lečnik Miha
Lekič Marina
Lemič Milan

 

Lenárdič Zala Zia
Leskovic Špela
Lipnik Martina
Lipnik Vehovar Kaja

 

Lipolt Aljoša
Ljubanović Križman Ivana
Ljubanović Vlatka
Lužnik Aleksander

 

 

 

 

M

Mächtig Saša
Mächtig Tomaž
Mahovič Andrej
Makarovič Ksenija
Marčina Mladen
Markelj Jernej

 

Matić Boris
Matul Kalamar Barbara
Mejak Maja
Melon Jure
Melon Lara
Merljak Aljoša

 

Mertelj Maša
Miculinić Sonja
Mikuž Mija
Milčinović Ernest
Miler Matija

 

Misjak Vesna
Misjak Žiga
Mlakar Andrej
Mlakar Samo
Munda Miha

 

 

 

 

N

Nardoni Kovač Špela

 

Novak NežaNovak Uršula

 

Novljan Tomaž

 

 

 

 

O

Oblak Andreja

 

Oblak Ciril

 

Ostan Aleksander S. 

 

 

 

 

 

P

Pangerc Matjaž
Panter Mateja
Paškulin Petra
Paternoster Katja
Paulin Tanja
Pavlin Nataša
Pavšek Igor
Pavšek Lea

 

Peček Anja
Pegan Martin
Pernar Katja
Pernuš Gantar Brigita
Perović J. Vasa
Peterkoč Jože
Pirih Barbara

 

Pirkmajer Dešman Katarina
Planišček Anja
Plantan Peter
Poboljšaj Marjan
Podboj Bernard
Pollak Karel
Potokar Robert

 

Povše Johan
Prajnc Šarler Minka
Prezelj Špela
Prijon Aleš
Prijon Jernej
Primožič Ignac
Pust Uroš

 

 

 

 

R

Račič-Ahačič Danica
Ravnikar Edo
Ravnikar Žiga
Ravnikar Mavko Ana

 

Razboršek-Rebolj Metka
Razinger Vid
Rogel Špela
Rošer Žiga

 

Rožič Janko
Rugelj Tina
Rupar Blaž

 

Rupar Kobe Tina
Rus Monika
Ržišnik Andrej

 

 

 

 

S

Sadar Jure
Sadar Jurij
Skalar Gašper
Skorobrijin Sanja

 

Slak Jože
Slapernik Maja
Smolej Brane
Souvan Tomaž

 

Stančev Boris
Starman Manca
Staudacher Rok
Sterlekar-Benulič Tanisa

 

Stoporko Janez
Studen Marko
Suhadolc Mima

 

 

 

 

Š

Šabec Andrej
Šašek Divjak Mojca
Šček Štefan
Šeligo Aleš
Šenk Peter

 

Šepec Bizjak Tadeja
Šetina Mateja
Ševerkar Katja
Šipoš Jernej
Škerlavaj Peter

 

Škrilec Lukač Marinka
Štrukelj Milan
Štrukelj Vojka
Štrukelj Sinčič Andreja
Štuhec Saša

 

Šubic Barbara Viki
Šušnjar Janja
Šušteršič Polona
Šutanovac Dunja
Švigelj Černigoj Mojca

 

 

 

 

T

Tanšek Dalija
Tasič-Demšar Maja

 

Tepina Martina
Tešanović Nina

 

Tomac Milan

 

Tratnik Lado

 

 

 

 

U

Ule Veronika

 

Uršič Branko

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Valenčič Grega
Valenčič Jana
Valič Darja
Vehovec Alja
Vidic Metod
Vidovič Tea

 

Vodnik Klemen
Vodopivec Aleš
Vogelnik Saje Ajda
Volgemut Miha
Volk Boris
Volk Miha

 

Vovk Marija
Vozlič Matej
Vozlič Košir Vesna
Vrabič Matic
Vraničar Vesna

 

Vrecl Virginia
Vrhovec Aleš
Vrhunc Urška
Vuga Boštjan
Vujović Aleksander

 

 

 

 

Z

Zalar Matevž
Zaviršek Hudnik Damjana
Zelinka Škerlavaj Katja

 

Zorc Mitja
Zorec Maruša

 

Zorko Ira
Zupanc Marjan

 

Zupančič Strojan Tadeja
Zvonar Brane

 

 

 

 

Ž

Žbontar Danica
Žitnik Primož

 

Žižek Anton
Žlajpah Katja

 

Žmavc Aleš
Žnidaršič Aleš

 

Žnidaršič Rok
Žunič Vanda

 

 

 

 


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE