DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PROJEKTI ZA LJUBLJANO

KURATORICI: 

ILKA ČERPES, ANDREJA JUG

 

DATUM: 

23.1.2006 - 4.2.2006

IZ REVIJE AB

Namen akcije je bil prikazati strokovni in laični javnosti ter mestnim oblastem izbrane urbanistično – arhitekturne študije in konkretne strokovne projekte, ki se poglobljeno ukvarjajo z najbolj aktualnimi in perečimi prostorskimi problemi prestolnice, pa ostajajo nerealizirani. Hkrati smo želeli okrepiti zavest o pomenu in vlogi strokovnih študij za učinkovito usklajevanje nasprotnih interesov v prostoru.

 

Razstava je bila postavljena v mestni galeriji Kresija od 23.1.2006 - 4.2.2006. Predstavili smo osemnajst projektov za Ljubljano, ki prikazujejo konkretne rešitve za različne infrastrukturne posege, prenove spomenikov, prenove degradiranega tkiva, vzidave in intervencije v javni prostor. Strokovna revija Arhitekturni bilten - AB, ki je izšla ob otvoritvi razstave, je bila pretežno posvečena tematiki razstave Vizije so. Štirje od razstavljenih projektov so bili objavljeni tudi v tematski številki poljudne revije Hiše, št. 34.

 

Razstava je bila v javnosti opažena in dobro sprejeta, o čemer priča nadpovprečno število zabeleženih obiskovalcev (1200 v 12 dneh) in številni aktualni odmevi v medijih (objave v dnevnem časopisju, na internetnem portalu Trajekt, oddaje na radio in televiziji.

 

Odmeve v javnosti je še okrepila okrogla miza ob razstavi, ki je potekala prav tako v galeriji Kresija (27.1.2006). Udeležili so se je številni uveljavljeni arhitekti in vsi avtorji razstavljenih projektov. Vabilu so se odzvali tudi predstavniki mestnih in državnih organov oblasti v zvezi z urejanjem prostora. V razgovoru je dejavno sodelovalo več meščanov in drugih potencialnih vlagateljev.

 

Razstava in odzivi nanjo so dokazali, da so najrazličnejše javnosti močno zainteresirane za problematiko urejanja mesta in da številnim meščanom ni vseeno kaj se bo ali se z mestom dogaja. Odziv mestnih in državnih oblasti za urejanje prostora /prisotnost njenih predstavnikov na okrogli mizi in pripravljenostjo, da se razstava pripravi v razstavišču Kresija, ki je v lasti MOL, še posebej pa toni aktualne kampanje za lokalne volitve v Ljubljani, ki so opazno obarvani s temo razvojne vizije mesta/ kažejo, da so bili cilji projekta v celoti izpolnjeni.

 

PROJEKTI

 

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

 

1

SISTEM GARAŽNIH HIŠ V SREDIŠČU LJUBLJANE

avtorji: Edo Ravnikar, Miha Kerin, Majda Kregar

   

2

MESTNA ŽELEZNICA 

avtorji: Ofis Rok Oman, Špela Videčnik, Josip Konstantinovič, Špela Rogel

   

3

PAS OB TIVOLSKI CESTI 

avtorji: Martina Tepina, Katja Florjanc, Andraž Seifert, Maša Mavrič,
Mentorja: prof. Vojteh Ravnikar, Maruša Zorec

   

 

 

PRENOVE SPOMENIKOV

 

4

KOLIZEJ - KONGRESNI CENTER 

avtor: prof. dr. Miloš Bonča, FA, 2003/2004

   

5

CUKRARNA - NOVA ZGRADBA MESTNE UPRAVE MOL, diplomsko delo

avtor: Matevž Granda,
mentor: prof. Miloš Florijančič, 2005

 

 

6

MOST SKOZI KOMPLEKS CUKRARNE 

avtor: prof. Jurij Kobe, 1997

   

7

PRENOVA PLEČNIKOVEGA STADIONA, diplomska naloga

avtorica: Špela Kokalj,
mentor: prof. Janez Koželj, prof. Blaž Vogelnik, 2005

   

 

 

PRENOVE DEGRADIRANEGA TKIVA

 

8

TOVARNA ROG - 3 AKADEMIJE 

avtor: prof. dr. Miloš Bonča, FA, 2003/2004

   

9

TOBAČNA TOVARNA - URBANI CENTER 

avtor: mag. Andrej Černigoj, 2005

   

10

TISKARNA MLADINSKA KNJIGA - ZAZIDALNI PREIZKUS ZA DEL OBMOČJA UREJANJA BP 1/3 

avtorja: prof. Miloš Florijančič, dr. Matej Blenkuš, 2003

   

11

STADION STOŽICE - UNIVERZITETNA ŠPORTNA DVORANA IN SEVERNI ŠPORTNI PARK 

avtorji: Sadar Vuga arhitekti, KSS London, 1997

   

12

TOVARNA ROG - 3 AKADEMIJE 

avtorji: Sadar Vuga arhitekti, 2000

   

13

TISKARNA MLADINSKA KNJIGA 

avtorica: Nataša Slokar,
mentor: prof. Miloš Florijančič

   

 

 

VZIDAVE

 

14

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA - ALTERNATIVA, diplomska naloga

avtorica: Meta Žebre,
mentor: prof. Janez Koželj, 2004

   

 

 

INTERVENCIJE V JAVNI PROSTOR

 

15

FONTANA LJUBLJANA  

avtor: prof. Jurij Kobe

   

16

MOST ČEZ GRADAŠČICO, PARKOVNA UREDITEV OB GRADAŠČIČI IN MOST NA BARJANSKI CESTI 

avtor: prof. Jurij Kobe

   

17

NADHOD PRED GRAJSKIM PREDOROM 

avtorja: Aleksander S. Ostan, Vida Matk

   

18

MOST ČEZ LJUBLJANICO 

avtorji: prof. Peter Gabrijelčič, prof. Blaž Vogelnik, Gregor Čok


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE