DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PREOBRAZBA SIMBOLA

CANKARJEV DOM – ARHITEKTURNI PROSTOR SLOVENSKE DEMOKRACIJE

 

KURATOR: 

ROK ŽNIDARŠIČ

(V SODELOVANJU

S ŠTUDENTI FA UL)

 

PROJEKT: 

CANKARJEV DOM,

PROF. EDVARD RAVNIKAR

 

AVTORICI VIDEA: 

ADA FINCI TERSEGLAV, MIJA MIKUŽ,

 

REŽISER IN SNEMALEC: 

DOMINIK MENCEJ

 

DATUM: 

9. 11. 2011 - 27. 11. 2011

 

CANKARJEV DOM
OTVORITEV RAZSTAVE

Vizije so 6 obravnavajo problem prenove Cankarjevega doma, obenem pa želijo prav na tem primeru opozoriti tudi na širšo zaščito slovenske arhitekturne kulturne dediščine.

 

RAZSTAVA

 

Z razstavo želimo širši javnosti celovito predstavitvi originalno arhitekturno zasnovo Cankarjevega doma in njeno umestitev v fizični in kulturni kontekst. Prepričani smo, da je to potrebno tako zaradi splošnega razumevanja in vrednotenja sodobne arhitekturne dediščine, kot tudi zaradi verodostojne primerjave originalne zasnove in novih posegov. Dejstva naj služijo kot izhodišča širši strokovni in javni razpravi na okrogli mizi, ki se bo odvijala ob zaključku razstave.

 

Razstavo sestavljata dva dela:

Prvi del je celovita slikovna, grafična in tekstualna predstavitev originalnega in novega stanja. Gradivo predstavljajo Ravnikarjevi teksti in originalni načrti, vplivne reference in fotografije originalnega stanja (avtor fotografij je pokojni arhitekt in fotograf Damjan Gale) ter njihova današnja različica (avtor fotografij je arhitekt in fotograf Miran Kambič). Material bo predstavljen na 12ih velikih panojih dim 100x250 cm, in na fotografijah na prosojnicah, osvetljenih z zadnje strani.

 

Drugi del predstavlja film z intervjuji vidnejših predstavnikov strokovne in laične javnosti. Film bo gledalca nagovarjal na dva načina:
- prek strokovnih dejstev, vprašanje pomena arhitekturne dediščine in upravljanja z njo
- prek čustev in nacionalnega spomina

 

OKROGLA MIZA

 

Okrogla miza bo strokovna razprava o pomenu arhitekturne dediščine in njeni zaščiti, predvsem zaščiti arhitekture iz obdobja Moderne. Odvijala se bo 23. novembra ob 18h v Galeriji Kresija. Vodil jo bo arhitekt in direktor arhitekturne galerije Andrej Hrausky. Zgodovino Cankarjevega doma bo predstavil arhitekt asist. Rok Žnidaršič. Na okrogli mizi bodo svoja mnenja soočili arhitekt prof. dr. Aleš Vodopivec, arhitektka in nekoč sodelavka prof. Edvarda Ravnikarja Monika Fink Serša, arhitekt prenove Cankarjevega doma Andrej Kasal in predstavnik Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije in predstavnik investitorja Ministrstva za kulturo RS. 

 

NAMEN RAZSTAVE IN OKROGLE MIZE

 

Arhitekturna dediščina so naše kulturne in civilizacijske korenine. Zavest, kdo smo in kdo bomo. Z razstavo in strokovno debato na okrogli mizi želimo opozoriti na pomembnost ohranjanja arhitekturne kulturne dediščine. Še posebej arhitekturne dediščine nacionalnega pomena, kot je Cankarjev dom. Glede na kulturno škodo, ki jo predvsem v zadnjem desetletju povzročajo neprimerne prenove, zahteva stroka od države, da nemudoma vzpostavi strokoven, stvaren in odziven protokol zaščite arhitekturne dediščine.

 

DOSEŽENI CILJI DAL

 

Razstava in okrogla miza sta bili izredno dobro obiskani. Zaradi velikega zanimanja javnosti je bila razstava, iz prvotno predvidenega termina med 9. in 27. novembrom 2011, podaljšana do 30. decembra 2011.

Ta projekt je pomenil sintezo večletnega prizadevanja DAL za zaščito celotnega kompleksa  Trga republike in Cankarjevega doma. Pomemben premik smo dosegli v letu 2011 z apeli naslovljenimi na strokovno javnost, vse pomembne institucije in tuje profesorje, ki so nam nudili svojo podporo.

Minister za kulturo dr. Boštjan Žekš  je 23. novembra 2011 podpisal Odlok o začasni razglasitvi Cankarjevega doma v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.

Vodstvo Cankarjevega doma je prekinilo sodelovanje z arhitektom Kasalom in pristalo, da bo vse nadaljnje prenove nadzirala na novo imenovana ekspertna skupina.


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE