DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

Avtorica kolaža: Sara Bogicevic
VIZIJE SO 18: GENTRIFIKACIJA

Arhitekturna razstava, katere namen je predstaviti problematiko gentrifikacije v Ljubljani in preveriti, kako bi lahko zaskrbljujoče trende naraščajoče neenakosti in poblagovljenja mesta spremenili. 

 

_ Razstava bo na ogled od 8. do 23. novembra 2023 v Galeriji Kresija

_ Odprtje razstave v Galeriji Kresija bo 8. novembra 2023 ob 18. uri

_ Okrogla miza: v Galeriji Kresija bo 22. novembra 2023 ob 17. uri

_ Vodstvo po razstavi:  po dogovoru

 

GENTRIFIKACIJA

S serijo razstav Vizije so Društvo arhitektov Ljubljane odpira pereča vprašanja urejanja mesta in opozarja na prezrta poglavja problematike prostorskega razvoja Ljubljane. Ideja serije projektov Vizije so je tudi predlagati in v razmislek ponuditi smernice in predloge za oblikovanje oziroma nadaljnji razvoj posameznih urbanih ambientov. Akcija Vizije so, ki poteka že osemnajsto leto zapored, je v strokovni in zainteresirani širši javnosti že pridobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta.

 

V Ljubljani se moramo resno pogovoriti o gentrifikaciji.

 

Mesta definirajo nenehne spremembe, zato je gentrifikacija, besedo bi morda lahko poslovenili v »pogospodenje«, ki navadno označuje spremembo mestnega predela iz manj uglednega in zaželenega v privlačno, dražje in bolj obiskano mestno četrt, tipičen urban fenomen. Prenovljene fasade in tlakovanja, nove butične trgovine, restavracije z bolj pestro in okusno ponudbo hrane so prvi vidni znaki procesa, ki lahko v desetletju popolnoma spremeni način življenja mestnega predela.

 

Pojav gentrifikacije je prisoten v vseh večjih mestih razvitega sveta, vse pogosteje pa postaja predmet polarizacije, saj ima vedno pozitivne in negativne posledice. Lahko ga razumemo kot pozitivno prenovo s ciljem oživljanja mestnih središč in razvoja turistične ponudbe ter rehabilitacije stanovanjskega fonda. Posledice tega so dvig zemljiške rente ter višje cene nepremičnin in najemnin, kar praviloma prinaša dohodek mestu in lastnikom kapitala, prizadene pa lokalno prebivalstvo, predvsem dohodkovno najšibkejše. Razstava bo predstavila raziskavo o neugodnem razmerju med prekarnim slojem mladih ustvarjalcev in med gentrifikacijo v mestu, ki jo kreativni sektor po eni strani omogoča in pospešuje, po drugi strani pa ga ravno pospešena gentrifikacija iz teh istih okolij izrinja in marginalizira. Vendar pa takšna gentrifikacija ni neizogibni stranski produkt razvijajočega se mesta. Razstava bo načela vprašanje, kako se lahko Ljubljana razvija v bolj podporno in solidarno okolje za prebivalstvo, predvsem za šibkejše in marginalizirane.

 

 

Gentrifikacija ni niti naravna nesreča niti neobhodna nujnost, temveč družben proces, ki ga je mogoče regulirati, omejevati in ga nadomeščati z družbeno in okoljsko bolj trajnostnimi alternativami.

 

_ Razstava bo na ogled od 8. do 23. novembra 2023 v Galeriji Kresija

_ Odprtje razstave v Galeriji Kresija bo 8. novembra 2023 ob 18. uri

_ Okrogla miza: v Galeriji Kresija bo 22. novembra 2023 ob 17. uri

_ Vodstvo po razstavi:  po dogovoru

 

 

 

Kustosta razstave: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Miloš Kosec

 

Sodelavci: prof. mag. Anja Planišček, asist. Ana Kreč, asist. Mina Hiršman, abs. Sara Bogicevic, abs. Maja Orbanić, Ema Pavešić, Ema Lavrič, Lina Poženel 

 

Mentorji študentskih seminarjev: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Miloš Kosec, prof. mag. Anja Planišček, asist. Mina Hiršman, prof. Jurij Sadar, asist. Ana Kreč 

 

Sodelujoči študenti: Lenart Berdon, Natalia Bošković, Ema Lavrič, Ema Pavešić, Lina Poženel, Lena Uranjek 

 

Umetniška video intervencija: Danilo Milovanović 

 

Oblikovanje in postavitev razstave: Ema Lavrič, Ema Pavešić, Lina Poženel 

 

Tehnična izvedba razstave: arh. Samo Kralj 

 

Besedila: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Miloš Kosec 

 

Fotografije in kolaži: Sara Bogicevic, Lenart Berdon, Ema Lavrič, Lina Poženel 

 

Tisk plakatov: Infokart 

 

Organizatorja razstave: Društvo arhitektov Ljubljana in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani 

 

Za IO DAL : Gašper Skalar, prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Miloš Kosec, Marinka Škrilec Lukač 

 

 

Projekt bo v celoti dostopen na spletni strani www.vizijeso.com 

 

Oblikovanje spletne strani: Nejc Černigoj 

 

 

 

Ob razstavi v Galeriji Kresija bo izdan tudi katalog Vizije so 18

 

Oblikovanje kataloga: abs. arh. Sara Bogicevic, abs. arh. Maja Orbanić 

 

Oblikovanje naslovnice kataloga: abs. arh. Sara Bogicevic 

 

Fotografija: abs. arh. Maja Orbanić, Lenart Berdon, Ema Lavrič, Lina Poženel 

 

Besedila: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Miloš Kosec, prof. mag. Anja Planišček, asist. Ana Kreč, Lena Uranjek, Natalia Bošković, Ema Lavrič 

 

Založnik: Društvo arhitektov Ljubljana, Karlovška cesta 3, Ljubljana 

Tisk: Matformat 

Naklada: 200 izvodov 

Ljubljana, 2023

 

 

Razstava je del programa Meseca prostora 2023.

 

 

Razstavo so omogočili:

_ Ministrstvo za naravne vire in prostor

_ Mestna občina Ljubljana

_ Društvo arhitektov Ljubljana

_Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

 

 

Vljudno vabljeni na ogled razstave! 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO na povezavi: vizijeso.com 

 

VABILO na povezavi https://drustvo-dal.si/vizije_so_vabilo

GENTRIFIKACIJA: STANOVANJA
GENTRIFIKACIJA: NOVO GRAJENA STANOVANJA
GENTRIFIKACIJA: CENE STANOVANJ, HIŠ IN ZEMLJIŠČ TER PLAČE
GENTRIFIKACIJA: ŽIVETI V LJUBLJANI, V ZUERICHU, NA DUNAJU
GENTRIFIKACIJA: TURISTIČNE NASTANITVE - HOTELI
GENTRIFIKACIJA: PRENOČITVE TURISTOV IN PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI
GENTRIFIKACIJA: UNIVERZITETNA OBMOČJA V LJUBLJANI
GENTRIFIKACIJA: ŠTUDENTI IN ŠTUDENTSKO BIVANJE

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE