DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

VIZIJE SO 16

Arhitekturna razstava, s katero odpiramo vprašanja o pomenu, ki ga ima pravočasno vključevanje starih v načrtovanje sprememb v mestnem prostoru

_ Uvodna razstava: od 16. do 21. oktobra 2021 na Kongresnem trgu v Ljubljani

_ Od 27. oktobra do 9. novembra 2021 v Galeriji Kresija, odprtje  27. oktobra 2021 ob 18. uri

MESTO 65+, STARANJE MED UMIKOM IN URBANOSTJO

S serijo razstav Vizije so Društvo arhitektov Ljubljane odpira pereča vprašanja urejanja mesta in opozarja na prezrta poglavja problematike prostorskega razvoja Ljubljane. Ideja serije projektov Vizije so je tudi predlagati in v razmislek ponuditi smernice in predloge za oblikovanje oziroma nadaljnji razvoj posameznih urbanih ambientov. Akcija Vizije so, ki poteka že šestnajsto leto zapored, je v strokovni in zainteresirani širši javnosti že pridobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta. 

 

S posegi v urbano okolje in poglobljenim poznavanjem starejših, njihovih potreb in aspiracij, se tudi arhitekti in urbanisti lahko uprejo starizmom, slabšalnim nepreverjenim resnicam o staranju, starosti in starih. Tako kot številni drugi strokovnjaki, tudi oni pogosto še nimajo izkušnje lastne starosti, zato pri načrtovanju upoštevajo predvsem infrastrukturne in programske potrebe starejših, opirajoč se na področno zakonodajo, pravilnike in standarde. Ko želijo starejšim, tako tistim v institucionalni oskrbi kot tistim, ki ostajajo doma, zagotoviti varnost in udobnost, upoštevajo medicinski model staranja. Težje pa se vživijo v emocionalne, socialne, participatorne in razvojne potrebe starejših moških in žensk, v socialni in kulturni model staranja, ki se oblikujeta v drugih strokah. Ob prebiranju publikacij o pravicah starih v mestu, ki obstajajo na različnih koncih Evrope, se zavemo, da je zakonodaja pomanjkljiva, saj je preprosto preslikana s področja invalidnosti na področje starejših.

 

Prebivalstvo se stara, družba se spreminja, potrebe obvladovanja prostora za starejše in aspiracije starejših prav tako. V Ljubljani je danes skoraj 20 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let. Za njih arhitekti in urbanisti načrtujejo, njih morajo spoznati, dobro poznati njihove subjektivne in skupne potrebe, jih povabiti k sodelovanju.

 

Starejši so izjemno raznoliki, njihov slog staranja prav tako. Potrebujejo prostore, ki so zanje pomenljivi (pomembni in smiselni), pa naj gre za merilo ene sobe ali celega dela mesta. Načela, ki naredijo prostor pomenljiv starejšim, veljajo v veliki meri v prostorih zelo različnih meril. Še več, pomenljivost prostorov se spreminja v občutjih tistih, ki se starajo. »Dobro načrtovana soseska je tista soseska, ki zadovoljuje potrebe starejših, ne le danes, marveč tudi v njihovi prihodnosti,« je povedal A. T. (78). S staranjem se hierarhija potreb in vrednot starejših spreminjata. Jim znamo slediti? 

 

Ljubljana je leta 2011 dobila naziv »Starosti prijazno mesto«. Raziskava, ki jo je izvedel Inštitut Antona Trstenjaka o tem, kakšno mesto je starejšim prijazno, se je naslonila na načela Svetovne zdravstvene organizacije. Na tej razstavi jih povzemamo. Predvsem pa predstavljamo posplošitve starejših študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so izvedli raziskavo o »pomenljivosti« Poljanske ceste. Želimo opozoriti na stanje starejših, razpetih med umikom in urbanostjo, med dezangažiranostjo in življenjem, povezanim z mestom, s spremembami v njem. Opozoriti želimo na pomen pravočasnega vključevanja starejših v načrtovanje mestnega prostora, na potrebo po nenehnem ozaveščanju in izobraževanju vseh, ki so vpleteni v procese spreminjanja prostora. Vključevanje zahteva več časa. Sprva vodi k majhnim spremembam, a te zlagoma postajajo velike.

 

Projekt bo v celoti dostopen na spletni strani www.vizijeso16.com 

 

Ob razstavi v Galeriji Kresija bo izdan tudi katalog VIZIJE SO 16: Mesto 65+, Staranje med umikom in urbanostjo

 

V okviru projekta je bil posnet tudi kratek film z enakim naslovom. V njem svoja razmišljanja o mestu delijo študenti arhitekturnega programa na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

 

DAL je pri pripravi razstave sodeloval s študenti Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

 

 

Avtorica in kustosinja projekta: Meta Kutin

 

 

 

Razstava je del programa Meseca prostora 2021.

 

Razstavo so omogočili:

_ Ministrstvo za okolje in prostor

_ Ministrstvo za kulturo

_ Mestna občina Ljubljana

_ Društvo arhitektov Ljubljana

 

 

Vljudno vabljeni na ogled razstave!

 
MESTO 65+
MESTO 65+
MESTO 65+
SPLETNA STRAN AKCIJE VIZIJE SO 16

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE