DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PLEČNIKOVE NAGRADE ZA LETO 2024
RAZPIS

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

razpisuje

 

Plečnikove nagrade za leto 2024 - osrednja nacionalna priznanja za vrhunska dela na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja interierja, izvedena na območju Republike Slovenije ter za dela, izvedena v zamejski Sloveniji, ki bogatijo prostorsko kulturo Slovenije. Kandidirajo lahko dela, izvedena v obdobju zadnjih treh let, s področja krajinske arhitekture pa dela, izvedena v obdobju zadnjih petih let. 

Plečnikova nagrada se podeli izvedenemu delu, ki najbolj ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.

 

 

Sklad razpisuje Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo večjega merila, arhitekturno realizacijo manjšega merila, javni prostor, strokovno publicistiko in medaljo za bogatitev prostorske kulture. Žirija podeli izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado. V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.

 

 

Sklad posebej razpisuje tudi študentsko priznanje v obliki štipendije. Štipendija Plečnikovega sklada je spodbuda magistrici ali magistru arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali drugega s prostorom povezanega študija na začetku njegove poklicne poti in se podeljuje kot priznanje za študijsko in obštudijsko delo dobitnika. 

 

 

Kandidaturo dela za nagrado lahko odda oziroma predlaga vsakdo, vključno z avtorji predlaganih del. Kandidata za štipendijo Plečnikovega sklada predlaga mentor ali visokošolski zavod.

 

 

Predloge oddajte do 28. januarja 2024 preko obrazca na spletni strani 

http://www.plecnikovenagrade.si/razpis, kjer so objavljena vsa navodila za pripravo predlogov. 

 

 

 

Plečnikovo nagrado in Plečnikove medalje za leto 2024 bo izbrala žirija, ki jo je imenovala Skupščina sklada:

 

 

Prof. dr. Mia Roth Čerina, arhitektka, pedagoginja, mednarodna članica žirije
Matej Vozlič, arhitekt
Blaž Babnik Romaniuk, arhitekt
Matjaž Bolčina, arhitekt
Luka Javornik, krajinski arhitekt

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE