DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PLEČNIKOVE NAGRADE ZA LETO 2024
RAZPIS

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

razpisuje

 

Plečnikove nagrade za leto 2024 - osrednja nacionalna priznanja za vrhunska dela na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja interierja, izvedena na območju Republike Slovenije ter za dela, izvedena v zamejski Sloveniji, ki bogatijo prostorsko kulturo Slovenije. Kandidirajo lahko dela, izvedena v obdobju zadnjih treh let, s področja krajinske arhitekture pa dela, izvedena v obdobju zadnjih petih let. 

Plečnikova nagrada se podeli izvedenemu delu, ki najbolj ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.

 

 

Sklad razpisuje Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo večjega merila, arhitekturno realizacijo manjšega merila, javni prostor, strokovno publicistiko in medaljo za bogatitev prostorske kulture. Žirija podeli izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado. V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.

 

 

Sklad posebej razpisuje tudi študentsko priznanje v obliki štipendije. Štipendija Plečnikovega sklada je spodbuda magistrici ali magistru arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali drugega s prostorom povezanega študija na začetku njegove poklicne poti in se podeljuje kot priznanje za študijsko in obštudijsko delo dobitnika. 

 

 

Kandidaturo dela za nagrado lahko odda oziroma predlaga vsakdo, vključno z avtorji predlaganih del. Kandidata za štipendijo Plečnikovega sklada predlaga mentor ali visokošolski zavod.

 

 

Predloge oddajte do 28. januarja 2024 preko obrazca na spletni strani 

http://www.plecnikovenagrade.si/razpis, kjer so objavljena vsa navodila za pripravo predlogov. 

 

 

 

Plečnikovo nagrado in Plečnikove medalje za leto 2024 bo izbrala žirija, ki jo je imenovala Skupščina sklada:

 

 

Prof. dr. Mia Roth Čerina, arhitektka, pedagoginja, mednarodna članica žirije
Matej Vozlič, arhitekt
Blaž Babnik Romaniuk, arhitekt
Matjaž Bolčina, arhitekt
Luka Javornik, krajinski arhitekt

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SKUPŠČINA 2023 DRUŠTVA DAL
IN PREDNOVOLETNO DRUŽENJE

Društvo arhitektov Ljubljana vabi vse svoje člane na:

skupščino 2023, skupaj s predstavitvijo dela, organiziramo prednovoletno druženje vseh članov in pogovor na temo nadaljnjih izzivov.

 

 

Dogodek bo potekal v torek, 19. 12. 2023, ob 19. uri v Švicariji v Tivoliju
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da potrdite udeležbo s povratnim sporočilom.

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
TA VESELI DAN KULTURE
DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKE KULTURE

V nedeljo, 3. decembra, praznujemo Ta veseli dan kulture, dan odprtih vrat slovenske kulture. Obletnica rojstva pesnika Franceta Prešerna se obeleži s številnimi brezplačnimi dogodki. Program dogodkov obsega gledališke in plesne predstave, koncerte, filmske projekcije, predavanja, delavnice, vodenja in številne druge prireditve, med njimi so številni povezani z arhitekturo.

 

Program dogodka je dostopen na spletni strani ZVKDS: https://www.zvkds.si/sl/elkd/elkd-prireditve

 

Vljudno vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
LJUBLJANA, POGOSPODENO MESTO?
OKROGLA MIZA V SKLOPU RAZSTAVE VIZIJE SO 18: GENTRIFIKACIJA

V Ljubljani se moramo resno pogovoriti o gentrifikaciji.

 

sreda, 22. 11. 2023, ob 17. uri v Galeriji Kresija

 

Okrogla miza v sredo, 22. 11. ob 17.00 je organizirana ob zatvoritvi razstave Društva arhitektov Ljubljana Vizije so 18, ki s podatki osvetljuje nekatere zaskrbljujoče trende gentrifikacije v zadnjem desetletju. Na pogovoru bosta kuratorja razstave Aleš Vodopivec in Miloš Kosec z gosti poskušala ugotoviti, kako lahko razvoj Ljubljane v prihodnjem desetletju preusmerimo in reguliramo tako, da bo postala bolj vključujoče in trajnostno mesto. Kako lahko mesto, država in civilna družba skupaj poiščejo okvir za regulacijo nevzdržne prometne in stanovanjske situacije? Kako razvijati osrednje razvojne projekte mesta na podlagi opolnomočenja inciativ od spodaj? Kako uravnoteževati turistični razvoj mesta s potrebami deprivilegiranih skupin prebivalstva, ki si življenja v mestu ne morejo več privoščiti? Kako v središču mesta obdržati kreativni, umetniški in raziskovalni potencial Univerze v Ljubljani, ki je zgodovinsko najmočnejši generator ustvarjalnosti v mestu? Predvsem pa: ali sta res potrebni dve diametralno nasprotni razumevanji gentrifikacijskih procesov, ki jih lahko slovenimo s pogospodenjem? Ali pa je možno oblikovati razvojni konsenz mestne oblasti s strokami in civilno družbo, s katerim bi lahko skupaj upravljali, regulirali in nadomeščali zastarele razvojne modele?

 

Na pogovoru s kuratorjema bodo sodelovali: Maša Hawlina, sociologinja in predstavnica Inštituta za študije stanovanj in prostora, Meta Kutin, arhitekta in članica Izvršnega odbora DAL, in Rok Žnidaršič, arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana.

 

Vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Foto: rtvslo.si
GREGA KOŠAK
IN MEMORIAM

Umrl je Grega Košak, izjemen oblikovalec, arhitekt in urbanist, predan pedagog in zavzet publicist. Sodil je v najvidnejšo skupino Ravnikarjevih diplomantov, ki so s svojimi deli v šestdesetih in sedemdesetih letih zaznamovali najsrečnejše obdobje slovenske arhitekture. 

 

 

Zaradi posebne likovne senzibilnosti se je sprva uveljavil kot grafični oblikovalec, vendar ga je njegov nemirni iskateljski in raziskovalni duh usmeril tudi k arhitekturi in urbanizmu, kjer sta prišli do izraza njegova humanost in socialna občutljivost. Za svoja dela je prejel vrsto uglednih nagrad doma in v tujini.

 

 

Košaka je odlikovala izjemna širina interesov in intelektualnega obzorja, ki je prišla do izraza tudi v njegovem publicističnem in pedagoškem delu. Že leto po opravljeni diplomi je bil vključen kot pedagog v reformirani program študija arhitekture (smer B), na Fakulteti za arhitekturo pa je poučeval tudi v osemdesetih letih, kasneje pa kot redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

 

 

V stroki bomo pogrešali njegovo enciklopedično znanje, neprizanesljivo kritično misel in njegovo osebno pokončnost. Vsi, ki smo ga imeli priložnost pobližje spoznati pa tudi njegovo iskrenost in človeško toplino.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
GENTRIFIKACIJA
VIZIJE SO 18

Arhitekturna razstava, katere namen je predstaviti problematiko gentrifikacije v Ljubljani in preveriti, kako bi lahko zaskrbljujoče trende naraščajoče neenakosti in poblagovljenja mesta spremenili. 

 

 

S serijo razstav Vizije so Društvo arhitektov Ljubljane odpira pereča vprašanja urejanja mesta in opozarja na prezrta poglavja problematike prostorskega razvoja Ljubljane. Ideja serije projektov Vizije so je tudi predlagati in v razmislek ponuditi smernice in predloge za oblikovanje oziroma nadaljnji razvoj posameznih urbanih ambientov. Akcija Vizije so, ki poteka že osemnajsto leto zapored, je v strokovni in zainteresirani širši javnosti že pridobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta.

 

V Ljubljani se moramo resno pogovoriti o gentrifikaciji.

 

Mesta definirajo nenehne spremembe, zato je gentrifikacija, besedo bi morda lahko poslovenili v »pogospodenje«, ki navadno označuje spremembo mestnega predela iz manj uglednega in zaželenega v privlačno, dražje in bolj obiskano mestno četrt, tipičen urban fenomen. Prenovljene fasade in tlakovanja, nove butične trgovine, restavracije z bolj pestro in okusno ponudbo hrane so prvi vidni znaki procesa, ki lahko v desetletju popolnoma spremeni način življenja mestnega predela.

 

Pojav gentrifikacije je prisoten v vseh večjih mestih razvitega sveta, vse pogosteje pa postaja predmet polarizacije, saj ima vedno pozitivne in negativne posledice. Lahko ga razumemo kot pozitivno prenovo s ciljem oživljanja mestnih središč in razvoja turistične ponudbe ter rehabilitacije stanovanjskega fonda. Posledice tega so dvig zemljiške rente ter višje cene nepremičnin in najemnin, kar praviloma prinaša dohodek mestu in lastnikom kapitala, prizadene pa lokalno prebivalstvo, predvsem dohodkovno najšibkejše. Razstava bo predstavila raziskavo o neugodnem razmerju med prekarnim slojem mladih ustvarjalcev in med gentrifikacijo v mestu, ki jo kreativni sektor po eni strani omogoča in pospešuje, po drugi strani pa ga ravno pospešena gentrifikacija iz teh istih okolij izrinja in marginalizira. Vendar pa takšna gentrifikacija ni neizogibni stranski produkt razvijajočega se mesta. Razstava bo načela vprašanje, kako se lahko Ljubljana razvija v bolj podporno in solidarno okolje za prebivalstvo, predvsem za šibkejše in marginalizirane.

 

 

Gentrifikacija ni niti naravna nesreča niti neobhodna nujnost, temveč družben proces, ki ga je mogoče regulirati, omejevati in ga nadomeščati z družbeno in okoljsko bolj trajnostnimi alternativami.

 

_ Razstava bo na ogled od 8. do 23. novembra 2023 v Galeriji Kresija

_ Odprtje razstave v Galeriji Kresija bo 8. novembra 2023 ob 18. uri

_ Okrogla miza: v Galeriji Kresija bo 22. novembra 2023 ob 17. uri

_ Vodstvo po razstavi:  po dogovoru

 

 

Kuratorja razstave: prof. dr. Aleš Vodopivec, dr. Miloš Kosec

 
 
 
 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
POLILOG V GOSTEH: INTERPRETACIJE DEDIŠČINE
POGOVORNI VEČER

Združenje hrvaških arhitektov (UHA) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in Društvom arhitektov Ljubljana vabi na pogovorni večer Polilog v gosteh: Interpretacije dediščine, ki bo potekal v četrtek, 9. novembra 2023, ob 17.30 uri na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

 

V Ljubljani se nam bo predstavilo pet hrvaških arhitektk in arhitektov - Davor Bušnja, Nikola Fabijanić, Vjekoslav Gašparović, Emil Jurcan in Iva Letilović - ki so bili v preteklih treh letih nagrajeni z nagradami UHA in se ukvarjajo s temami rekonstrukcije in prenove arhitekturno in kulturno pomembnih objektov. V programu se jim pridružujejo tudi slovenske arhitekturne prakse, ki na področju prenove izstopajo po vsebini in kvaliteti - Bevk Perović arhitekti, Medprostor in Maruša Zorec. Pogovor bo moderiral Andraž Keršič, slovenski arhitekt in eden od ustanoviteljev studia a2o2 arhitekti.

 

S tematskim okvirom - varstva, prenove in oživljanja dediščine - se ne poudarjajo le širše sodobne tendence ponovne rabe, smotrne rabe virov, temveč tudi predstavljajo presežek vitalnega in prepoznavnega segmenta regionalne arhitekturne produkcije. Gre za dela, ki združujejo skrb za preteklost in prepoznavanje družbenih potreb prihodnosti, ter postanejo temelj trajnega avtorskega angažmaja v prostoru inovativnih interpretacij programa. Iz ponavljajočih se ciklov raziskovanja, eksperimentiranja in načrtovanja nastaja arhitektura, ki ponuja odgovore, včasih tudi radikalne, na okoljske, družbene, teoretske in interdisciplinarne izzive sodobnosti.

 

Dogodek, ki ga organizira UHA (Združenje hrvaških arhitektov) od leta 2022 nadaljuje program mednarodnega mreženja arhitektov, posvečenega vzpostavljanju trajnega sodelovanja z mednarodnimi praksami, organizacijami in institucijami, ki delujejo na področju arhitekture in sorodnih področij.

 

Vsebina predavanj se navezuje na predstavitve nagrajenih hrvaških projektov na razstavi Arhitektura Inventura 2023, ki jo je organiziralo Društvo arhitektov Ljubljana (DAL), format kratkih predavanj pa izhaja iz predstavitev nominacij za letne nagrade, s katerimi UHA v zadnjih dveh letih spodbuja vsebinsko kvalitetne projekte prek sistema Letne razstave arhitekturnih dosežkov.

 

Cilj programa je najboljšim hrvaškim praksam zagotoviti mednarodno prepoznavnost in omogočiti izmenjavo znanja v mednarodnem prostoru, hkrati pa s sodelovanjem slovenskih arhitektov odpreti nov poligon za razmišljanje in primerjavo obeh arhitekturnih scen.

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
KONTEKST. KONCEPT. KONSENZ.
40. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE

Vabljeni na jubilejne 40. Piranske dneve arhitekture, ki bodo v soboto, 25. novembra 2023. Letošnja tema je KONTEKST. KONCEPT. KONSENZ. 

 

Predavatelji

 

› Sonja Ana Hoyer, Slovenija
› Aitor Fuentes, Arquitectura-G, Španija
› Tom Lechner, LP architektur, Avstrija
› Janez Koželj, Slovenija
› Pedro Domingos, pedro domingos arquitectos, Portugalska
› Iva Letilović, Letilović + Pedišić, Hrvaška
› Níall McLaughlin, Níall McLaughlin architects, Združeno kraljestvo
› Wang Shu, Lu Wenyu, Amateur Architecture Studio, Kitajska

 

› Lenart Piano, FA Ljubljana

 

› video: 40 LET PIRANSKIH DNEVOV ARHITEKTURE

 

Program je objavljen na spletni strani  https://www.pida.si/pda-program

 

V Avditoriju Portorož se v petek, 24. 11., ob 16:30 pričnejo ZAPSova akreditirana izobraževalna predavanja v soboto, 25. 11., pa ob 10. uri mednarodna PDA predavanja. Člani ZAPS lahko ob obisku petkovih in sobotnih predavanj pridobijo 6 kreditnih točk.

 

 

Opozarjamo, da je število sedežev v dvorani Avditorija omejeno. Obiskovalcem prijazno predlagamo, da si vstopnico zagotovijo z vnaprejšnjim nakupom. V primeru razprodane dvorane bodo imeli prednost pri vstopu obiskovalci, ki so vstopnice kupili in plačali v predprodaji.

 

Vljudno vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
11 X 2, 3, 4 ... V VRSTO VRSTNE HIŠE IN DVOJČKI
RAZSTAVA

Vljudno vabljeni na odprtje razstave 11 x 2, 3, 4 … v vrsto: Vrstne hiše in dvojčki, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra, ob 19. uri v galeriji DESSA.

 

Vrstna hiša je zanimiva kombinacija samostojne hiše in stanovanja v bloku. Kljub neposrednemu sosedskemu »stikovanju« ponuja ravno pravšnjo intimo lastnega doma z dovolj zelenja. Med oblikovno in volumensko poenotenimi nizi hiš so urejene ulice z omejenim lokalnim prometom, zato je tu manj hrupa in onesnaženega zraka. Pred hišami so večinoma ozelenjeni vrtovi, ki v poletnem času blagodejno hladijo celotno naselje. Gradnja je zgoščena, poraba prostora racionalna, s tem pa je racionalnejša in cenejša tudi cestna in komunalna infrastruktura, kar je v iskanju trajnostnih arhitekturnih konceptov s čim manjšimi obremenitvami okolja uspešna zasnova. Vrstne hiše so primerno domovanje za socialno in generacijsko raznovrstne skupine ljudi, tako za stare kot za mlade, za manj in bolj zaposlene posameznike ali družine, ki jim resda primanjkuje časa za urejanje, a želijo iz dnevne sobe stopiti na svojo trato, morda pridelati kakšen paradižnik in imeti ob hiši varen prostor za igro otrok in hišnih ljubljenčkov.

 

Z nostalgijo se spominjamo petdesetih, šestdesetih, sedemdesetih in tudi še osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo v Sloveniji zgrajenih veliko kakovostno zasnovanih naselij vrstnih hiš, naša primestja in podeželje pa so bili v nasprotju z danes prevladujočo razpršeno gradnjo videti bolj urejena.

 

Opažamo, da vrstne hiše in dvojčki ponovno postajajo priljubljen tip domovanja. Z manj gosto zazidavo so tudi v očeh investitorjev in kupcev spet možna alternativa mestnim vila-blokom in razpršeni podeželski zazidavi. Opažamo tudi, da je kakovost novogradenj na trgu – verjetno tudi zato, ker končni kupec še ni znan – zelo raznolika in da je kakovostna notranja oprema na prodajnih vizualizacijah predvsem marketinški prijem.

 

Žal se danes le redko načrtujejo večja stanovanjska naselja, večinoma gre le za posamezne nize na manjših praznih parcelah med obstoječimi razpršenimi hišami, zato za celovito in kakovostno urbanistično zasnovo skoraj ni prostora. Zelo malo je tudi inovativnosti v razvoju tipologije, na primer uporabe atrijev, in poskusov zasnove tlorisa v eni etaži.

 

V izbor letošnje razstave iz tradicionalne Dessine serije 11 x ena smo uvrstili vrstne hiše in dvojčke, zgrajene med letoma 2017 in 2023, ki trajnostnim načelom sledijo pametno in celovito: oblikovno, z referencami na lokalno zgodovino ter z izborom in obdelavo materialov težijo k sozvočju in sožitju z naravo in obstoječim grajenim prostorom; z zamiki posameznih objektov in etaž razbijajo monolitne volumne in zagotavljajo intimo doma; z nadstreški in zamiki etaž ščitijo svoja pročelja pred soncem, dežjem in snegom; s fleksibilnimi tlorisnimi zasnovami se prilagajajo neznanemu končnemu kupcu.

 

Z razstavo sodobnih vrstnih hiš in dvojčkov spodbujamo tako stanovanjske sklade kot zasebne investitorje k razmisleku o primerni izrabi prostora in kulturi bivanja, ki sta osnovna temelja trajnostne gradnje in konceptov. Cilj načrtovanja in gradnje novih stanovanjskih naselij mora biti ustvarjanje urejenega bivalnega okolja, ki omogoča kakovostno bivanje v vseh življenjskih obdobjih.

 

 

 

Štiri v vrsto

 

Tipologija vrstne hiše se je kot alternativa organizirani stanovanjski gradnji v širšem merilu začela razvijati v zgodnjih petdesetih letih. Pred tem so se z njo kot alternativnim modelom urejanja socialne problematike ukvarjali le redki arhitekti. 

 

Med zgodnejšimi poskusi zagotovo izstopa ena najboljših uresničitev arhitekturno-urbanističnih principov urejanja vr(s)tnega mesta pri nas, Delavska kolonija na Studencih v Mariboru, ki jo je leta 1928 po nemških vzorih oblikoval Ivan Vurnik. Vsaki od hiš sta pripadala majhen predvrt in zelenjavni vrt za njo, ki je omogočil zaseben zunanji zeleni prostor in samooskrbo. Prav to je misel, ki je kot ideja preživela skoraj stoletje in ostala najpomembnejša odlika vrstne hiše. Ob entuziastičnem načrtu malega mesta vrstnih hiš, ki so bile realizirane v le majhnem odstotku, je France Tomažič zapisal še kako aktualno misel: »Vendar enkrat zopet red in mir med hišami.« 

 

V zgodnjih petdesetih letih so se mladi arhitekti kot odgovor na lastni stanovanjski problem spoprijeli z gradnjo vrstnih hiš v zadružni organizaciji. Posvet in razstava Stanovanje za naše razmere ter velik angažma strokovne javnosti pod vodstvom Franceta Ivanška in kroga, zbranega okrog revije Arhitekt, so vrstno hišo izpostavili kot model kakovostnega bivanja, uresničevanje tega modela pa je doseglo vrhunec v naselju Murgle Marte in Franceta Ivanška, v Pustovih terasastih blokih v Kosezah in v utopiji sistema EVH100 Savina Severja. Vrstne hiše iz petdesetih in šestdesetih let v slovenski arhitekturi pomenijo prilagodljive in občutljive okvirje za prijetno bivanje. Tudi zato ostajajo priljubljene, ponekod že v tretji generaciji zadovoljnih uporabnikov.

 

Ob zgodovinskem pregledu so nam s svojimi refleksijami, izkušnjami in mnenji na pomoč priskočili najrelevantnejši kritiki teh zgradb, njihovi današnji ali nekdanji prebivalci. Za pomoč se vsem sogovornikom prisrčno zahvaljujeva!

 

Hvala tudi Tomažu Budkoviču, Andreju Mercini, Maruši Zorec, Bogu Zupančiču, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, ki so prispevali slikovno gradivo.

 

Ajda Bračič in Andraž Keršič

 

 

Kuratorke

Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Kuhar, Špela Nardoni Kovač, Vesna Perovnik, Damjana Zaviršek Hudnik

 

Zgodovinski pregled

Ajda Bračič, Andraž Keršič

 

Lektoriranje

Katja Paladin

 

Oblikovanje

Ivan Ilić, 0.10 Büro

 

Produkcija

Galerija DESSA

  

Pokrovitelji

Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Mestna občina Ljubljana

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
V LJUBLJANI SE MORAMO RESNO POGOVORITI O GENTRIFIKACIJI.
UVODNA RAZSTAVA VIZIJE SO 18

Pojav gentrifikacije je prisoten v vseh večjih mestih razvitega sveta, vse pogosteje pa postaja predmet polarizacije, saj ima vedno pozitivne in negativne posledice. Lahko ga razumemo kot pozitivno prenovo s ciljem oživljanja mestnih središč in razvoja turistične ponudbe ter rehabilitacije stanovanjskega fonda. Posledice tega so dvig zemljiške rente ter višje cene nepremičnin in najemnin, kar praviloma prinaša dohodek mestu in lastnikom kapitala, prizadene pa lokalno prebivalstvo, predvsem dohodkovno najšibkejše. Razstava bo predstavila raziskavo o neugodnem razmerju med prekarnim slojem mladih ustvarjalcev in med gentrifikacijo v mestu, ki jo kreativni sektor po eni strani omogoča in pospešuje, po drugi strani pa ga ravno pospešena gentrifikacija iz teh istih okolij izrinja in marginalizira. Vendar pa takšna gentrifikacija ni neizogibni stranski produkt razvijajočega se mesta – razstava bo načela vprašanje, kako se lahko Ljubljana razvija v bolj podporno in solidarno okolje za prebivalstvo, predvsem za šibkejše in marginalizirane. 

 

Gentrifikacija ni niti naravna nesreča niti neobhodna nujnost, temveč družben proces, ki ga je mogoče regulirati, omejevati in ga nadomeščati z družbeno in okoljsko bolj trajnostnimi alternativami. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave! 

 

Uvodna razstava: od 24. do 31. oktobra 2023 na Kongresnem trgu v Ljubljani. 

 

Dopolnjena razstava bo na ogled od 8. do 23. novembra 2023 v Galeriji Kresija.

 

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MEDNARODNA NAGRADA ZA MINIMALNO ARHITEKTURO V ALPAH
RAZPIS

Comunità Montana di Valle Camonica v okviru projekta VIONElab razpisuje mednarodno nagrado za minimalno arhitekturo v Alpah (Premio Architettura minima nelle Alpi). Namen nagrade je poudariti in podpreti kakovostne arhitekturne posege, ki prispevajo k regeneraciji obstoječih volumnov in sprožijo novo dinamiko stanovanjskega razvoja ter razvoja skupnosti v majhnih gorskih vaseh s projekti, za katere je značilna visoka kakovost dosežena z minimalno uporabo materiala, energije in virov. Cilj je izpostaviti arhitekturne posege, ki ohranjajo zgodovinske in kulturne vrednote alpskega življenjskega prostora in so dragoceni tako za restavratorske posege kot tudi za nove in sodobne ureditve.

 

Rok za prijavo s predstavitvijo projektov je 15. november 2023. Več informacij o prijavi v skladu z razpisno dokumentacijo je na spletni strani www.VIONElab.

 

Prijavnica

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DANI ORISA 23
MEDNARODNI ARHTIEKTURNI SIMPOZIJ

Vabljeni, da se pridružite letošnjemu festivalu  Dani Orisa 23, mednarodnemu arhitekturnemu simpoziju, ki bo 3. in 4. novembra 2023 (petek od 13. ure  in v sobota od 10. ure dalje) v Koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu 

 

Predavajo: 

Mia Roth Čerina & Tonči Čerina, Hrvaška

Arhitekti Mikelić Vreš, Hrvaška

Studio Autori, Srbija

Arhitektura Krušec, Slovenija

Fasch & Fuchs Architekten, Avstrija

Amir Vuk Zec, Bosna in Hercegovina

Carme Pinós, Španija

STUDIO UP, Hrvaška

Vinu Daniel za WALLMAKERS, Indija

ter

Posebni gost

 

Moderirajo:

Mia Roth Čerina, Maroje Mrduljaš, Dinko Peračić

 

Ob festivalu Dani Orisa 23 bo v Hiši arhitekture Oris (Kralja Držislava 3, Zagreb) v četrtek, 2. novembra, ob 18. uri na ogled razstava prispelih del na natečaj za nagrado Tripun Bokanić, ki jo razpisuje Klesarska šola Pučišća 2023.

 

Za več informacij o festivalu in prijavi obiščite www.daysoforis.com

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
EMANCIPIRANA VEDNOST TRGA REVOLUCIJE
GOSTUJOČE PREDAVANJE VLADIMIRJA KULIĆA

Vabljeni na gostujoče predavanje Vladimirja Kulića, v petek 13. 10. 2023 ob 17:00 v Plečnikovi predavalnici.

Predavanje se bo osredotočilo Ravnikarjev načrt Trga Revolucije v Ljubljani kot brezprimerno zbirko arhitekturnega znanja. Projekt bo analiziral v treh različnih merilih, da bi izpostavil načine, na katere si je prisvojil, reinterpretiral in hibridiziral različne oblike kanonične vednosti, ki so se raztezale čez devetnajsto in dvajseto stoletje. Predavanje bo zagovarjalo, da je Ravnikar takšno vednost emancipiral od petrifikacije v prepoznavne sloge njegovih predhodnikov, in tako ustvaril nekaj povsem novega in izvirnega.

 

Predavanje bo v angleščini.

 

Vladimir Kulić je arhitekturni zgodovinar in kustos. Je profesor arhitekturne zgodovine in David Lingle Faculty Fellow na državni univerzi v Iowi. Njegovo delo se osredotoča na arhitekturo v socialistični Jugoslaviji, Vzhodni Evropi in državah Gibanja neuvrščenih.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MEDNARODNA NAGRADA PIRANESI
RAZPIS 2023

Na spletni strani Piranskih dnevov arhitekture je objavljen razpis za nagrado Piranesi Več o razpisu

 

BESEDILO RAZPISA

 

 

BESEDILO ŠTUDENTSKEGA RAZPISA

 

 

Razpis za nagrado Piranesi je objavljen vsako leto sredi septembra. Nagrada Piranesi nagrajuje najboljše arhitekturne realizacije in študentska dela, nastala v zadnjih dveh letih na območju Centralne Evrope. Sodelujoče dežele so Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška, Slovenija in Srbija. Sodelujoče fakultete so Gradec, Spittal, Dunaj, Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Split, Zagreb, Solun, Budimpešta, Pescara, Trst, Podgorica, Bratislava, Ljubljana, Maribor, Beograd, Novi Sad, Kragujevac in AA London.

Arhitekti zgoraj naštetih dežel se lahko prijavijo za nagrado Piranesi preko nacionalnih selektorjev. Vsak nacionalni selektor bo izbral in nominiral 5 realiziranih arhitekturnih del, zgrajenih v zadnjih dveh letih.

Študenti zgoraj omenjenih arhitekturnih fakultet se lahko za študentsko priznanje Piranesi prijavijo preko študentskih selektorjev svoje fakultete. Vsak študentski selektor bo izbral in nominiral dva realizirana ali nerealizirana projekta, nastala v zadnjih dveh študijskih letih.

Selektorji imajo pravico podati svoje predloge. Nominirani projekti so znani vsako leto konec oktobra.

Izbrani nominiranci bodo s strani selektorja ali organizatorja pravočasno obveščeni o nominaciji. Pripraviti bodo morali svoj razstavni plakat v pdf formatu in ga preko WeTransferja poslati v tiskarno organizatorja.

 

 

Rok za oddajo predlogov je 18. 10. 2023

 

 

Vabljeni tudi k ogledu prenovljene spletne strani https://www.pida.si/

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MATERIAL. KONTEKST. DRUŽBA. PERSPEKTIVE PRIHODNJE ARHITEKTUR
RAZSTAVA IN DELAVNICA

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Material. Kontekst. Družba. Perspektive prihodnje arhitekture, ki bo v ponedeljek, 11. septembra, ob 19. uri v galeriji DESSA. Razstava bo na ogled do 11. oktobra 2023.

Ob zaključku razstave bo organizirana tridnevna delavnica, na kateri bomo obravnavali prostorske izzive lokalnega okolja, opazovali stanje in iskali strateške rešitve. Rezultate delavnice bomo obravnavali na okrogli mizi v Rafineriji Cukrarna 11. oktobra 2023 ob 19. uri. Vabljeni k udeležbi!

S pričujočim projektom prevprašujemo arhitekturne smernice za interdisciplinarno prihodnost stroke, ki si prizadeva za skupno dobro ljudi in planeta. Razstava, delavnica in okrogla miza vzpostavljajo prostor razprave o prihodnosti stroke, z razstavljenimi primeri izzivajo vprašanja o tem, kam plovemo in kaj si v svojem okolju želimo, ter iščejo orodja, ki bi nam omogočila dobro prihodnost. Oblikovanje okolja prihodnosti lahko opišemo skozi tri glavne vidike, ki so skupni vsem projektom in ki opredeljujejo kakovostno arhitekturo prihodnosti. Tu jih imenujemo material, kontekst in družba.

 

FB dogodek: https://fb.me/e/2NmjuRm0r

 

Kuratorki: Ajda Bračič, Maša Ogrin
Produkcija: Zavod Kriterij
Zanj: Kajža, Materially Based
Soproducent: Galerija DESSA
Oblikovanje razstave: Urška Alič, Ajda Bračič, Maša Ogrin
Oblikovanje plakatov in publikacije: Urška Alič
Oblikovanje zloženke: Ivan Ilić, 0.10 Büro
Slovenska lektura: Katja Paladin
Angleška lektura: Sašo Podobnik

Zahvaljujemo se našim pokroviteljem: Baumit, Ytong
Projekt podpira: Ministrstvo za kulturo RS
Pokrovitelj razstav v galeriji DESSA: Mestna občina Ljubljana

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ČAS ZA LES
RAZSTAVA

Odprte hiše Slovenije vabijo na ogled razstave Čas za les, ki bo od 12. 6. do 14. 8. 2023 na ogled na Gallusovem nabrežju v Ljubljani.

 

Razstava Čas za les nagovarja pomen in doživljanje sodobne lesene arhitekture v Sloveniji. Preko razmislekov projektantov, uporabnikov, investitorjev in odločevalcev poskuša izluščiti bistvene prednosti, ki jih gradnja z lesom prinaša v naše vsakdanje življenje. Številne kampanje in ozaveščevalne akcije so pripomogle, da je uporaba lesa v enostanovanjski gradnji v Sloveniji vedno bolj razširjena in zaželena. Sledeča razstava s tipološko raznolikimi projekti, pa je vzpodbuda za razširitev gradnje z lesom tudi na področje javnih stavb, ki pomembno prispevajo k družbenemu razvoju in gradijo širšo prostorsko identiteto.

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SFERA
PODCAST O ARHTIEKTURI IZ SRBIJE

Mladi arhitekti iz Beograda so ustanovili  podcast o arhitekturi in kulturi javnega prostora v Srbiji in regiji - avdio video oddajo SFERA.

Arhitekturo želijo predstavljati kot kot mehanizem družbenih sprememb.  

Novi podcast ustvarja ekipa  ekipo 10 ljudi, ki delajo na kakovostnih vsebinah. 

 

Ekipa

Milian Salata, Igor Mikitišin, Nemanja Dačić in Denis Turanović: arhitekti - avtorji, producenti, ustvarjalci vsebine in gostitelji

Sodelavci

Simona Stulovit,  Tamara Čvorović, Luka Jukič, Đorđe Filipović, Nemanja Dordević,  Lena Čolić,  Milan Stanivuković

 

Povezave do podcasta:  Youtube  I  Spotify  I  Podcast.rs

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
KRASNI NORI SVET
PREGLEDNA LETNA RAZSTAVA PROJEKTOV FAKULTETE ZA ARHITEKTURO UL

Krasni nori svet: pregledna letna razstava projektov Fakultete za arhitekturo UL

8. 6.–29. 6. 2023

Otvoritev: 8. 6. 2023 ob 17.00

Fakulteta za arhitekturo UL, Zoisova cesta 12, Ljubljana

Letošnji naslov pregledne letne razstave projektov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Krasni nori svet, v distopični perspektivi išče nove utopije. Študentke in študenti arhitekture ter urbanizma namreč načrtujejo in oblikujejo za negotov svet. Ekonomske in ekološke krize se stopnjujejo, a jih spremljajo tudi tehnološki in kulturni preskoki. Avtoritarni glasovi so vse glasnejši, a se za njimi odstirajo novi univerzumi možnega. Svet gori. Mi vseeno gradimo.

Nekaj nevzdržnega in protislovnega je pri nadaljevanju stanja, kot je, zato se sprašujemo: kaj storiti zdaj in kaj početi dolgoročno? Arhitektura in urbanizem sta že od nekdaj bili umetnosti napovedovanja. Pri tem pretresata podedovane družbene dogovore in sklepata nove. Prihodnje pogoje bivanja napovedujeta v

odsotnosti generacij, ki jim novi svet namenjata. Kaj so nove kvalitete, s katerimi se opremljata arhitekt in urbanistka prihodnosti? Kaj zahtevata od sedanjosti? Naši stroki sta vselej hkrati anticipatorni in vpeti v realno. Arhitektura in urbanizem sta tako strukturno nezmožna pesimizma. Lahko distopijo še prelisičimo in projektiramo vzdržen svet za vse?

Vabimo vas, da se pridružite študentom in študentkam arhitekture in urbanizma na otvoritvi razstave v četrtek, 8. junija 2023, ob 17:00. Razstava bo na ogled vse do 29. Junija, informacije o vodenih ogledih in spremljevalnem programu pa najdete na spletni strani UL FA.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Odprta knjižnica v ljubljanski Osnovni šoli Vič , foto: Ana Skobe
PLEČNIKOVE NAGRADE 2023
PODELJENE

V ponedeljek 22. 5. 2023 so bile na vrtu Plečnikove hiše podeljene Plečnikove nagrade (do lani imenovane Plečnikova odličja).

Strokovna žirija v sestavi Aljoša Dekleva (predsednik), Matej Kučina, Meta Kutin, Anja Planišček in Špela Spanžel je letos v prenovljenih kategorijah nagrad (za arhitekturno realizacijo večjega merila, za arhitekturno realizacijo manjšega merila, za javni prostor, za strokovno publicistiko, za bogatitev prostorske kulture) izbrala eno Plečnikovo nagrado, tri Plečnikove medalje in dve študentski štipendiji:

 

PLEČNIKOVA NAGRADA v kategoriji arhitekturne realizacije manjšega merila

Odprta knjižnica v ljubljanski Osnovni šoli Vič 

Avtorji: Matjaž Bolčina, Ernest Milčinović in Jan Žonta

 

PLEČNIKOVA MEDALJA v kategoriji arhitekturne realizacije večjega merila

Vrtec Kočevje, enota Čebelica

Avtorji arhitekture Jure Hrovat, Ana Kreč in Katja Paternoster

Avtorji krajinske arhitekture: Darja Matjašec, Nejc Florjanc in Katja Mali

 

PLEČNIKOVA MEDALJA v kategoriji javnega prostora

projekt »Krater, tipologija mestne divjine«

Avtorji: multidisciplinarni kolektiv Krater: Gaja Mežnarić Osole, Andrej Koruza, Danica Sretenović, Rok Oblak, Primož Turnšek, Sebastjan Kovač, Anamari Hrup, Eva Jera Hanžek, Amadeja Smrekar, Altan Jurca Avci in društvo Prostorož

 

PLEČNIKOVA MEDALJA za bogatitev prostorske kulture

projekt »Skupno v skupnosti: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture«, slovenski paviljon na mednarodni arhitekturni razstavi v Benetkah leta 2021, spremljajoča knjiga in dogodki

Avtorji in kuratorji paviljona, raziskovalnega projekta, razstave ter knjige: Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar, Asta Vrečko, Anja Delbello, Aljaž Vesel, Nuša Jurkovič, Samo Kralj, Vid Hajnšek in Jana Jocif

 

Dve enakovredni ŠTIPENDIJI PLEČNIKOVEGA SKLADA

 

Sebastjan Cvelbar 

za magistrsko nalogo »Idejne presnove ekonomsko/zakonodajnega prostora in zasnovo potemkinovega mesta na mestu Ljubljana«;

 

Lenart Piano 

za magistrsko nalogo »Ali lahko gradimo drugače? Idejna zasnova tovarne konopljinega betona v Šmatevžu pri Gomilskem.«

Film Plečnikove nagrade 2023 je objavljen na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=9STJcBnejtc

 

Nagrajencem iskreno čestitamo!

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
TAKAMI KAWAI, TESAR BOGOV: FILOZOFIJA IZGRADNJE SVETIŠČA ISE
GOSTUJOČE PREDAVANJE

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje v sklopu gostujočih predavanj Fokus: arhitektura v lesu, ki bo potekalo v torek, 6. junija 2023, ob 18.00 uri v Plečnikovi hiši.

 

Število mest za prijavo je omejeno. Obisk predavanja je mogoč samo preko predhodne prijave. Za prijavo se pozanimajte pri vašem seminarskem mentorju. Prijave:
https://unilj.sharepoint.com/:x:/s/DSKGP/ESokCvqEjndNjwMU2xxO1q0BLIUP1JCGHjVnhUOp9QstKA?e=DebwZW

Takami Kawai, japonski tesarski mojster, je znan po svojem strokovnem znanju na področju tradicionalnega tesarstva. Svije izkušnje je pridobival na vrsto pomembnih projektih med najpomembnejšimi njegovimi dosežki je   sodelovanje pri 62 prenovi svetišča Ise na Japonskem.
Svetišče Ise Ise-Daijingū je kot najpomembnejše šintoistično svetišče na Japonskem izjemnega pomena. Po večstoletni tradiciji se njegovo glavno svetišče, Naikū in Gekū, vsakih 20 let skrbno obnovi.

Takami nam bo na predavanju predstavil filozofijo prenove templja Ise. Kako je prenovo doživljal kot tesarski mojster, kot posameznik in Japonec. 


Takami Kawai: Njegova tesarska pot se je začela, ko je obiskal dom svojega pradedka Kawaija Kanjira, priznanega japonskega keramika in pesnika. Po študiju arhitekture na univerzi v Kagošimi se je začel učiti za mizarja v mestu Mijama v prefekturi Kjoto. Po več letih gradnje hiš je uspešno opravil preizkuse za sodelovanje pri 62. obnovi svetišča Ise, ki se je končala leta 2013. Izbirni postopek za ta prestižni podvig je strog, saj je za zahtevna in natančna tesarska dela izbranih le nekaj strokovnjakov. Ta izkušnja je bila za Takamija Kawaija izjemnega pomena in je spodbudila njegovo željo, da bi svojo strast do japonskega tesarstva delil na mednarodni ravni, saj je to še vedno obrt, ki se prenaša predvsem s praktičnimi izkušnjami.

Leta 2015 je Takami Kawai ustanovil svoje gradbeno podjetje Suikoushya, leta 2018 pa je v Kjotu ustanovil Mednarodno mizarsko šolo, ki z intenzivno učno metodo sprejema učence z vsega sveta. 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Saša J. Mächtig: Telefonski dušilniki v beograjskem Sava Centru, 1978 Peter Skalar (s soavtorji Judita Skalar, Janez Suhadolc, Matjaž Vipotnik): Celostna grafična podoba Ljubljanske banke, 1972 Jani Bavčer: Ekonomskopropagandni plakat Zastava 101, 1974 Gordana Ćirić Krstić: Zimska kolekcija Jugotextil Beograd, 1982
DIZAJN V JUGOSLAVIJI »NA PRELOMU« (1965-1990) - MED LJUBLJANO IN BEOGRADOM
DISKUSIJA

vljudno vabljeni na dogodek Dizajn v Jugoslaviji »na prelomu« (1965-1990) - med Ljubljano in Beogradom, ki se bo v petek, 26. maja, ob 17. uri odvijal v dvorani in atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ul. 15). 

 

Dogodek, ki je del drugega Meseca srbske kulture in v duhu kulturnih povezav med Slovenijo in Srbijo, organizira Veleposlaništvo republike Srbije v Sloveniji, bo otvorila diskusija z doajeni oblikovanja in marketinga v nekdanjem skupnem prostoru - modno oblikovalko Gordano Ćirić Krstić iz Beograda ter oblikovalci Janijem Bavčerjem, Sašem J. Mächtigom in Petrom Skalarjem iz Ljubljane. 

Skozi njihove izkušnje in izbrana dela bo pogovor tekel o temah družbenega vidika in etične vloge oblikovanja v času od jugoslovanske gospodarske reforme, liberalizacije in tranzicije (1965-1990) vse do naše aktualne sodobnosti in vloge dizajna v današnji družbi. 

Diskusiji in krajšemu premoru s pogostitvijo bo sledilo predavanje umetnostnega zgodovinarja Darka Ćirića iz Muzeja mesta Beograd.  

 

Pogovor z doajeni bo povezoval arhitekt Timotej Jevšenak, član DAL. 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVE NAGRADE ZA LETO 2023
PODELITEV

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika vas, ob 50 obletnici ustanovitve Sklada in prve podeljene Plečnikove nagrade, vljudno vabi na podelitev Plečnikovih nagrad za leto 2023. Podelitev se bo odvila v ponedeljek, 22. maja, ob 20. uri, na vrtu Plečnikove hiše, Karunova 4, v primeru dežja pa v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.

 

Po podelitvi vas vabimo k ogledu razstave letošnjih nagrajencev v Plečnikovi hiši in druženju na vrtu.

 

PROGRAM DOGODKOV

 

Plečnikova nagrada, medalje in štipendiji 2023

razstava 

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika 

22. 5.–11. 6. 2023
Plečnikova hiša, Karunova 4 

 

 

 

Zmagujemo?

okrogla miza 

LINA, UL FA in Sklad arhitekta Jožeta Plečnika
23. 5. 2023 ob 18. uri 
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15 

 

 

 

Plečnikova nagrada 2023

razstava 

DESSA
24. 5.–15. 6. 2023 

Galerija DESSA, Židovska steza 4 

 

 

 

Zmagujemo?,

razstava 

LINA, UL FA in Sklad arhitekta Jožeta Plečnika
27. 6.–10. 8. 2023 

Mala galerija Banke Slovenije, Slovenska cesta 35 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ANA KREČ, SVET VMES IN CRISTINA GAMBOA, LACOL
GOSTUJOČI PREDAVANJI

Vljudno vabljeni na peti sklop gostujočih predavanj »Fokus: arhitektura v lesu«. Predavanji bosta potekali v ponedeljek, 22. maja 2023 ob 16.00 in 17.00 uri v Plečnikovi predavalnici na UL FA.

ANA KREČ, svet vmes

ob 16.00

 

CRISTINA GAMBOA, Lacol

ob 17. 00

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
EUROPAN EUROPE
NATEČAJ ZA MLADE ARHITEKTE/KE, URBANISTE/KE IN KRAJINSKE ARHITEKTE/KE

V Sloveniji je po več letih ponovno organiziran natečaj Europan Europe. Europan je mednarodni bienalni natečaj za mlade arhitekte/ke, urbaniste/ke in krajinske arhitekte/ke, mlajše od 40 let, ki že več kot 30 let mladim strokovnjakom in strokovnjakinjam ponuja prostor za izražanje naprednih idej, ambicioznih pristopov in drugačnih pogledov na aktualne urbane izzive.

Letošnja tema natečaja »živeča mesta« (living cities) daje poseben poudarek vidiku »skrbi« (care), kar lahko razumemo kot skrb za vzpostavljanje kakovostnih pogojev za vse oblike življenja v prostoru.

The Promise of Inhospitable Lands je naslov natečaja v Celju. Lokacija je na mestu stare cinkarne, zaradi česar je območje obremenjeno s težkimi kovinami, a kljub temu ozelenjeno. Naloga na tem območju zahteva iznajdljivo in večplastno sodelovanje, saj lahko le na ta način premagamo večletni konflikt med industrijo in ekologijo in s tem preusmerimo tok razvoja mesta.

Pridružite se širokemu krogu mladih arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov iz celotne Evrope, ki se lotevajo zahtevnih in zanimivih prostorskih izzivov.

POMEMBNI DATUMI:

-       3. 5. 2023: KICK-OFF dogodek E17 ATxSI
19.00–21.00 (open door od 18.30 dalje)
lokacija: Architekturzentrum Wien – Podium, Museumsplatz 1, 1070 Dunaj

-       11. 5. 2023: OGLED LOKACIJE
Organiziran bo voden ogled lokacije. Dobimo se pred Zgodovinskim arhivom Celje (Teharska cesta 1, 3000 Celje). Za ogled se prijavite na: office@europan.at

 

-       30. 7. 2023: ODDAJA NATEČAJA

Natečajno nalogo in več informacij o natečaju najdete na: https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/celje-si

Instagram: @europan_austria

Facebook: Europan Austria

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
BET CAPDEFERRO IN RAMON BOSCH TER SOREN LINHART
GOSTUJOČI PREDAVANJI

Vljudno vabljeni na gostujoči predavanji v sklopu gostujočih predavanj Fokus: arhitektura v lesu, ki bosta potekali v ponedeljek, 15. maja 2023, ob 18.00  in 19.00 uri v Plečnikovi predavalnici.

 

BOSCH CAPDEFERRO ARQUITECTURA, GIRONA

 

ob 18.00

 

SEILERLINHART ARHITEKTEN, LUZERN

 

ob 19.00

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DEDIŠČINA ZA VKLJUČUJOČO TRAJNOSTNO PREOBRAZBO – HEI-TRANSFORM
KONFERENCA

Vabimo vas na uvodno konferenco nacionalnega raziskovalnega projekta Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-Transform (ARRS-J7-4641), ki bo na Fakulteti za arhitekturo 4. aprila 2023 s pričetkom ob 9.00.

 

Na konferenci bomo predstavili projekt in preliminarne rezultate prvih raziskav ter s pomočjo vabljenih strokovnjakov vpetost ciljev projekta in dediščine v procese trajnostne preobrazbe in zelenega prehoda Slovenije.

 

Osrednji govorec konference bo prof. dr. Christer Gustafsson, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju raziskovanja vloge dediščine pri doseganju zelene preobrazbe, in član mednarodnega svetovalnega odbora raziskovalnega projekta HEI-Transform.

 

Več informacij o konferenci najdete v priloženem vabilu in na spletni strani projekta.

 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na: trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si in na hei-transform@zvkds.si

 

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa so obvezne prijave na povezavi.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
FOKUS: ARHITEKTURA V LESU
CIKEL PREDAVANJ

Vljudno vabljeni na gostujoči predavanji v sklopu gostujočih predavanj Fokus: arhitektura v lesu, ki bo potekalo v sredo, 19. aprila 2023, ob 18. in 19. uri v Plečnikovi predavalnici.

 

Predatavata

 

  • Carles Enrich, Carles Enrich studio, Barcelona VEČ

 

  • Carlos Castanheira, Carlos Castanheira architects, Porto VEČ

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHIKULT
KONFERENCA

Glavna tema dogodka bo »Energija«, ki zavzema vedno bolj pomembno mesto v našem življenju. Energija oblikuje prostor okoli nas. Zanima nas kaj se zgodi, če energije zmanjka? Ali naj preprosto ugasnemo luči, ogrevanje, zmanjšamo transportne poti, ugasnemo stroje, zapremo proizvodnjo? To so vse vprašanja , ki so vse bolj aktualna v luči energetske krize, ki jo je povzroča tudi vojna. Kako na to lahko odgovorimo arhitekti, inženirji projektanti, snovalci mest? »V objektih je že shranjeno velika količina energije, kot npr. v žgani opeki, drobljenem agregatu ter kovanem metalu. Zmanjševanje količine odpadkov, prenova že obstoječih struktur ter vrnitev k tehnikam naših prednikov, pomembno pripomorejo k zmanjšanju ogljičnega odtisa naše družbe. Kot pravi priznana francosko – maroška antropologinja in arhitektka Salima Naji: »Zemlja ne sme biti več material revščine, sramu in preteklosti. Ko cene vseh surovin rastejo, morajo osnovne surovine, ko sta zemlja in kamen ostati dostopne za skupno dobro. V času ko se soočamo z različnimi krizami naenkrat, lahko arhitektura pripomore z rešitvami, ki varčujejo tako z viri in energijo«. (Architectural Review, October 2022)»

Cilj Konference je združiti strokovnjake, povezati inženirje, kot tudi nacionalne predstavnike institucij, civilno družbo, javne organe, raziskovalne institucije, da delijo znanje, izkušnje in mnenja ter da s pomočjo strokovnjakov nudi vpogled v zadnje stanje tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj. Na srečanju bodo povabljeni predavatelji predstavili svoja dela, raziskave in strokovne poglede. Iskali bomo odgovore na izzive, ki jih prinaša energetska kriza. Zanima nas ali je lahko »Kritični regionalizem« pravi odgovor na stanje v družbi?

 

 

O KONFERENCI 

 

Večerni del

Pomemben cilj Konference je ponuditi priložnosti za povezovanje in spodbuditi razpravo med udeleženci iz različnih področij. Po končani konferenci sledi večerni program z večerjo in druženjem ob glasbi.

 

 

 

PROGRAM DOGODKA 

 

VSTOPNICE

 

Kreditne toke za pooblašene in nadzorne inženirje: 

 

Člani ZAPS (Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije)  za udeležbo na Konferenci skladno z odločitvijo Komisije ZAPS pridobijo 3 kreditne točke (KT) – za sklop B (Teorija in referenčna praksa).

 

Člani IZS (Inženirske zbornice Slovenije) po odločitvi komisije IZS za udeležbo

samo na sklopu G dobijo– 3 KT, za udeležbo na celotni konferenci pa 4 KT iz izbirnih vsebin.

 

 

8. konferenca siBIM

Hkrati vas obveščamo, da bo 25. 5. 2023, na isti lokaciji - Kongresni center Brdo pri Kranju, potekala 8. konferenca siBIM 2023 v organizaciji Združenja siBIM in da imate možnost nakupa enovite vstopnice za oba dogodka po znižani ceni.

 

 

Nagrada »ARHIKULT 2023« 

Poleg konference želimo narediti tudi izbor primerov dobre prakse. Zato arhitekte, inženirje in vse zainteresirane vabimo, da dajo svoje predloge realiziranih arhitektur s podroja letošnje teme. Strokovna komisija bo izbrala projekte, ki bodo vkljueni v sekcijo Projekti in objavljeni na naši spletni strani dogodka. lani komisije, ki bo sestavljena iz izbranih predavateljev bodo izbrali nagrajence. 

Prijava projekta (https://arhikult.si/prijava-projekta)

 

 

 

V imenu ZPAR 

Programski svet

 

 

 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Foto: Kristina Bursać
GENTRIFIKACIJA
OKROGLA MIZA OB RAZSTAVI ARHITEKTURA INVENTURA 2020-2022

Torek 21. 3. ob 17. uri v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma

 

 

Z debato želimo pojav gentrifikacije iz splošnega in včasih površnega ter moralizatorskega (in zato neoprijemljivega) pojavljanja besede  v javnosti prestaviti "na zemljo" - kako se kaže v naših mestih, še posebej v Ljubljani, kaj se lahko naučimo od drugih mest, kako se ji je mogoče upirati in kdaj ter kako bi jo bilo treba znati usmerjati oziroma kako regulirati področja urejanja mest, na katera vpliva - da je skratka ne bi jemali kot "naravni pojav" ali samoumevno dejstvo. Dodaten izziv bo tudi premislek, kako se stroka odziva na izziv gentrifikacije - obkroženi bomo s predstavitvami številnih projektov na razstavi, ki so bolj ali manj reprezentativni prerez projektantske aktivnosti zadnjih dveh let pri nas. 

 

Gostje

Breda Bizjak

dr. Pavel Gantar

Anja Planišček

Urška Kristina Škerl

Rok Žnidaršič

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
WHAT MAKES A GOOD ARCHITECTURE _ A STORY ABOUT AN AVERAGE ARCHITECTURE OFFICE
GOSTUJOČE PREDAVANJE

 

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje z naslovom »What makes a good architecture _ A story about an average architecture office«, ki bo v četrtek 16. marca ob 18.30 v Plečnikovi predavalnici. Predaval bo belgijski arhitekt Thierry Decuypere, V+ (Vers plus de bien-être).

 

 

 

 

VEČ

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Foto: Kristina Bursać
ARHITEKTURA ZA PRENOVO STAVBNEGA FONDA
A OB RAZSTAVI ARHITEKTURA INVENTURA 2020-2022

Ob prejšnji inventuri smo se spraševali, kaj pomeni odporna arhitektura. Od prejšnje razstave, leta 2021, se je svet spremenil, s tem pa tudi arhitektura in njena vprašanja. Od arhitekture se zahteva vedno več, ne samo, da je odporna, temveč da se dejavno vključi v ustvarjanje sveta in družbe za prihodnost. Z vrsto predavanj in okroglo mizo ob razstavi Arhitektura inventura 2023 raziskujemo arhitekturo, ki je ZA: ki je družbeno zavedna, spodbudna in proaktivna, trajnostna. Arhitekturo, ki ni "trajnostna" le v izračunani energetski bilanci v trenutku tehničnega prevzema, temveč je proaktivna v vseh korakih svojega nastanka, življenja in konca. Njena angažiranost se kaže v njenem programu, načinu dela avtorjev, z materiali in obliko, z daljnosežnim razmislekom o funkciji, pri izvoru materialov, iz katerih je zgrajena, v sozvočju z naravo, v urbanizmu, prilagodljivosti, odpornosti, možnosti odstranitve in reciklaže. 

Kakšna je torej arhitektura, ki predvideva, ne le odgovarja, ki snuje boljšo, bolj trajnostno prihodnost, in ne le ščiti pred poslabšanjem sedanjega stanja? 

Del programa bo tudi študentska sekcija z naslovom Študenti arhitekture ZA.

 

Arhitektura ZA prenovo stanovanjskega fonda

 

 

- Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Klara Bohinc, Andraž Keršič 

Potencial za dialog

Odkrivanje potenciala v obstoječem je nujna odgovornost naše generacije. Trajnost se začne s spoštovanjem in razumevanjem obstoječega tkiva in struktur. Včasih lahko že majhen poseg odločilno izboljša življenjske razmere uporabnika. 

Pomembno je, da kot relevanten kontekst upoštevamo tudi nekakovostno gradnjo, ki jo je treba prepoznati kot arhitekturni problem. Pri vsakem projektu je ključnega pomena spoštljiv dialog med obstoječim in novim. To drži za različna merila in okolja. 

Raziskovanje in branje zakonitosti prostora je osnova za razvoj našega procesa. Razumevanje struktur in odkrivanje zanimivih podrobnosti daje trdne temelje za naše koncepte. Pogosto prenavljamo večplastne strukture in odstiramo številne zgodbe, ki jih skrivajo. Odkrivanje zgodbe, ki jo pripoveduje hiša, je orodje, ki lahko prostor opolnomoči in pripelje v novo življenje v našem času.

 

 

- Jernej Girandon

Arhitektura ZA (KAJ)?

Ko govorimo o današnjih problemih sveta in družbe, se težko izognemo trenutnemu

globalnem sistemu. Prav je, da govorimo o tem, še pomembneje pa je, da svoj odnos do problema kažemo z arhitekturno prakso. Naša stroka je bila, je in bo večno razpeta med kapitalom in družbeno odgovornostjo, zato dolgoročno naša zapuščina ne bo odvisna od tega, kar bomo povedali/zapisali danes, ampak od naših vsakokratnih odločitev v vsej karieri, ki se bodo odrazile v naši praksi. Ne domišljam si, da kot posamezniki lahko spreminjamo sistem oziroma vplivamo na tok družbe, pa vendar verjamem v kolektivnost, v skupnost, ki lahko naredi korak v pravo smer.

Globalni kapitalizem je po G. Batesonu homeostatični sistem, kar pomeni, da »konstantnost neke spremenljivke zagotavljajo spremembe drugih spremenljivk« (Bateson, Gregory. Ekologija idej: Zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije. Elektronska izd., Beletrina, 2019, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M0LD78VO, str. 362), kar pomeni, da bo oziroma je že tudi ekologijo kapitalizem vključil v svoj sistem in jo počasi prilagaja svojim potrebam. Dokler je uveljavljen obstoječi globalni sistem, o pravi ekologiji težko govorimo. V našem delovanju zato potrebujemo strategije, ki ta sistem načenjajo. Te strategije se hitro spreminjajo. Kar deluje danes, ni nujno, da bo delovalo jutri. Z novimi strategijami lahko kažemo svetlobo na koncu tunela ali pa generiramo luč nasproti vozečega vlaka, zato moramo biti v svojem delovanju preudarni in previdni, predvsem pa resni, kar je danes žal redkost. Projekt RE_RE izhaja z dveh trajnostnih strategij, renovacije in reciklaže. Eno ključnih spoznanj projekta Koletivno telo je zavedanje, da ima reciklaža v svojem bistvu dvojno vlogo. Prva, bolj očitna je, da postavlja že obstoječe vire pred izkoriščanje novih virov, morda še pomembneje pa je, da je s tem v svojem delovanju protisistemska, saj z vsem, kar je, načenja idejo potrošništva, ki je glavno gibalo trenutnega globalnega sistema. Čeprav se ne gre slepiti, da smo s projektom RE_RE naredili kaj zelo resnega za ekologijo, družbo, spremembo, smo vendar pokazali, da je takšno delovanje mogoče. V prihodnosti bo vsekakor treba pokazati več in ne bo lahko.

 

 

Študenti

- Seminarji Glažar / Perović / Žnidaršič

Katastrofa in priložnost 

Leta 1895 je Ljubljano prizadel zadnji močan potres. Z oddaljevanjem zgodovinskega dogodka se rojeva tudi zavedanje o bližini novega, vendar pa študije in projekcije kažejo, da na potres v Ljubljani nismo dobro pripravljeni. Je lahko pričakovana katastrofa tudi priložnost za mesto?

Ljubljanski župan Hribar je leta 1895 potres izkoristil kot priložnost za prenovo, osvežitev in posodobitev mesta. Ob popotresni prenovi so nastale nekatere najbolj poznane vedute, javni odprti prostori in urbane poteze Ljubljane. Ob skupni seminarski temi smo se v okviru seminarjev Glažar, Perović in Žnidaršič v študijskem letu 2020/2021 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani ukvarjali s preventivnimi ukrepi in potresno sanacijo kot možnostjo za preoblikovanje oziroma nadgradnjo obstoječih struktur ter gradnjo novih prostorov mesta. Spraševali smo se, kako lahko potres vpliva na socialni ustroj mesta in kako lahko s premišljenimi urbanističnimi in arhitekturnimi posegi presegamo zgolj zagotavljanje potresne varnosti ter grožnjo potresa razumemo tudi kot možnost za izboljšanje javnih, bivalnih, prostočasnih in delovnih prostorov Ljubljane. 

 

 

Udeležba na vsakem izmed treh predavanj in okrogli miza so akreditirani s po dvema (2) kreditnima točkama - sklop B, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 

Na vsakem dogodku se boste vpisali v listo prisotnih in navedli tudi ZAPS številko.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
KAKO MISLITI DEDIŠČINO IN PRENOVO?
POGOVORNI VEČER

V sredo, 22. marca 2023, ob 19. uri se bo v salonu id:doma na Slovenski cesti 9 v Ljubljani odvil tretji zaporedni Kajžin pogovorni večer. 

 

V ciklu debat na temo prenove bomo tokrat govorili o tem, kako misliti dediščino in prenovo. Vsako zgodovinsko obdobje se je do preteklosti opredeljevalo po svoje. O čem torej govorimo, ko govorimo o dediščini?

O humanističnih vidikih dediščine in prenove bodo razpravljali umetnostna zgodovinarka, kustosinja in vodja Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel, etnolog in profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Rajko Muršič ter filozofinja, publicistka in urednica dr. Mateja Kurir.

Pogovor bo moderirala Ajda Bračič (Kajža)

 

VEČ

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Foto: Kristina Bursać
ARHITEKTURA ZA SREČNO OTROŠTVO
PREDAVANJA OB RAZSTAVI ARHITEKTURA INVENTURA 2020-2022

Ob prejšnji inventuri smo se spraševali, kaj pomeni odporna arhitektura. Od prejšnje razstave, leta 2021, se je svet spremenil, s tem pa tudi arhitektura in njena vprašanja. Od arhitekture se zahteva vedno več, ne samo, da je odporna, temveč da se dejavno vključi v ustvarjanje sveta in družbe za prihodnost. Z vrsto predavanj in okroglo mizo ob razstavi Arhitektura inventura 2023 raziskujemo arhitekturo, ki je ZA: ki je družbeno zavedna, spodbudna in proaktivna, trajnostna. Arhitekturo, ki ni "trajnostna" le v izračunani energetski bilanci v trenutku tehničnega prevzema, temveč je proaktivna v vseh korakih svojega nastanka, življenja in konca. Njena angažiranost se kaže v njenem programu, načinu dela avtorjev, z materiali in obliko, z daljnosežnim razmislekom o funkciji, pri izvoru materialov, iz katerih je zgrajena, v sozvočju z naravo, v urbanizmu, prilagodljivosti, odpornosti, možnosti odstranitve in reciklaže. 

Kakšna je torej arhitektura, ki predvideva, ne le odgovarja, ki snuje boljšo, bolj trajnostno prihodnost, in ne le ščiti pred poslabšanjem sedanjega stanja? 

Del programa bo tudi študentska sekcija z naslovom Študenti arhitekture ZA.

 

 

Torek, 7. 3. 2022, ob 17. uri

Arhitektura ZA srečno otroštvo

 

- Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič 

Otroški spomini

V neizprosni tekmi za najtrajnejšo temo v arhitekturi smo v kopici tehničnih gesel pozabili na resnično najtrajnejšo – spomin. Verjetno ni trajnejšega spomina, kot je otroški. Spomin je vedno vezan na prostor, prostor pa je arhitektura. Na podlagi teh izhodišč bomo predstavili novo šolsko knjižnico na Osnovni šoli Vič in šolsko igrišče pri Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro.

 

- Denis Rovan, Aleš Žmavc

Arhitektura ZA srečno otroštvo = arhitektura za zeleno prihodnost

Odgovor na vprašanje, kako lahko arhitektura poskrbi za srečno otroštvo v dobi, ko otroci sami zahtevajo podnebno pravičnejšo prihodnost, se skriva v samorefleksiji. Navsezadnje je gradbeni sektor eden največjih porabnikov naravnih virov in odgovoren za več kot tretjino vseh izpustov nesnage v okolje.

Stavbe, ki so namenjene otrokom, učijo z zgledom. Ta sega od spoštljivega ravnanja z obstoječimi stavbami, uporabe naravnih gradiv pri gradnji novih stavb do vgrajevanja sistemov, ki izkoriščajo lokalno dostopne vire v času uporabe objekta. Obenem pa je prenova vrtcev več kot le izboljšanje energetske bilance; v enoti Učenjak vrtca Pedenjped je nastal prostor, ki tudi sam prispeva k vzgoji mladih članov skupnosti za zeleno prihodnost.

 

Študenti

- Rožle Toš 

Današnji prostori, jutrišnji otroci

Ko načrtujemo prostor za otroke, se prej ali slej spomnimo lastnega otroštva. A otroci imajo danes čisto drugačno otroštvo, kot smo ga imeli mi pred leti, desetletji. S pospešenim razvojem sveta se razmere hitro spreminjajo in že otroci bližnje prihodnosti bodo živeli čisto drugačno otroštvo kot najmlajši danes. Ali je sploh še mogoče načrtovati prostor tako, da bo vzdržal tok sprememb in v svoji življenjski dobi omogočal srečno otroštvo (vedno bolj različnim) generacijam zanamcev ter obenem nanje prenesel tiste vrednote, ki so jih nam predali naši predniki?

 

 

- Eva Hočevar, Nika Jeromel, Monika Golob, Danijel Ilijeski - Seminar Gregorski

Pandemija – ponovno odkritje doma in šole

Pandemija covida-19 je v 21. stoletju, zaznamovanem z rastjo mest, mobilnostjo, razvojem digitalnih tehnologij, interesi kapitala …, v ospredje spet postavila zapostavljene vsebine, povezane z zdravjem – svež zrak, svetlobo, gibanje, socialne stike. Nepričakovano brisanje mej med šolo in domom je odprlo vprašanja tipologij stavb za bivanje in za izobraževanje ter sprožilo premislek o ponovni uporabi inovativnih rešitev iz začetka 20. stoletja. Arhitekturna stroka se je v času hitrega razvoja industrije, onesnaževanja in širjenja bolezni že ukvarjala z enakimi vprašanji – pametno zasnovana arhitektura se namreč lahko nenehno prilagaja spremembam, tudi nepričakovanim.

 

- Žan Pirman

Slovenske sanje – grdota in udobje enostanovanjske hiše

Kar 66 odstotkov prebivalcev Slovenije biva v eno- ali dvostanovanjskih hišah. To je bivanjski ideal večine Slovencev, a veliko hiš je grdih in nefunkcionalnih. Gradnja je razpršena, pogosto energetsko neučinkovita in arhitekturno sporna. Pri oblikovanju osnovnega volumna enodružinskih hiš so Slovenci konservativni, medtem ko pri dozidavah samograditeljska domišljija dobi krila. Številne od teh tvorb presenečajo s svojo nenavadno obliko, atmosfero in ljudsko inovativnostjo ter oblikujejo značaj in kontekst naših naselij. Študentje smo z raziskovanjem izbranih primerov slovenskih enodružinskih hiš preverjali »slovenske sanje« ter z novimi projekti predlagali svoj bivanjski ideal za 21. stoletje.

Center za vključevanje tujcev v okolje

Projekt temelji na prenovi treh sosednjih enostanovanjskih hiš, namenjenih programu azilnega doma. Glavni cilj programa je vključevanju tujcev v okolje, kar je doseženo z delitvijo programa na zasebni, bivalni del in javni del, bazar v pritličju. Prenova izhaja iz ideje zgoščevanja in odpiranja prostora po tlorisu, prerezu in navzven.

 
 

Udeležba na vsakem izmed treh predavanj in okrogli miza so akreditirani s po dvema (2) kreditnima točkama - sklop B, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 

Na vsakem dogodku se boste vpisali v listo prisotnih in navedli tudi ZAPS številko. 

 
 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
OBJEKT IZ PROSTORA
RAZSTAVA

Razstava raziskuje odnos med prostorom in predmeti za vsakodnevno rabo.

Predstavlja različne tovrstne predmete, ki jih je navdahnila arhitektura določenega prostora, kasneje pa so zaživeli samostojno, od tega prostora povsem ločeno življenje. Razstavo je kurirala arhitektka Mika Cimolini, nastala pa je v sodelovanju z Galerijo Miklova Hiša in Rokodelskim centrom Ribnica.

 

Vabljeni na otvoritev razstave 2. marca ob 19.uri!

 

Na razstavi so predstavljena naslednja dela in avtorji:  Sadar + Vuga /  Boštjan in Aleš Gabrijelčič (Arhitektura) / David Tavčar + Edo Mihevc + AKSL arhitekti /  Krater - Rok Oblak, Primož Turnšek, Gaja Mežnarić Osole, Andrej Koruza, Altan Jurca Avci, Aline Burle, Sebastjan Kovač, Aline Dalgleish / Ansambel / mentorji:  prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, doc. mag. Anja Planišček, asist. Josip Konstantinović Študenti UL FA: Louis Barçon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaž Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidić Ivančič / Jože Plečnik + Luka Kajzer / Katjuša Kranjc in Rok Kuhar (Raketa).

 

Galerijski list

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA ZA KAKOVOSTNO STAROST
PREDAVANJA OB RAZSTAVI ARHITEKTURA INVENTURA 2020-2022

Ob prejšnji inventuri smo se spraševali, kaj pomeni odporna arhitektura. Od prejšnje razstave, leta 2021, se je svet spremenil, s tem pa tudi arhitektura in njena vprašanja. Od arhitekture se zahteva vedno več, ne samo, da je odporna, temveč da se dejavno vključi v ustvarjanje sveta in družbe za prihodnost. Z vrsto predavanj in okroglo mizo ob razstavi Arhitektura inventura 2023 raziskujemo arhitekturo, ki je ZA: ki je družbeno zavedna, spodbudna in proaktivna, trajnostna. Arhitekturo, ki ni "trajnostna" le v izračunani energetski bilanci v trenutku tehničnega prevzema, temveč je proaktivna v vseh korakih svojega nastanka, življenja in konca. Njena angažiranost se kaže v njenem programu, načinu dela avtorjev, z materiali in obliko, z daljnosežnim razmislekom o funkciji, pri izvoru materialov, iz katerih je zgrajena, v sozvočju z naravo, v urbanizmu, prilagodljivosti, odpornosti, možnosti odstranitve in reciklaže. 

Kakšna je torej arhitektura, ki predvideva, ne le odgovarja, ki snuje boljšo, bolj trajnostno prihodnost, in ne le ščiti pred poslabšanjem sedanjega stanja? 

Del programa bo tudi študentska sekcija z naslovom Študenti arhitekture ZA.

 

 Torek, 21. 2. 2022, ob 17. uri

Arhitektura ZA kakovostno starost

 

Mojca Gužič Trplan, Gregor Trplan

Urejanje prostora za bivanje starostnikov

Na predavanju bosta predstavljena dva realizirana projekta našega arhitekturnega biroja, povezana z urejanjem prostorov za bivanje starostnikov, in sicer Center starejših v Izoli in Medgeneracijski center na Bledu. Projekta sta vsebinsko sorodna, saj vključujeta večstanovanjske objekte z oskrbovanimi stanovanji v kombinaciji z medgeneracijskim družbenim centrom. 

 

 

- Meta Kutin

Dom 65+: od golega dimenzioniranja do želja posameznih naročnikov

Starejši so ena najbolj raznolikih družbenih skupin. Ker projekte za starejše po navadi snujemo arhitekti, ki še nimamo lastne izkušnje starosti, si moramo vzeti čas za spoznavanje starejših naročnikov (in njihovih hotenj). Arhitekturni projekti, namenjeni starejšim, naj ne temeljijo le na njihovih splošno prepoznanih potrebah (dimenzioniranje, prilagojen program ...), temveč tudi na željah posameznih naročnikov (odnos do lepega, do osebne in skupnostne preteklosti ...). Predstavili bomo, kako se hotenja naročnikov izražajo pri projektu stanovanjske hiše in interierju garsonjere v Nebotičniku.

 

Študentki

Maja Cvelbar

Bivanje starejših na podeželju / Na starost nazaj v naravo

Starostniki na podeželju dojemajo staranje drugače kot tisti v urbanem okolju. Tudi na starost si želijo ostati doma, v stiku z naravo, ostati čim dlje samostojni, živeti kar se da nespremenjeno, v okolju, ki ga poznajo. Z zasnovo centra starejših v kombinaciji s kmetijo tako center ni samo zatočišče na starost, saj so lahko tudi starostniki vsak po svojih zmožnostih dejavni, potrebni sta samo prilagoditev okolja ter možnost varstva in pomoči.

 

Tjaša Čakš

Zabrisani odtisi zgodovine: spominska pot na Ljubelju

Razmišljanje temelji na magistrskem delu in obravnava zabrisane sledi prostora nekdanjega koncentracijskega taborišča na Ljubelju, ki izginjajo tako materialno kot v kolektivnem spominu. Zasnova spominske poti s povezovanjem zgodovinsko pomembnih območij nekdanjega taborišča ohranja spomin na prostor, tematizira dogodke iz druge svetovne vojne in na nov način predstavlja tematiko taborišč. V prostoru soustvari javni prostor, ki (p)ostane del kolektivne izkušnje spominjanja.

 

Udeležba na vsakem izmed treh predavanj in okrogli miza so akreditirani s po dvema (2) kreditnima točkama - sklop B, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 

Na vsakem dogodku se boste vpisali v listo prisotnih in navedli tudi ZAPS številko.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
KAKO PRENAVLJATI ENODRUŽINSKE HIŠE?
POGOVORNI VEČER

 V sredo, 22. februarja 2023, ob 19h, platforma Kajža v salonu id:doma na Slovenski 9 v Ljubljani organizira pogovorni večer o prenovah samograditeljskih enodružinskih hiš na slovenskem podeželju.

 

Gostje večera bodo arhitekti Ana Kreč, Anja Planišček in Aleš Vrhovec.

 

V ciklu pogovornih večerov na temo prenove bomo tokrat govorili o tipologiji samograditeljskih enodružinskih hiš na slovenskem podeželju, ki močno zaznamujejo našo krajino. Kako lahko najdemo dolgoročne in sistematične načine za preoblikovanje vsebine takšnih hiš? Kako jih prilagoditi za staranje prebivalstva? Kako prebivalce opolnomočiti za poseganje vanje in jim pomagati do bolj natančnega branja prostora, ki jih obdaja?

 

VEČ

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA INVENTURA 2020_2022
PREGLEDNA BIENALNA RAZSTAVA ČLANOV DRUŠTVA ARHITEKTOV LJUBLJANE

 

Odprtje

ponedeljek, 13. februar 2023, ob 19.30. uri, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana

 

Trajanje

13. februar – 23. marec 2023

 

Razstava Arhitektura inventura je tradicionalna bienalna pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljane. Letošnja, enajsta po vrsti, ki se bo med 13. februarjem in 23. marcem 2023 ponovno odvila v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, bo predstavila prerez snovanja članov Društva v zadnjih dveh letih. Na razstavi bo več kot 150 avtorjev pokazalo 143  arhitekturnih in 13 študentskih projektov, od urbanističnega načrtovanja, do arhitekturnih zasnov in prenov javnih zgradb, večstanovanjskih stavb, enodružinskih hiš in interjerjev, pa tudi projekte grafičnega in industrijskega oblikovanja ter pisanje o arhitekturi. 

 

Arhitektura inventura je najobširnejši pregled arhitekturnega delovanja v naši državi, saj je Društvo arhitektov Ljubljane, ki predseduje tudi Zvezi društev arhitektov Slovenije, k sodelovanju ponovno povabilo tudi arhitekte iz ostalih slovenskih društev ter gostujoče projekte članov Zveze društev arhitektov Hrvaške in izbralo trinajst projektov študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

V času razstave bo ob razstavnem prostoru potekalo 6 arhitekturnih predavanj in 6 študentskih predstavitev pod skupnim naslovom Arhitektura ZA.

 

Arhitektura ZA kakovostno starost

torek, 21. 2. 2023, ob 17. uri 

Mojca Gužič Trplan, Gregor Trplan

Meta Kutin

Študentki: Maja Cvelbar, Tjaša Čakš

 

Arhitektura ZA srečno otroštvo

torek, 7. 3. 2023, ob 17. uri 

Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič 

Denis Rovan, Aleš Žmavc

Študenti: Rožle Toš, Eva Hočevar, Nika Jeromel, Monika Golob, Danijel Ilijeski, Žan Pirman

 

Arhitektura ZA prenovo stanovanjskega fonda

torek, 14. 3. 2023, ob 17. uri 

Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Klara Bohinc, Andraž Keršič

Jernej Girandon

Študenti: Seminarji Glažar / Perović / Žnidaršič

 

Okrogla miza: Gentrifikacija

torek, 21. 3. 2023, ob 17. uri 

 

Udeležba na vsakem izmed treh predavanj in okrogli miza je akreditirani s po dvema (2) kreditnima točkama - sklop B, Zbornice za arhtiekturo in prostor Slovenije. 

 

 

Razstavo so finančno podprli

Ministrstvo za kulturo RS 

in

pokrovitelji

ARCADIA,  ACO,  INTERNORM, PREFA, ALU KÖNIG STAHL , INTERIER SHOWROOM,  STRLE SVETILA, GORIČANE, tovarna papirja SORA, PRIMA IP in PROSTORIA.

 

SPOROČILO ZA MEDIJE

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVE NAGRADE ZA LETO 2023
RAZPIS

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

RAZPISUJE

 

 

Plečnikove nagrade za leto 2023 – osrednje javno priznanje avtorju za vrhunsko delo na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja interierja, nastalo v zadnjih treh koledarskih letih v Sloveniji ali na območju slovenskega kulturnega prostora. Plečnikova nagrada se podeli izvedenemu delu, ki najbolje ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.Sklad razpisuje Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo večjega merila, arhitekturno realizacijo manjšega merila, javni prostor, strokovno publicistiko in medaljo za bogatitev prostorske kulture. Žirija podeli izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado. V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.


K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, teoretiki, kritiki, publicisti, oblikovalci in drugi ustvarjalci, ki se ukvarjajo s praksami arhitekture in oblikovanja prostora. Nagrade lahko prejmejo najkakovostnejša dela, intervencije in realizacije vseh meril. Sklad posebej razpisuje še študentsko priznanje v obliki štipendije. Štipendija Plečnikovega sklada se podeljuje kot priznanje za študijsko in obštudijsko delo po zaključku magistrskega študija.Kandidate za nagrado in medaljo lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za štipendijo Sklada arhitekta Jožeta Plečnika predlaga mentor ali visokošolski zavod.


Razpis je odprt do 20. februarja 2023. Vabljeni k prijavam preko obrazca na spletni strani www.plecnikovenagrade.si, kjer so objavljena vsa navodila za pripravo kandidatur.


Plečnikovo nagrado in Plečnikove medalje za leto 2023 bo izbrala žirija, ki jo je imenovala Skupščina Sklada in jo sestavljajo Aljoša Dekleva, Matej Kučina, Meta Kutin, Anja Planišček, Špela Spanžel

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NEJA TOMŠIČ / NONUMENT GROUP: KROG
GLEDALIŠKI ESEJ

13. in 14. januarja ob 20.00 gostimo predstavo oziroma gledališki esej KROG avtorjev Neje Tomšič in Nonument group, ki jih verjetno poznate.

Predstava pripoveduje o usodi Parka železničarskih delavcev v Cluju v Romuniji, a govori pravzaprav o spreminjajočih se javnih, skupnih prostorih in o družbenih spremembah ter politikah, ki na javne prostore vplivajo.

Ker se nam zdi tema za današnji čas pomembna, posebno v povezavi z arhitekturo, vas posebej vabimo na ogled predstave.

Poleg predstave si lahko ogledate tudi Kontekst – interaktivno instalacijo, ki bo tokrat posvečena umetnici Neji Tomšič. TUKAJ več tudi o Kontekstu.

 

Če vas bi ogled zanimal, se mi za brezplačne vstopnice, prosim, javite do četrtka, 12. 1. na mail tamara.bracic.vidmar@bunker.si s pripisom DAL.

 

Veseli vas bomo.

 

Lep pozdrav iz Bunkerja,

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
+/– 1 °C V ISKANJU DOBRO UGLAŠENE ARHITEKTURE
SLOVENSKI PAVILJON 18. MEDNARODNE RAZSTAVE ARHITEKTURE LA BIENNALE DI VENEZIA

+/– 1 °C V iskanju dobro uglašene arhitekture

 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v slovenskem paviljonu 18. mednarodne razstave arhitekture La Biennale di Venezia predstavlja projekt +/– 1 °C: V iskanju dobro uglašene arhitekture. Komisarka Maja Vardjan iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje je za kustose slovenskega paviljona na odprtem razpisu izbrala skupino arhitektov, ki jo sestavljajo Jure Grohar, Eva Gusel, Maša Mertelj, Anja Vidic in Matic Vrabič.

POVZETEK

Projekt paviljona naslavlja vprašanje ekologije, ki je v preteklem desetletju bistveno vplivala na razvoj arhitekture. V arhitekturi je ekologija največkrat razumljena kot »energetska učinkovitost«, ki vprašanje ekologije praviloma rešuje s tehnologijo, skrito med stenami. V iskanju alternative obstoječim sistemom gradnje so kustosi paviljona s petdesetimi evropskimi arhitekti in ustvarjalci raziskovali in analizirali primere vernakularnih objektov iz Evrope, ki vprašanje ekologije – za razliko od trenutne sodobne prakse – obravnavajo celostno, kot neločljiv del arhitekturne zasnove. Vernakularna arhitektura je tako razumljena kot živ primer energetskih načel, ki so pomembna za sedanji čas in jih je mogoče uporabiti kot podlago za kritično reinterpretacijo sodobne arhitekturne produkcije.

Projekt slovenskega paviljona je sestavljen iz treh delov: prostorske instalacije v merilu 1:1 v beneškem Arzenalu, medresorske konference, ki bo jeseni 2023 v Ljubljani obravnavala vprašanje ekologije in trajnostnega razvoja skozi povezovanje arhitekture, gospodarstva in znanosti, ter publikacije. Publikacija z naslovom +/– 1 °C: V iskanju dobro uglašene arhitekture, ki bo izšla junija 2023, kompleksno in večplastno tematiko ekologije v arhitekuri postavlja v širši družbeno ekonomski kontekst, kamor jo poleg sodelujočih arhitektov in kuratorjev umestijo kustosinja, publicistka in svetovalka na področju oblikovanja Jane Withers, ekonomist in politik dr. Janez Potočnik, kemik dr. Michael Braungart in filozof dr. Timothy Morton.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE